Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Научная деятельность

Spausdinti

Радиологический центр ежегодно опубликовывает 20 - 22 статьи в рецензируемых республиканских и зарубежных научных журналах. Работники радиологического центра представляли научные доклады в Лондоне, Стокгольме, Осло, Хельсинки, Вене, Эрфурте, Чикаго, Грейфсвальде, Брюсселе, Берлине и в других городах на научных конференциях. С 1980 года выпущено 15 книг по разным вопросам радиологии. В радиологическом центре внедрена PACS система, проведено 10 телемедицинских конференций с радиологами Швеции, Финляндии, Бельгии, Германии, Латвии и Эстонии. Работники центра активно участвуют в подготовке Балтийского радиологического конгресса (раз в два года).

Публикации

 • Valevičienė N.R.      Paediatric neurofibromatosis. Acta Radiologica, 2002, Vol.       No.6 43:      p.623-624.
 • Petrulionis M.,      Valevičienė N.R., Paulauskienė I., Bružaite J. Primary meningioma of the      sinonasal tract. Acta Radiologica,       2005, Vol 46      .No.4, p:415 – 418.
 • Valevičienė N.R,      Matačiūnas M., Tamošiūnas A., Petrulionienė Z. Primary Heart Angiosarcoma      detected by Magnetic Resonance Imaging.Acta Radiologica, 2006, July ,      Vol.47. No7.p. 675-679.
 • Glaveckaitė S.,      Valevičienė N.R, Laucevičius A., Čelutkienė J., Rudys A., Tamošiūnas      A. Chronic ischemic left      ventricular dysfunction is present in number of clinical syndromes in      which myocardial revascularization results. Medicina      (Kaunas) , 2009 Vol. 45,      No. 8 p. 585.
 • Glaveckaitė S.,      Ručinskas K., Čelutkienė J., Mažeikienė V., Zakaraitė D.,      Aidietienė S , Valevičienė N.R,       Matačiūnas M., Žurauskas E.,      Šerpytis P., Laucevičius A.      Heart transplantation in an adult patient with isolated noncompaction of      the left ventricular myocardium. Medicina      (Kaunas) 2010; Vol. 46,      No. 3 p. 193-199.
 • Sigita      Glaveckaitė, Darius Palionis, Nomeda Rima Valevičienė Cardiovascular Magnetic Resonance for      Visualization of Myocardial Ischemia at Rest Medicina (Kaunas) 2011; 47 Sigita Glaveckaite, Darius Palionis, Nomeda Valeviciene.Algirdas Tamošiūnas, Aleksandras Laucevičius. Value of scar imaging and inotropic reserve combination for the prediction of segmental and global left ventricular functional recovery after revascularisation. Juornal of cardiovascular magnetic resonance.2011,13:35.
 • Nomeda      Valeviciene ,Žaneta Petrulionienė,       Birutė Petrauskienė, Sigita Glaveckaitė , Darius Palionis, Algirdas Tamošiųnas, Aleksandras      Laucevičius Acute myocarditis and      acute myocardial infarction differentiation by regional distribution of myocardial irreversible injury in contrast-enhanced magnetic resonance imaging,Medicina(Kaunas),      2012 .
 • Valevičienė N.R. Prienosinių ertmių anomalijų radiodiagnostika.      Medicina (Kaunas). 2000. 36(10). p-1169-1172, p. 44-47.
 • Valevičienė N.R. Radiologinių tyrimų strategija diagnozuojant galvos ir kaklo ligas. Medicinos teorija ir praktika. 2001 m. Nr.28. priedas 4, p. 92- 95. (IndexCopernicus).
 • Valeviciene N. , Petrulionieme Z., Palionis D., Glaveckaite S., Gateliene E., Brasiuniene B., Tamosiunas A., Uzdavinys G., Laucevicius A. 7 Malignant peripheral nerve sheath tumor of the heart: case report. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche 2011 December;170(6):443.
 • Valevičienė N.R, Kizlaitis R.J, Tamulevičiūtė V.Tarptautinis Baltijos Šalių             telemedicinos tinklas. Medicinos teorija ir praktika. 2001, p. 92-95.
 • Valevičienė      N.R.,Berūkštis E., Tamošiūnas A.E., Matačiūnas M. Cardiovascular magnetic      resonance imaging: from investigational to relevant indications. Seminars      in Cardiology. 2005. Vol.11. No.2. p. 43-50 (IndexCopernicus).
 • Kizlaitienė R.,      Budrys V., Uždavinienė V., Čaplinskas S., Valevičienė N. Centrinės nervų      sistemos klinikiniai – radiologiniai ŽIV/AIDS pokyčiai ir jų diagnostika.      AIDS demencija ir progresuojanti daugiažidininė leukoencefalopatija.      Neurologijos seminarai. 2006, T.10, Nr.4(30), p.237-247 (IndexCopernicus).
 • Ušinskienė J.,      Valevičienė N.R., Šustickas G., Gaigalaitė V. Intrakranijinių aneurizmų      tyrimas magnetinio rezonanso angiografijos metodu. Neurologijos seminarai.      2006, T.10, Nr.2(28), p.76-81 (IndexCopernicus). (su doktorante Ušinskienė J. disertacijos tema „Magnetinio rezonanso angiografija      tiriant galvos ir nugaros smegenų bei kaklo kraujagysles“, apginta 2007 m).
 • Ušinskienė J.,      Valevičienė N.R., Gaigalaitė V. Intrakranijinių aneurizmų tyrimas      magnetinio rezonanso angiografija, naudojant skirtingus rekonstrukcinius      metodus: literatūros apžvalga ir klinikiniai atvejai. Medicinos teorija ir      praktika. 2007, T.13(Nr.3), p.265-268 (IndexCopernicus )(su doktorante      Ušinskiene J, disertacijos tema   "Magnetinio rezonanso angiografija tiriant galvos ir nugaros smegenų bei      kaklo kraujagysles“, apginta       2007 m).
 • Valevičienė      N.R., Matačiūnas M., Glaveckaitė S., Titarenkė R. Širdies miksoma: radiologinės      diagnostikos galimybės. Medicinos teorija ir praktika. 2007, T.13, Nr.3,      p.304-309 (IndexCopernicus). (su studente R. Titerenke, baigiamasis darbas).
 • Valevičienė      N.R., Sadauskienė E., Petrulionienė Ž., Matačiūnas M., Zakaraitė D.,      Tamošiūnas A., Griškevičius L., Glaveckaitė S., Laucevičius A. Diagnosis, treatment and subsequent      remission of a rare tumor – primary cardiac lymphoma. Seminars in      Cardiovascular Medicine. 2008;14(5); p. 1-6. (IndexCopernicus).
 • Valevičienė      N.R., Palionis D., Luošaitis V., Budrys V. Galvos smegenų traumos      (difuzinio aksoninio pažeidimo) radiologinė diagnostika. Neurologijos      seminarai. 2008, 12(36), p. 100-103 (IndexCopernicus).
 • Valevičienė      N.R., Palionis D., Glaveckaitė S., Matačiūnas M., Petrulionienė Ž.,      Tamošiūnas A., Laucevičius A. Pagrindinės širdies magnetinio rezonanso      tyrimo indikacijos, praktiniai pavyzdžiai. Medicinos teorija ir praktika.  2009, T.15 (Nr.3), p.266-275 (IndexCopernicus).
 • Matačiūnas M.,      Valevičienė N.R., Glaveckaitė S., Berūkštis E., Zakaraitė D., Aidietienė      S., Palionis D., Tamošiūnas A., Laucevičius A. Kraujotakos rodiklių, KMI,      KPP įtaka vainikinių arterijų kontrastavimuisi taikant 64 sluoksnių KT  angiografiją: VUL SK patirtis. Medicinos teorija ir praktika. 2009,      T.15(Nr.3), p. 235-239 (IndexCopernicus).
 • Glaveckaite S.,      Zakarkaite D., Valevičiene N.R., Matačiunas M., Klezys V., Tamosiunas A.,      Laucevicius A. Severe paradoxical cerebral embolism and pulmonary embolism      in a patient with patent foramen ovale. Seminars in Cardiovascular      Medicine. 2010;16(1):1-5 (IndexCopernicus).
 • Samaitiene R.      Tumienė B. Palionis D. Grikinienė J. Valevičienė N.R., Songailienė J. et      all. Leigh syndrome: mitochondrial disease due to pyrute dehydrogenase      deficiency, literature survey and case report. Neurologijos seminarai. 2010;      14(45): 156-166 (IndexCopernicus).
 • Žukauskienė J.,      Jakaitė M., Valevičienė N.R., Levinskienė S., Grikinienė J. Katatonija paauglystėje:      klinikinio atvejo analizė. Neurologijos seminarai. Vilnius: Rotas. 2010,      t. 14, nr. 3, p. 197-204 (IndexCopernicus).
 • Matačiūnas M.,      Zakaraitė D., Zeleckienė I., Palionis D., Valevičienė N., Ušinskas A.,      Tamošiūnas A. Tomographic volumetry of the right ventricle: redundancy of      technologies or inescapable necessity for a multimodality approach?      Seminars in Cardiovascular Medicine. 2011; 17:2, p. 1-11      (IndexCopernicus).
 • Gatijatulina J.,      Baliūnaitė R., Valevičienė N.R. Magnetinio rezonanso taikymas medicinoje.      Internisto praktika. 2001, No.8, p.      86-89.  
 • Valevičienė N.R.      Magnetinio rezonanso tomografijoje naudojamos kontrastinės medžiagos      Gd-DTPA pritaikymas neuroradiologijoje. Neurologijos seminarai. 2002,      Nr.1-2 (14-15), p. 118-122.
 • Valevičienė      N.R., Berūkštis E. Magnetinio rezonanso tyrimo taikymas kardiologijoje.      Sveikatos mokslai. 2003, T 13, p.      56-61.
 • Vitkienė V.,      Valevičienė N.R., Bružaitė J., Katkienė D. Plaučių aspergiliozės      radiologinės diagnostikos ypatumai. Sveikatos mokslai. 2003, T 13, p.52-      56.
 • Valevičienė      N.R., Tamošaitienė E. Magnetinio rezonanso tomografijos panaudojimas      pirminių nugaros smegenų navikų diagnostikai. Sveikatos mokslai. 2003, T      13, p.31- 33.
 • Valevičienė      N.R., Kimtys L. Magnetinis rezonansas medicinoje. Mokslas ir gyvenimas.      2003, Nr12 (apdovanota mokslo ir švietimo       premija).
 • Valevičienė      N.R., Kimtys L. Magnetinis rezonansas medicinoje. Mokslas ir gyvenimas.      2004, Nr.1 (apdovanota mokslo iš švietimo premija).
 • Valevičienė N.,      Bružaitė J., Dobrovolskis R.A. Kompiuterinės tomografijos raida: nuo      sukūrimo iki dabar. Sveikatos mokslai. 2004, Nr.5, p. 12-17.
 • Štaras K.,      Valevičienė N.R., Vaičiulis S. ir kt. Atviros sistemos 0,23 T magnetinio      rezonanso tomografijos pritaikymas diagnostikai. Sveikatos mokslai. 2005,      Nr.4, p. 114-119.
 • Zakarkaitė D.,      Glaveckaitė S., Matačiūnas M., Tamošiūnas A.E., Valevičienė N.R. Širdies      daugiasluoksnė kompiuterinė tomografija. Sveikatos mokslai. 2005, Nr.4, T.      15, p. 69-74.
 • Valevičienė      N.R., Rutkauskaitė D., Tamošiūnas A. Kompiuterinės tomografijos kolonografija      – perspektyvus storosios žarnos tyrimo metodas. Sveikatos mokslai. 2006,      Nr.5, T.16, p. 445-448.
 • D.Rutkauskaitė,      J.Dementavičienė, D.Katkienė. Gastrointestininės stromos naviko atvejis      plonojoje žarnoje // Sveikatos mokslai. 2004, nr. 5, p. 31-33.
 • N.Nepomniaščiaja,      D.Rutkauskaitė, J. Dementavičienė, P. Žeromskas. Dinaminės defekografijos      rezultatai // Abstraktas Lietuvos chirurgija. 2005, 3(2), p.143.
 • D. Rutkauskaite, N. Nepomniascaja, J. Dementaviciene, P. Zeromskas, K. Stupas, E.   Poškus, V. Jotautas. Results of Dynamic Defecography in Vilnius University Hospital Radiology Center. Abstract and scientific poster in CEECC 2006.
 • N.Valevičienė, D.Rutkauskaitė, A.Tamošiūnas. Kompiuterinės tomografijos kolonografija-perspektyvus storosios žarnos tyrimo metodas// Gastroenterologija: žurnalo "Internistas" priedas 2006, nr. 1, p. 45-46.
 • N. Valevičienė, D. Rutkauskaitė, A. Tamošiūnas. Kompiuterinės tomografijos kolonografija - perspektyvus storosios žarnos tyrimo metodas // Sveikatos mokslai. 2006, nr. 5, p. 445-448.
 • B.Daškevičienė, L.Pačkauskas, D.Nepomniaščis, D.Rutkauskaitė. Galvos smegenų venų ir sinusų trombozė // Sveikatos mokslai. 2006, nr. 5, p. 456-460.
 • B. Daškevičienė, E.Navickienė, D.Rutkauskaitė. Sturge-Weber sindromo diagnostikos patirtis VUL Santariškių klinikose// Sveikatos mokslai. 2006, nr. 5, p. 431-434.
 • D.Rutkauskaitė, N. Valevičienė, A. Tamošiūnas. „Computed tomography colonography – perspective imaging method of the colon; abstract in Bendrosios praktikos Lietuvos gydytojas, 2006, spalis, t.X, Nr.10, priedas 1st Baltic Congress of Radiology, Kaunas, Lithuania, October 12-14, 2006.
 • B.Daškevičienė, L. Pačkauskas, D. Rutkauskaitė. „The rewiew of 45 cases of cerebral venous thrombosis (CVT)“; abstract in Bendrosios praktikos Lietuvosgydytojas,2006, spalis, t.X, Nr.10, priedas 1st Baltic Congress of Radiology, Kaunas, Lithuania, October 12-14, 2006.
 • J. Valaikienė, R. Parnarauskienė, J. Dementavičienė, B. Daškevičienė, D. Rutkauskaitė. Karotidinė paraganglioma // Medicinos teorija ir praktika. 2007, t. 13, nr. 2, p. 147-151.
 • Laura Mašalaitė, Juozas Stanaitis, Dileta Rutkauskaitė, Arvydas Jakubonis, Jonas Valantinas. Skrandžio lipoma// Gastroenterologija: žurnalo "Internistas" priedas 2007, nr. 2, p. 69-72.
 • B. Daškevičienė, J. Valaikienė, D. Rutkauskaitė, J. Dementavičienė. Karotidinės paragangliomos radiologinė diagnostika ir klinikinio atvejo pristatymas // Medicinos teorija ir praktika. 2007, t. 13, nr. 3, p. 232-239.
 • I. Povilonienė, J. Korsakas, M. Matačiūnas, D. Rutkauskaitė. Išplitęs riestinės žarnos vėžys ir lėtinė limfoleukemija: komplikacijos // Onkologija: žurnalo "Internistas" priedas 2007, nr. 1, p. 79-82.
 • Paskonis M, Masalaite L, Buivydiene A, Sokolovas V, Jurgaitis J, Jurevicius S, Mikalauskas S, Gutauskas M, Spuras J, Sarkaite R, Samuilis A, Rutkauskaite D, Misionis N, Dukstaite A, Serpytis M, Kekstas G, Rainiene T, Barakauskiene A, Valantinas J, Strupas K. Orthotopic liver transplantation: the first experience and results of the Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos.Ann Transplant. 2010 Mar 19;15(1):14-24.
 • Rimvydas Ašoklis, Kristina Malyško, Donatas Petroška, Rasa Paulavičienė, Lina Kryžauskaitė, Dileta Rutkauskaitė. Akies priedų limfomos diagnostikos ypatumai. Klinikinių atvejų apžvalga// Medicinos teorija ir praktika. 2010, t. 16, nr. 1, p. 30-35.
 • N.R.Valevičienė, D.Rutkauskaitė, A.E.Tamošiūnas. Kompiuterinės tomografijos kolonografija – perspektyvus storosios žarnos tyrimo metodas // Metodinės rekomendacijos. Vilnius 2010.
 • Saulius Mikalauskas, Pavel Misenko, Agnė Stravinskaitė, Dileta Rutkauskaitė, Eligijus Poškus, Kęstutis Strupas. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos pirmieji pirmieji rezultatai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312 2011, T.17 (Nr.2), p. 189-194.
 • Šileikis Audrius, Beiša Virgilijus, Rutkauskaitė Dileta, Misonis Nerijus, Strupas Kęstutis, "Management of bleeding pseudoaneurysms in complicated pancreatitis“, Viszeralmedizin ISSN 1662-6664 2011, vol 27, no 5. p. 391-396.
 • D.Vajauskas, Prof. A.E.Tamošiūnas, Doc.K.Ručinskas, V.V.Maneikienė, „Širdies adrenerginės įnervacijos vaizdinimas“. Metodinės rekomendacijos, 2011 m. Vilnius.
 • E.Sadauskienė, E.Čiburienė, M.Matačiūnas, D.Vajauskas „Branduolinė kardiologija“ Mokomoji priemonė, 2011 m. Vilnius.
 • Ioflupane I-123 radionuklidinės kompiuterinės tomografijos vaizdinimo taikymo galimybės ekstrapiramidinių sutrikimų ir demencijų diferencinėje diagnostikoje Kaladytė-Lokominienė R., Vajauskas D., Sakalauskaitė-Juodeikienė E. Neurologijos seminarai 2011; 15(50): 253-60.
 • Ligonių, sergančių išemine širdies liga, virškinamojo trakto patologija, endoskopinio tyrimo duomenimis. Š. Kinduris, K. Adamonis, T. Vaišvila, J. Petronytė. Medicina (Kaunas) 2005; 41 (6): 482-486.
 • Kraujavimas po širdies operacijų: rizikos veiksniai, dažnumas, baigtys. Š. Kinduris, A. Budrikis, T. Vaišvila, J. Petronytė. Medicina (Kaunas) 2006;42(7):566-70.
 • Ligonių, sergančių priminiu sklerozuojančiu cholangitu, ištyrmo ypatumai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. D.T. Katkienė, J. Petronytė. Medicinos teorija ir praktika, 2007, 13(3).
 • Šiuolaikinė radiologinė kepenų echinokokozės diagnostika. J. Dementavičienė, V. Sokolovas, A. Samuilis, J. Petronytė. Medicinos teorija ir praktika, 2007, 13(3).
 • Portosisteminių kolateralių anatominiai variantai sergant kepenų ciroze. J. Sejonienė, A. Samuilis , A. E. Tamošiūnas. Medicinos teorija ir praktika, 2009, 15 (3).
 • A. Samuilis, K. Strupas, A. E. Tamošiūnas.      Pilvinio kamieno ir kepenų arterijų anatominių variantų įvertinimas      pritaikius kompiuterinės tomografijos angiografiją. Medicinos teorija ir      praktika. –T. 17, Nr.2 (2011), 247-256.
 • A. Samuilis, Ž.      Juodeikis, A. E. Tamošiūnas, G. Brimas. Kepenų pseudotumoro gydymas      radiodažnumine termodestrukcija: klinikinis atvejis. Medicinos teorija ir      praktika. - T. 16, Nr. 2 (2010), 196-200.
 • Bartuseviciene      A, Samuilis A, and Skucas J. Camurati-Engelmann disease: imaging, clinical      features and differential diagnosis. Skeletal radiology 2009 Nov      38(11):1037-43.
 • Serpytis P,      Balcutyte R, Jovaisas V, Kugiene R, Abraitiene B, Navickas G, Samuilis A.      Delayed diagnosis of Boerhaave syndrome.Seminars in Cardiovascular      Medicine, 2009; 15:2.
 • Samuilis, J.      Sejonienė, A. E. Tamošiūnas. Portosisteminių kolateralių anatominiai      variantai sergant kepenų ciroze. Medicinos teorija ir praktika 2009 - T.      15 (Nr. 3), 293–297.
 • J. Jurgaitis, M.      Paškonis, J. Pivoriūnas, I. Martinaitytė, A. Juška, R. Jurgaitienė, A.      Samuilis ir kt. The comparison of 2-dimensional with 3-dimensional hepatic      visualization in the clinical hepatic anatomy education. Medicina (Kaunas)      2008; 44 (6): 428-438.
 • J.      Dementavičienė, V. Sokolovas, A. Samuilis, J. Petronytė. Šiuolaikinė      radiologinė kepenų echinokokozės diagnostika. Medicinos teorija ir      praktika. 2007 T.13 (Nr.3), 333-338.
 • K. Strupas, V.      Sokolovas, G. Brimas, M. Paškonis, J. Jurgaitis, J. Valantinas, A.      Buivydienė, V. Brimienė, J. Dementavičienė, A. Samuilis, D. Nepomniaščis,      A. Marcinkutė, A. Barakauskienė. Echinokokozė. Lietuvos echinokokozės      registro pirmieji duomenys. Lietuvis chirurgija 2007 5 (2), 119-129.
 • J. Jurgaitis, M.      Paškonis, A. Samuilis, I. Volf, M. Schöbinger, G. Brimas, K. Strupas.      Trimatės kompiuterinės vizualizacijos taikymas kepenų chirurgijoje.      Lietuvos chirurgija. - T. 4, Nr. 4 (2006), 283-291.
 • A. Tamošiūnas,      J. Valantinas, A. Samuilis. Ligonių tyrimas prieš ir po operacijos.      Doplerinė ultragarsinė diagnostika 2004 (mokomoji priemonė)//Vilnius 2004.
 • A.      Tamošiūnas, E. Berūkštis, A.      Samuilis. Kontrastinės medžiagos ir jų pritaikymas. Doplerinė ultragarsinė      diagnostika 2004 (mokomoji priemonė)//Vilnius 2004.
 • J. Valantinas,      A. Samuilis. Harmonikos vaizdavimo taikymas ultragarsinei diagnostikai.      Medicinos teorija ir praktika Nr. 4 (32) 2002. P. 296-300.
 • V. Mamontovas,      E. Urnavičienė, A. Samuilis. Lietuvos radiologinės tarnybos 2001 metų      darbo duomenys, problemos, raidos tendencijos. Medicinos teorija ir praktika Nr. 4 (priedas) 2002 . P. 4-7.
 • A. Samuilis, V.      Mamontovas, M. Matačiūnas. Kepenų piktybinių navikų ultragarsinės      diagnostikos ypatumai. Medicinos teorija ir praktika Nr. 4 (priedas) 2001.      P. 65-67.
 • M. Matačiūnas,      V. Mamontovas, A. Samuilis. Ultrasonografijos metodas sėklidės navikų      diagnostikoje. Medicinos teorija ir praktika Nr. 4 (priedas) 2001. P.      74-75.
 • D. Kaunaitė, A.      Samuilis, J. Kailiūtė. Lėtinės išeminės širdies ligos klinikinės formos      (Vilniaus universitetinės ligoninės duomenys). Lietuvos bendrosios      praktikos gydytojas 1999, tomas III. Nr. 4. P. 350 – 352.
 • L.Rutkauskienė,      A. Barkauskienė. Dubens kaulų stresiniai lūžimai // Sveikatos mokslai      2004, nr. 5, p. 49-53.
 • Barkauskienė A,      Dementavičienė J, Katkienė D. Spinalinės granulocitinės sarkomos (chloromos)      atvejis. Sveikatos mokslai, 2006 (5), T. 16, 467–470.
 • A.Barkauskienė,      D.T. Katkienė, J. Dementavičienė. Neosteogeninės kilmės kaulų      navikai. Medicinos teorija ir      praktika. 2009 - T.15 (Nr. 3), 257-266.
 • A.Barkauskienė,      J.Dementavičienė, A.Tamošiūnas.       Hodžkino limfoma, jos radiologinė diagnostika. Tarpuplaučio limfomų      matavimo metodikų palyginimas KT - voliumetrijos pagalba. Medicinos      teorija ir praktika. 2009 - T.15 (Nr. 3), 206-216.
 • I.Adomaitienė,      A.Barkauskienė, R.Adomaitis, R.Janavičius. Von Hippel-Lindau ligos      radiologinė diagnostika ir stebėjimas. Klinikinio atvejo pristatymas.      Medicinos teorija ir praktika. 2009 - T.15 (Nr. 3), 245-252.
 • Dobrovolskienė      L. , Rimkevičienė M., Rimkevičiūtė       E. Sklerozuojančio cholangito diagnostika magnetinio rezonanso      tomografija // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2005, t. 15, Nr. 4(41).      p. 44-48.
 • Dobrovolskienė      L., Rimkevičiūtė E., Rimkevičienė M. Tulžies latakų akmenligės diagnostika      magnetinio rezonanso tomografija // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2005,      t. 15, Nr. 4(41). p. 108-111.
 • E.Rimkevičiūtė,      A.Basevičius, L.Dobrovolskienė, M.Rimkevičienė. Radiologinių tyrimų metodų      efektyvumas diagnozuojant plaučių tuberkuliozę. Medicina (Kaunas) 2009; 45      (12): 952-959.
 • Dose-dense high-dose methylprednisolone and rituximab in the treatment of relapsed or refractory high-risk chronic lymphocytic leukemia. Pileckytė R., Jurgutis M., Valceckienė V., Stoškus M., Gineikienė E., Sejonienė J., Degulys A., Žvirblis T., Griškevičius L. Leukemia and lymphoma. London: Informa Healthcare. 2011, vol. 52, iss. 6, p. 1055-1065.

Академический - научный персонал

Проф., dr. Альгирдас Эдвардас Тамошюнас,
Проф., dr. Номеда Рима Валявичене,
Доц. dr. Юрате Дементавичене,
Лектор dr. Артурас Самуйлис,
Лектор dr. Бируте Грицене,
Ассистент Дилета Руткаускайте,
Ассистент Йоланта Станкевичене,
Ассистент Дарюс Палёнис,
Ассистент dr. Миндаугас Матачунас,
Ассистент Виргиния Аугайтене,
Ассистент Рамунас Валанчюс,
Докторанты: Дилета Руткаускайте, Донатас Ваяускас, Андрюс Бразайтис.
 

Написаны и защищены диссертации доктора наук:

 • 2012 г. Миндаугас Матачунас „Применение метода одновременной КТ ангиографии сердца и легких и оценка в установлении тромб-эмболии легочной артерии“.
 • 2011 г. Артурас Самуйлис „Анатомические варианты артерий печени и их влияние на гемодинамику верхней брыжеечной артерии“.
 • 2005 г. Божена Дашкевичене „Оценка эффективности компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике рассеянного склероза“.
 • 2003 г. Доц. Юрате Дементавичене „Значение томоангиографии интракраниальных артерий в диагностики нарушений мозгового кровообращения“.
 • 1999 г. Проф. Альгирдас Эдвардас Тамошюнас „ Доплеровская диагностика гипертензии воротной вены“.
 • 1995 г. Проф. Номеда Рима Валявичене „Комплексная рентгендиагностика злокачественных опухолей носовой полости, носоглотки и приносовых пазух.

Подотделение онкологических исследований и исследований органов брюшной полости проводит работы по научно-исследовательским темам:

 • Ценность компьютерно-томографической колонографии в изображении опухолевых образований.
 • Дифференциальная диагностика кистозных образований почек, используя контрастный УЗ а также компьютерно-томографические исследования.
Atnaujinta 2016-06-21
Straipsnis parodytas: 11285 kartų(kartus)
 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį lankantis Santa.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – tai nedidelės informacijos rinkmenos, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės. Surinkta informacija iš slapukų mums padeda efektyviau nustatyti naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų kaskart pasirinkti lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kad interneto svetainė veiktų, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet sutikus su slapukų politika, naršyti jums bus paprasčiau. Išsamesnė informacija suteikiama AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus jau esančius jūsų kompiuteryje slapukus, o dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti ar kitais nei pirmiau aprašytais tikslais. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk