Papildoma informacija

Spausdinti

Pasiekimai

Per 1 metus nervų ligų skyriuje gydoma 2800-3000 pacientų. Konsultacijų poliklinikoje  konsultuojama 16000-17000 pacientų. Neurologinės funkcinės diagnostikos kabinetuose atliekama 3000-4200 tyrimų.

Neurologijos centre diagnozuojami ir gydomi itin sudėtingi ir komplikuoti neurologinių ligų atvejai. Taikomi modernūs gydymo metodai ir procedūros: intraveninė ir selektyvi intraarterinė trombolizė ūmaus galvos smegenų infarkto gydymui; imunomoduliuojantis išsėtinės sklerozės gydymas, plazmaferezės; atliekamos botulino toksino injekcijos gydant židinines distonijas ir raumenų spastiškumą; atliekami modernūs kompiuterizuoti demencijos (kognityvinių sutrikimų) tyrimai; atliekamas sergančiųjų epilepsija video monitoravimas ir polisomnografinis miego sutrikimų tyrimas;  atrenkami ir ruošiami pacientai galvos smegenų ir kraujagyslių operacijoms bei stentavimui. Sunkūs ligoniai gydomi bendradarbiaujant su reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriais.

Mokslinė veikla

Neurologijos centro mokslinio tiriamojo darbo pagrindinės kryptys:
1. Kognityviniai sutrikimai sergant epilepsija, neurodegeneracinėmis ir demielinizuojančiomis nervų sistemos ligomis.
2. Naujų diagnostikos ir gydymo metodų taikymas sergant galvos smegenų kraujotakos sutrikimais.
3. Neurofiziologiniai pakitimai sergant periferinėmis nervų sistemos ligomis.
4. Neurologija ir menas.

Kartu su kitomis klinikomis Neurologijos centro darbuotojai dalyvauja Vilniaus universiteto mokslo tiriamuosiuose darbuose „Aterosklerozės progresavimo šiuolaikinių prevencijos metodų paieška ir  jų taikymo efektyvumo vertinimas“, „Endovaskulinės terapijos neurologijoje ir neuroangiologijoje įdiegimas į praktiką“.

Neurologijos centro darbuotojai nuolat skaito pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, skelbia mokslinius straipsnius pripažintuose recenzuojamuose Lietuvos medicinos žurnaluose, dalyvauja bendruose tarptautiniuose moksliniuose klinikiniuose tyrimuose ir daugelio tarptautinių organizacijų bei draugijų veikloje.

 Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose, tarptautinėse programos

2005-2007 m. vykdytas Lietuvos Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas projektas „Lietuvos sergančiųjų epilepsija atminties tyrimai kompiuterine CDR sistema“.

2011-2012 m. įvykdytas mokslinių tyrimų projektas „Klinikiniai, radiologiniai ir neurofiziologiniai rodikliai ankstyvos Parkinsono ligos diagnostikai“ (KRANEPARK), kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal sutartį MIP077/2011. Remiantis tyrimo rezultatais, parengtos metodinės rekomendacijos „Ankstyvos Parkinsono ligos diagnostika“, mokslinės publikacijos.

Bendradarbiaujant Vilniaus Gedimino technikos universitetui ir Vilniaus universitetui, 2011 m. gruodžio mėn. pradėtas tyrimas „Parkinsono ligos biomechanika: viršutinės galūnės kinematikos ir kinetikos tyrimas“ ir rengiama projekto  „KIN-NEURAL sistema Parkinsono ligos diagnostikai ir stebėjimui“ bendra paraiška Lietuvos mokslų tarybos mokslinių tyrimų ir plėtros programos priemonei mokslininkų grupių iniciatyva parengtiems projektams įgyvendinti.

Neurologijos centras dalyvauja tarptautiniame trombolizių, taikomų ūminiam išeminiam insultui gydyti, registre SITS (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke) ir Europos priešepilepsinių vaistų ir nėštumo registre EURAP (European Register of Antiepileptic Drugs and Pregnancy).  Centro darbuotojai dalyvavo tarptautiniuose akademinių institucijų inicijuotuose insulto ir galvos smegenų kraujagyslių ligų tyrimuose “Asimptominė miego arterijos stenozė ir insulto rizika” (Asymptomatic Carotid Stenosis and Risk of Stroke, ASCRS), „Asimptominės karotidinės embolizacijos tyrimas“ (Asymptomatic Carotid Emboli Study, ACES), „Skandinavų kandesartano ūminio insulto tyrimas“ (Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial, SCAST).
 
Neurologijos centras tarptautiniuose klinikiniuose naujų vaistinių preparatų tyrimuose dalyvauja nuo 1996 m. (dalyvauta beveik 100 klinikinių tyrimų). Atliekami vaistų, taikomų sergant epilepsija, išsėtine skleroze, Parkinsono liga, Alzheimerio liga, migrena, insultu, klinikiniai tyrimai.

 1997 m. tuometinė Vilniaus universiteto Neurologijos klinika (dabar – Neurologijos centras) pradėjo leisti pirmąjį Lietuvoje specializuotą neurologinės tematikos mokslinį žurnalą „Neurologijos seminarai“ (vyr. red. V. Budrys), kuris 2000 m. įtrauktas į daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažįstamų Lietuvos mokslo leidinių sąrašą. Dabar tai oficialus Lietuvos neurologų asociacijos, Lietuvos vaikų neurologų asociacijos ir Lietuvos neurochirurgų draugijos leidinys, įtrauktas į tarptautines EBSCO Publishing ir Index Copernicus duomenų bazes. Žurnalo svetainė internete: www.neuroseminarai.lt.
              
STRAIPSNIAI leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą:

Matačiūnienė D, Masaitienė R, Mameniškienė R, Budrys V. A heavy snorer with multiple prolonged asystoles during the night-reversal by CPAP therapy. Sleep Breath. 2013 Mar;17(1):25-8.
Deksnytė A, Aranauskas R, Budrys V, Kasiulevičius V, Sapoka V. Delirium: Its historical evolution and current interpretation. Eur J Intern Med. 2012; 23:483-486.
Klimašauskas A, Sereikė I, Klimašauskienė A, Kėkštas G, Ivaškevičius J. The Impact of Medical Conditions on the Quality of Life of Survivors at Discharge From Intensive Care Unit. Medicina (Kaunas) 2011; 47(5): 270-7.
Norkienė I, Samalavičius R, Ivaškevičius J, Budrys V, Paulauskiene K. Asymptomatic carotid artery stenosis and cognitive outcomes after coronary artery bypass grafting. Scand Cardiovasc J 2011; 45(3): 169-73.
Mukhin KY, Mameniškienė R, Mironov MB, et al. Epilepsia partialis continua in tick-borne Russian spring-summer encephalitis. Acta Neurol Scand 2011 Jul 19. doi: 10.1111/j.1600-0404.2011.01575.x.
Mameniskiene R, Bast T, Bentes C, et al. Clinical course and variability of non-Rasmussen, nonstroke motor and sensory epilepsia partialis continua: a European survey and analysis of 65 cases. Epilepsia 2011; 52(6): 1168-76.
Sandset EC, Bath PM, Boysen G, Jatuzis D, et al. The angiotensin-receptor blocker candesartan for treatment of acute stroke (SCAST): a randomised, placebo-controlled, double-blind trial. Lancet 2011; 377(9767): 741-50.
Harrer JU, Valaikiene J, Koch H, et al. Transcranial perfusion sonography using a low mechanical index and pulse inversion harmonic imaging: reliability, inter-/intraobserver variability. Ultraschall Med 2011; 32 Suppl 1: S95-101.
Norkienė I, Samalavičius R, Misiūrienė I, Paulauskienė K, Budrys V, Ivaškevičius J. Incidence and risk factors for early postoperative cognitive decline after coronary artery bypass grafting. Medicina (Kaunas). 2010; 46(7): 460-4.
Krauss G, Ben-Menachem E, Mameniskiene R, et al; on behalf of the SP757 Study Group. Intravenous lacosamide as short-term replacement for oral lacosamide in partial-onset seizures. Epilepsia 2010; 51(6): 951-7.
Sandset EC, Murray G, Boysen G, Jatuzis D, Kõrv J, Lüders S, et al; on behalf of the SCAST Study Group. Angiotensin receptor blockade in acute stroke. The Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial: rationale, methods and design of a multicentre, randomised- and placebo-controlled clinical trial (NCT00120003). Int J Stroke 2010; 5(5): 423-7.
Sauerbruch S, Schlachetzki F , Bogdahn U, Valaikiene J, Hölscher T, Harrer JU. Application of Transcranial Color-Coded Duplex Sonography in Stroke Diagnosis. Current Medical Imaging Reviews Volume 5, Number 1, February 2009;16:39-54.
Valaikiene J, Schuierer G, Ziemus B, et al. Transcranial color-coded duplex sonography for detection of distal internal carotid artery stenosis. AJNR Am J Neuroradiol 2008; 29: 347-353..
Ickenstein GW, Valaikiene J, Koch H, et al. Ultrasonic contrast agents in transcranial perfusion sonography (TPS) for follow-up of patients with high grade gliomas. Ultrason Sonochem 2008; 15(4): 510-6.
Zuromskis T, Wetterholm R, Lindqvist JF, Svedlund S, Sixt C, Jatuzis D, et al. Prevalence of micro-emboli in symptomatic high grade carotid artery disease: a transcranial Doppler study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008; 35(5): 534-40.
Budrys V. Neurology in Holy Scripture. European Journal of Neurology 2007, 14: e1-e6.
Harrer JU, Hornen S, Valaikiene J, et al. Transcranial ultrasound perfusion imaging: implementation of a low MI and a high frame rate. Ultraschall Med 2007; 28(4): 380-6.
Budrys V, Skullerud K, Petroska D, Lengveniene J, Kaubrys G. Dementia and Art: neuronal intermediate filament inclusion disease and dissolution of artistic creativity. Eur Neurol 2007; 57: 137-44. Ben-Menachem E, Biton V, Jatuzis D, et al. Efficacy and safety of oral lacosamide as adjunctive therapy in adults with partial-onset seizures. Epilepsia 2007; 48 (7): 1308-17.
Mameniskiene R, Jatuzis D, Kaubrys G, Budrys V. The decay of memory between delayed and long-term recall in patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsy and  Behaviour 2006; 8(1): 278-88.
Budrys V. Neurological deficits in the life and works of Frida Kahlo. Eur Neurol 2006; 55: 4-10.
Budrys V. Neurological eponyms derived from literature and visual art. Eur Neurol 2005; 53: 171-8.
Budrys V. A Portrait of Myasthenia Gravis? Eur Neurol 2005; 54: 240-1.
Budrys V. Parkinson’s disease before Parkinson, Vilnius 1814. J R Soc Med 2005; 98: 178-9.
Valaikiene J, Schlachetzki F, Hoelscher T, May A, Bogdahn U. Transcranial color-coded duplex sonography of the carotid siphon. The coronal approach. Journal of Clinical Imaging 2002 (26): 81-85.
Zachrisson H, Jatuzis D, Blomstrand C, et al. Middle cerebral artery circulation during carotid surgery. A transcranial Doppler study. Scandinavian Cardiovascular Journal 2000; 34: 597-602.
Jatuzis D, Zachrisson H, Blomstrand C, et al. Evaluation of posterior cerebral artery blood flow with transcranial doppler sonography: value and risk of common carotid artery compression. Journal of Clinical Ultrasound 2000; 28(9): 452-60.

Mokomosios knygos:
1. Klinikinė neurologija. Red. V. Budrys. Vilnius, Vaistų žinios, 2003.
2. Neurologijos vadovas gydytojui praktikui. Red. V. Budrys. Vilnius, Vaistų žinios, 2004.
3. V. Gaigalaitė, E. Barkauskas, J. Dementavičienė, D. Jatužis. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostika ir terapija. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
4. Periferinių arterijų ligų šiuolaikinė diagnostika ir gydymas. Red. A. Laucevičius, D. Jatužis, N. Misonis, A. E. Tamošiūnas.Vilnius, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, "Firidas", 2008.
5. Klinikinė neurologija, antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Red. V. Budrys.Vilnius, Vaistų žinios, 2009.
6. Urgentinė neurologija. Red. V. Budrys. Vilnius, Vaistų žinios, 2011.

Nuoroda internete: http://www.neuroseminarai.lt/lt/moksliniai-darbai/

Pedagoginė veikla

Neurologijos centras priklauso Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikai.
Neurologijos centras VUL Santaros klinikose – pagrindinė neurologijos praktinio mokymo vieta Vilniaus universitete.
 
Neurologijos centre dėstoma:
1) neurologija (IV kurso medicinos studentams) – apie 150 studentų kiekvienais metais;
2) neurologija (IV kurso odontologijos studentams) – apie 30 studentų kiekvienais metais;
3) pasirenkamieji (laisvieji) dalykai – iki 15 studentų kiekvienam dalykui;
4) neurologija ir neurochirurgija gydytojams rezidentams;
5) neurologinės specializacijos ciklai įvairių specialybių gydytojams kursantams;
6) ruošiami neurologijos specialybės doktorantai.
 
2011/2012 mokslo metais turime 20 neurologijos specialybės rezidentų, be to, 4 sav. neurologijos ciklą praeina virš 50 kitų specialybių rezidentų.
Kiekvienais metais turime nuo 12 iki 17 gydytojų podiplominio tobulinimosi ciklų (1-2 sav. trukmės); keletas gydytojų stažuojasi klinikinės neurologijos ir neurologinės funkcinės diagnostikos tyrimų srityje darbo vietos principu. 2011 m. Neurologijos centre tobulinosi virš 40 gydytojų.
 
Pažymėtinas ypač svarus Neurologijos centro darbuotojų indėlis išleidžiant naujas metodines mokymo priemones ir mokomąsias knygas: „Klinikinė neurologija“ (I ir II leidimai, 2003 ir 2009 m.), „Neurologijos vadovas gydytojui praktikui“ (2004 m.), „Urgentinė neurologija“ (2011 m.), organizuojant tarptautines ir respublikines neurologinės tematikos konferencijas, simpoziumus. Nuo 2003 m. Neurologijos centro iniciatyva vyksta kasmetinės neurologų vasaros mokyklos.

Atnaujinta 2017-05-24
Straipsnis parodytas: 21229 kartų(kartus)
 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį lankantis Santa.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – tai nedidelės informacijos rinkmenos, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės. Surinkta informacija iš slapukų mums padeda efektyviau nustatyti naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų kaskart pasirinkti lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kad interneto svetainė veiktų, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet sutikus su slapukų politika, naršyti jums bus paprasčiau. Išsamesnė informacija suteikiama AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus jau esančius jūsų kompiuteryje slapukus, o dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti ar kitais nei pirmiau aprašytais tikslais. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk