Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS

Mokslinė veikla

Spausdinti

I anesteziologijos-reanimacijos skyrius

Šiame skyriuje, kaip ir visame Anesteziologijos, Reanimacijos ir Skausmo gydymo centre, vykdoma mokslinė veikla nukreipta į perioperacinės ligonio būklės optimizavimą. Ypatingas dėmesys skiriamas mūsų skyriuje atliekamoms chirurginio nutukimo gydymo laparoskopinių skrandžio mažinimo reguliuojama juosta operacijoms, laparoskopinėms storosios žarnos dalinio pašalinimo operacijoms, optimalių skausmo malšinimo būdų šių operacijų metu paieškai. Endokrinologinė chirurgija (skydliaukės ir antinksčių), prostatos auglio pašalinimo operacijos, kochlearinių implantų operacijos, esant visiškam kurtumui bei su šių operacijų atlikimu susiję anesteziologijos aspektai taip pat yra padidinto domėjimosi objektas. 2011-aisiais metais skyrius dalyvavo visos Europos mastu organizuotose studijose - EUSOS (European Surgical Outcomes Study), vertinusioje pacientų sveikimo galimybes po atliktų įvairių operacijų bei PERISCOPE (Prospective evaluation of a risk score for postoperative pulmonary complications) studijoje, tirusioje pooperacinių plautinių komplikacijų skaičių (tai didžiausia tokio pobūdžio kada nors atlikta daugiacentrė studija), siekiant sukurti plautinių komplikacijų rizikos įvertinimo skalę.

Straipsniai:

1.D. Činčikas, J Ivaškevičius, J.L. Martinkėnas, S. Balseris. A role of the anaesthesiologist in reducing surgical bleeding in endoscopic sinus surgery. Medicina. 2010, 46(11), p.730-4.

2. Svediene S, Andrijauskas A, Ivaskevicius J. Intra-articular morphine or neostigmine does not assure better pain relief. Cent Eur J Med 2011; 6(5): 645–51.

3. Svediene S, Ivaskevicius J. Good medical practice for regional blocks procedures. Acta Medica Lituanica 2012; 19(3): 187–90

4. Gasiūnaitė D. Šipylaitė J. Kontrimavičiūtė E. Anestezija ir analgezija laparoskopinėms storosios žarnos operacijoms. Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2012 – T. 18 Nr. 1), p. 75-79.

5. Gasiūnaitė D. Šipylaitė J. Kontrimavičiūtė E. , Poškus E. Impact of anesthesia method on cortisol and interleukin-6 concentration changes during and after laparoscopic colorectal surgery. Acta medica Lituanica. Vilnius, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2012, vol. 19, nr. 3.

6. Kontrimaviciute E. Sipylaite J. Aksionova D. Cincileviciute G. Brimas G. Comparison of Different Anesthetic Regimens in Patients Undergoing Laparoscopic Adjustable Gastric Banding Operations: A Prospective Randomized Trial. Medicina 2012; 48(12):613-8

7. Šerpytis M., Kontrimavičiūtė E., Šipylaitė J., Ivaškevičius J. Pilvo organų ligomis sergančių ligonių, gydomų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, mirštamumo ligoninėje rizikos veiksniai. Medicinos teorija ir praktika. 2012, 18(2): 218-222.

8. Kontrimaviciute E., Sipylaite J., Aksionova D., Cincileviciute G.,Brimas G. Comparison of Different Anesthetic Regimens in Patients Undergoing Laparoscopic Adjustable Gastric Banding Operations: A Prospective Randomized Trial. Medicina 2012; 48(12):613-8

9. Šerpytis M., Kontrimavičiūtė E., Šipylaitė J., Ivaškevičius J. Pilvo organų ligomis sergančių ligonių, gydomų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, mirštamumo ligoninėje rizikos veiksniai. Medicinos teorija ir praktika. 2012, 18(2): 218-222.

10. Kontrimavičiūtė Eglė. Электронные документы и доступ к ним: опыт Литовской Республики. Формирование специалиста в условиях региона: новые подходы : материалы XII Всерос. межвузов, науч. конф., г. Тамбов, 21-22 нояб. 2012 г. Ч. 2. Тамбов, Нобелистика, 2012. ISBN 9785866091614.

11. Kontrimavičiūtė, Eglė. Информационная система электронного архива и доступ к электронным документам в Литве. Електронний документ: актуальні завдання тa практичне в провавадження (Життєвий цикл електронного документа) : матеріали міжнародної науково-практичної конференцїї, 11–12 жовт. 2012 р., м. Київ. Київ, 2012. ISBN 9668225482.

12. A. Andrijauskas I. Sakavičiūtė, J. Ivaškevičius, N. Porvaneckas, G. Kvederas, D. Činčikas, J. Mažunaitis, U. Marmaitė, L Sakalaitė, P. Andrijauskas, G. Sakalauskaitė. Perioperacinė skysčių terapija: senos problemos, nauji sprendimai. Lietuvos chirurgija. 2012, t.10, nr.1-2. ISSN 1392-0995 p.7-20

13. Markevičius V., Andrijauskas A., Navikas D., Svensen Ch., Porvaneckas N., Andriukaitis D., Kvederas G., Činčikas D., Andrijauskas P. Statistically biased calibration method for the real-time adjustment of noninvasive haemoglobin measurements in a semiautomated infusion system. Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas. 2013, vol.19, Nr.7. ISSN 1392-1215 p.65 – 71.

14. A. Andrijauskas, I. Sakavičiūtė, J. Ivaškevičius, N. Porvaneckas, D. Činčikas, G. Kvederas. Kristaloidai ir koloidai perioperacinei skysčių terapijai: savybės ir dozavimo ypatumai. Lietuvos chorurgija. 2013, t.12, nr.1-2. ISSN 1392-0995 p.13-19.

15. Kontrimavičiūtė Eglė. Документооборот электронных документов и доступ к ним в Информационной системе электронного архива. Документация в информационном обществе: "облачные" технологии и электронный документооборот: XIX международная научно-практическая конференция : сборник докладов и сообщений. Москва, ВНИИДАД, 2013. ISBN 9785913666437

16. Svediene S, Andrijauskas A, Ivaskevicius J, Saikus A. The efficacy comparison of on-demand boluses with and without basal infusion of 0.1 % bupivacaine via perineural femoral catheter after arthroscopic ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21(3): 641–5.

17. Andrijauskas A, Svensen Ch, Porvaneckas N, Kvederas G, Cincikas D, Svediene S. Mini volume loading test (mVLT) for the evaluation of hydration status: initial validation in patients. Archiv euromedica 2014; 4(1):4-14

18. A. Bašarinaitė, A. Bučaitė, E. Kontrimavičiūtė, J. Šipylaitė, D. Ramašauskaitė „Epidurinis nuskausminimas akušerijoje. Pacienčių savijauta, informacijos šaltiniai ir noras keisti nuskausminimą kito gimdymo metu" Acta Medica Lituanica. ISSN 1392-0138.1392-2015. Vol. 22.No. 1. P1-10

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse praktinėse konferencijose:

• D. Gasiūnaitė, K. Šipylaitė. „Anesthesia for laparoscopic colorectal surgery". 5th International Baltic Congress of Anesthesiology and Intensive Care. Tartu, Estonia, 2010-21-23.

• D. Gasiūnaitė. J. Šipylaitė, E. Kontrimavičiūtė. „Impact of anaesthesia method on hemodynamic changes during laparoscopic colorectal surgery".31- ame Skandinavų anesteziologų ir intensyvios terapijos draugijos SSAI2011 Kongrese (The Skandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive care Medicine SSAI2011) Bergene, Norvegija 2011. 06.15-17 d.


Pranešimai Lietuvos mokslinėse konferencijose:

1. S. Breslavskytė, E. Kontrimavičiūtė. Neuroaksialinių opioidų saugaus vartojimo rekomendacijos. Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugija, Kaunas, 2011-02.

2. V. Isajevas, E. Kontrimavičiūtė. Maisto ir skysčių vartojimas ikioperaciniu laikotarpiu. Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugija, Vilnius, 2012-03.

 

Skausmo gydymo dienos stacionaras

Pranešimai tarptautinėse konferencijose:

• A.Vaitkus. „Complications of interventional pain procedures: our experience and systemic management". 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care. 2010-10-21/23, Tartu, Estonia.

• A.Vaitkus. Chronic pelvic pain syndrome: current concept and treatment options. International conference „Pelviperineology – a holistic approach to pelvic organ dysfunction". 2010-10-29, Vilnius, Lithuania.

• A.Vaitkus. „Complications of interventional pain procedures: our experience and systemic management". 2nd International Symposium "Pain in the Baltics 2010". 2010-11-12/13, Riga, Latvia.

• A.Tylienė. „Postherpetic neuralgia: our experience in pain clinic". 2nd International Symposium "Pain in the Baltics 2010". 2010-11-12/13, Riga, Latvia.

Pranešimai Lietuvos mokslinėse praktinėse konferencijose:

• A.Vaitkus. „Mitai apie opioidinius analgetikus". Nacionalinė opioidinių analgetikų konferencija „Paneikime mitus apie opioidinius analgetikus". 2010-10-16, Vilnius.

• A.Vaitkus. „Nacionalinių skausmo gydymo opioidiniais analgetikais rekomendacijų link". Nacionalinė opioidinių analgetikų konferencija „Paneikime mitus apie opioidinius analgetikus". 2010-10-16, Vilnius.

• A.Vaitkus. „Ūmaus skausmo malšinimo protokolas gydymo įstaigoje". Lietuvos anesteziologų reanimatologų mokslinė praktinė konferencija "2010-2011 – Pasauliniai kovos su ūminiu skausmu metai". 2011-02-25, Vilnius.


II anesteziologijos – reanimacijos skyrius

Skyriuje vystomos kelios mokslinių tyrimų kryptys:

• tiriami ligonių, su didelio laipsnio širdies silpnumu, hemodinaminiai rodikliai operacijos metu ir ankstyvame pooperaciniame periode, siekiant pagerinti anestezijos ir dirbtinės kraujo apytakos metodikas;

• profilaktininės intraaortinės kontrapulsacijos efektyvumas pacientams su didelia operacine rizika;

• nustatomas ir įvertinamas operacinės rizikos laipsnis įvairių širdies operacijų metu;

• tiriamos ECMO metodikos.

 

Vykdydami mokslinio tiriamojo darbo programas, klinikos darbuotojai bendradarbiauja su įvairių klinikų specialistais, aktyvai dalyvauja tarptautinėse konferencijose bei tobulinimosi programose.

Atliekami rezidentų, gydytojų mokymai, vedami tobulinimosi kursai.

 

Skyriaus darbuotojų publikuoti straipsniai:

1.. Norkiene I, Samalavicius R, Misiuriene I, Paulauskiene K, Budrys V, Ivaskevicius J: Pažinimo funkcijų sutrikimai po miokardo apeinamųjų jungčių suformavimo operacijų: dažnis ir rizikos veiksniai. Medicina (Kaunas) 2010; 46 (7): 460-464. (ISI, Medline)

2. Sirvinskas E, Kinduris S, Kapturauskas J, Samalavicius R: Perioperative use of metformin in cardiac surgery. Medicina (Kaunas) 2010; 46(11): 723-729. (ISI, Medline)

3. Norkiene I, Samalavicius R, Ivaskevicius J, Budrys V, Paulauskiene K: Asymptomatic carotid artery stenosis and cognitive outcomes after coronary artery bypass grafting. Scand Cardiovasc J 2011; 45(3): 169-73. (ISI, Medline)

4. Valaika A., Kalinauskas G., Ivaskeviciene L., Samalavicius R., Norkunas G., Butkuviene I, Uzdavinys G.: Treatment of radial artery spasm after coronary artery bypass grafting. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2011; 8(3): 336-339 (ISI)

33. Urbonas K, Samalavicius R.: I-gel viršgerklinio vamzdelio naudojimas esant sudėtingai tracheinei intubacijai. Lietuvos chirurgija 2011; 9 (1-2): 41-44.

5. Wechsler Andrew S., Sadowski J. Kapelak B. Bartus K. Kalinauskas G. Ručinskas K.,; Samalavičius R. S., Annest L. Durability of epicardial ventricular restiration without ventriculotomy. Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Oxford, Oxford University Press. ISSN 1569-9293. 2012, Vol. 15, suppl. 2: 26th Annual Meeting of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery, October 27–31, 2012, Barcelona, Spain. 2012. p. S76

6. Kalinauskas Gintaras, Valaika Arūnas, Samalavičius Robertas Stasys. Off pump coronary artery by-pass grafting versus on pump surgery. The first experience of Vilnius Heart Surgery Center. 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. 2012. p. 78.

7. Dargvainis Mantas, Samalavičius, Robertas Stasys, Andriūnaitė Donata. Risk assessment in cardiac surgery - comparison of EuroSCORE and EuroSCORE II. 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. 2012. p. 67

8. Ručinskas Kęstutis, Norkienė Ieva, Maneikienė Vytė Valerija, Zuozienė Gitana, Balčiūnaitė Giedrė, Janušauskas Vilius, Davidavičius Giedrius, Samalavičius Robertas Stasys, Kalinauskas Gintaras, Wechsler Andrew S. Hybrid procedures using PliCath device for ischaemic cardiomyopathy: CONFIGURE-HF-study. Eesti arst. Tartu, Eesti Arstide Liit. ISSN 0235-8026. 2012, Vol. 91, suppl. 2 : III Baltic Heart Failure Meeting, October 5-6, 2012, Tartu, Estonia. 2012. p. 15.

9. Valaika Arūnas, Kalinauskas Gintaras, Samalavičius Robertas Stasys, Ivaškevičienė Loreta, Butkuvienė Irena, Uždavinys Giedrius. Daugybinė vainikinių arterijų revaskuliarizacija su šešiomis ir daugiau aortovainikinėmis jungtimis.Medicinos teorija ir praktika. Vilnius, Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr.1.

10. Wechsler Andrew S., Sadowski Jerzy, Kapelak Boguslaw, Bartus Krzystof, Kalinauskas Gintaras, Ručinskas Kęstutis, Samalavičius Robertas Stasys, Annest Lon. Durability of epicardial ventricular restoration without ventriculotomy. European journal of cardio-thoracic surgery. Oxford, Oxford University Press. ISSN 1010-7940. 2013, vol. 44, iss. 3.

11. Wechsler Andrew S., Sadowski,J., Kapelak B., Bartus K., Kalinauskas G., Ručinskas K., Samalavičius R. S., Annest L. Clinical benefits twelve months after less invasive ventricular restoration operations without ventriculotomy. Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Oxford, Oxford University Press. ISSN 1569-9293. 2013, Vol. 17, suppl. 2: 27th annual meeting of the European association for cardio-thoracic surgery. 2013. p. S94.

12. Urbonas Karolis, Misiūrienė Irina, Norkienė Ieva, Gražulytė Daiva, Donata Andriūnaitė, Anužis Jonas, Akucevičiūtė Eglė, Samalavičius Robertas. Milrinono ir intraaortinės baliolinės kontrapulsacijos įtaka didelės rizikos miokardo revaskuliarizavimo operacijų rezultatams. Lietuvos chirurgija. Vilnius, Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2.

13. Šerpytis Pranas, Šmigelskaitė Akvilė, Kibarskis Aleksandras, Katkus Rimgaudas, Samalavičius Robertas Stasys, Glaveckaitė Sigita, .Račkauskas Gediminas, Successful treatment of a young woman with acute complicated myocardial infarction.Postępy w kardiologii interwencyjnej. Poznan, Termedia sp. z o.o. ISSN 1734-9338. 2013, vol. 9, no 4.

14. Janušauskas Vilius, Keinaitė Laura, Tarutis Virgilijus, Samalavičius Robertas Stasys, Ručinskas Kęstutis. Removal of prosthetic mitral valve leaflets during LVAD implantation for patient for severe heart failure. European journal of heart failure. Oxford, John Wiley & Sons Ltd. ISSN 1388-9842. 2014, vol. 16, iss. s2 : Abstracts of the Heart Failure Congress 2014 and the 1st World Congress on Acute Heart Failure, Athens, Greece, 17–20th May 2014. p. 47.

15. Ručinskas Kęstutis, Janušauskas Vilius, Zakarkaitė Diana, Aidietienė Sigita, Samalavičius Robertas Stasys, Speziali Giovani, .Aidietis Audrius, Off-pump transapical implantation of artificial chordae to correct mitral regurgitation: Early results of a single-center experience 07 October 2013. Journal of thoracic and cardiovascular surgery. New York, Mosby-Elsevier. ISSN 0022-5223. 2014, vol. 147, no. 1.

16. Ručinskas Kęstutis, Zakarkaitė Diana, Kramena Rita, Samalavičius Robertas Stasys, Janušauskas Vilius, Speziali Giovani, Aidietis Audrius. 3D Transesophageal Echocardiography provides optimal real-time guidance for off-pump, transapical implantation of artificial chordae tendineae. An imaging study.Journal of the American College of Cardiology. New York, Elsevier Science. ISSN 0735-1097. 2014, vol. 64, iss. 11, suppl. 2014. p. B235.

17. Davidavičius Giedrius, Ručinskas Kęstutis, Drąsutienė Agnė, Samalavičius Robertas Stasys, Bilkis Valdas, Zakarkaitė Diana, Aidietis Audrius. Hybrid approach for transcatheter paravalvular leak closure of mitral prosthesis in high-risk patients through transapical access. Journal of thoracic and cardiovascular surgery. New York, Mosby-Elsevier. ISSN 0022-5223. 2014, vol. 148, no. 5.

18.Samalavičius Robertas, Šerpytis Mindaugas, Donata Andriūnaitė, Gražulytė Daiva, Bertašiūtė Rūta, Rimkus Bernardas, Matulionytė Raimonda, Ambrazaitienė Rūta, Šipylaitė Jūratė, Kačergius Tomas, Griškevičius Laimonas. Successful use of extracorporeal membrane oxygenation in a human immunodeficiency virus infected patient with severe acute respiratory distress syndrome. AIDS research and therapy. London, BioMed Central Ltd. ISSN 1742-6405. 2014, no 11.

19. Tikuišis Renatas, Miliauskas Povilas, Samalavičius Narimantas Evaldas, Žurauskas Aleksas, Samalavičius Robertas, Zabulis V. Intravenous lidocaine for post-operative pain relief after hand-assisted laparoscopic colon surgery: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Techniques in coloproctology. ISSN 1123-6337. no. 4 (2014).

20. Pranas Serpytis, Neringa Karvelyte, Rokas Serpytis, Gintaras Kalinauskas, Kestutis Rucinskas, Robertas Samalavicius, Justinas Ivaska, Sigita Glaveckaite, Egidijus Berukstis, Marco Tubaro, Joseph S. Alpert, Aleksandras Laucevičius.Post-infarction ventricular septal defect: risk factors and early outcomes. Hellenic Journal of Cardiology. Athens, Hellenic Cardiological Society. ISSN 1109-9666. Vol. 56, iss. 1. 2015. p. 66-71.


I reanimacijos – intensyvios terapijos skyrius

Šio skyriaus pagrindinės mokslinės veiklos kryptys – enterinės ir parenterinės mitybos klausimai, sunkaus nekrozinio pankreatito gydymo problemos, sepsio ir septinio šoko diagnostika ir gydymas. Skyriaus gydytojai yra aktyvūs Europos parenterinės-enterinės mitybos draugijos, Lietuvos parenterinės ir enterinės draugijos nariai. 5 skyriaus gydytojai – Europos parenterinės ir enterinės mitybos draugijos sertifikuoti dėstytojai. Andrius Klimašauskas – Lietuvos parenterinės ir enterinės mitybos draugijos prezidentas. Gintautas Kėkštas - Europos parenterinės ir enterinės mitybos draugijos valdybos narys.

Tyrinėjame intraabdominalinio slėgio įtaką vidaus organų kraujotakai ir organų sistemų funkcijoms (gyd. M. Šerpyčio disertacija "Pirminės intraabdominalinės hipertenzijos dažnis, rizikos veiksniai ir įtaka organų sistemų funkcijoms"). Tiriame ne tik artimus gydymo rezultatus. Gyvenimo kokybė po gydymo intensyviosios terapijos skyriuje – vienas iš skyriaus mokslinės veiklos objektų (gyd. A. Klimašausko disertacija "Ligonių, ilgai gydytų intensyviosios terapijos skyriuje, gyvenimo kokybės pokyčiai ir jų rizikos veiksniai"). Moksliniai pranešimai skaityti tarptautinėse konferencijose Berlyne, Varšuvoje ir kt.

 

Leidiniai:

2008 metais išverstos Austrų klinikinės mitybos draugijos enterinės ir parenterinės mitybos rekomendacijos.

Išversta Europos parenterinės ir enterinės mitybos draugijos „Long Life Learning" internetinės programos dalis į lietuvių kalbą.

Skyriaus gydytojų straipsnių sąrašas:

1. Paskonis M, Masalaite L, Buivydiene A, Sokolovas V, Jurgaitis J, Jurevicius S, Mikalauskas S, Gutauskas M, Spuras J, Sarkaite R, Samuilis A, Rutkauskaite D, Misionis N, Dukstaite A, Serpytis M, Kekstas G, Rainiene T, Barakauskiene A, Valantinas J, Strupas K. Orthotopic liver transplantation: the first experience and results of the Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos. Ann Transplant. 2010 Mar 19;15(1):14-24. Review.

2. Klimašauskas A, Ivaškevičius J. Gyvenimo kokybė vertinant tolimas intensyvios terapijos išeitis. Medicinos teorija ir praktika 2010; 16(2): 139-146.

3. Klimašauskas A, Sereikė I, Klimašauskienė A, Ivaškevičius J. Neuroraumeninio pažeidimo įtaka gyvenimo kokybei po ilgo gydymo intensyvios terapijos skyriuje. Neurologijos seminarai 2011; 15(47): 31-37.

4. Klimašauskas A., Sereikė I., Klimašauskienė A., Kėkštas G., Ivaškevičius J. The impact of medical conditions upon discharge on the intensive care unit survivors' quality of life. Medicina (Kaunas), 2011; 47(5): 270-277

5. Matulionytė Raimonda, Lisauskienė Ingrida, Kėkštas Gintautas, Ambrozaitis Arvydas. Two Dog-Related Infections Leading to Death: Overwhelming Capnocytophaga canimorsus Sepsis in a Patient With Cystic Echinococcosis. Medicina. Kaunas, Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2012, t. 48, nr. 2.

6. Karosas V., Šipylaitė J., Kėkštas G., Klimašauskas A. Skysčių terapija kritinių būklių ligonimas (literatūros apžvalga). Medicinos teorija ir praktika. 2013, t. 19, Nr. 4. ISSN 1392-1312, p. 346-353.

 

Klinikinių tyrimų, kurie atlikti skyriuje sąrašas:

1. A phase III, multicenter, randomized, double-blind, comparative study of the efficacy and safety of Tigecycline vs Imipenem/Cilastatin for the treatment of subjects with nosocomial pneumonia. 2003 -2004 metai.

2. A phase III, randomized, double-blind study of Ceftobiprole Medocaril versus Linezolid plus Ceftazidime in the treatment of nosocomial pneumonia. 2005 -2006 metai.

3. A phase III, randomized, double-blind, parallel-group, multinational trial of intravenous Telavancin versus Vancomycin for treatment of hospital-aquired pneumonia with a focus on patients with infectious due to Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 2006 metai.

4. Kasmet dalyvaujame Europos parenterinės ir enterinės mitybos draugijos tyrime "Nutrition day".


II reanimacijos – intensyvios terapijos skyrius

Šio skyriaus pagrindinės mokslinės veiklos kryptys - pacientų po širdies operacijos pooperacinės būklės įvertinimas ir gydymo optimizavimas. Skyriaus gydytojai yra aktyvūs Lietuvos Anesteziologų Reanimatologų Draugijos (LARD) nariai ir Europos kardioanesteziologų draugijos nariai (EACTA).

Nuo 2010 m. skyrius dalyvauja Plautinės hipertenzijos koordinavimo centro veikloje.

 

Tiriame:

- ankstyvios pakaitinės inkstų terapijos įtaką pooperaciniam sergamumui pacientams su pooperaciniu širdies nepakankamumu;

- priešoperacinės pacientų mitybos būklės įtaką pooperaciniam sergamumui;

- krešėjimo sistemos sutrikimus po širdies operacijų;

- endotelio funkcijos sąsajas su kardiovaskulinėmis komplikacijomis po širdies operacijų;

- pažintinių funkcijų sutrikimus po širdies operacijų.

 

Skyriaus gydytojų straipsnių sąrašas:

1. Norkienė, V. Budrys, G. Kaubrys, J. Ivaškevičius. Early cognitive impairment after coronary artery bypass grafting, risk factors and impact of carotid artery stenosis. Seminars in Neurology (Lithuania). 2010, nr. 1 (43), p. 35-39, ISSN 1392-3064. (Index Copernicus).

2. Norkienė I, Samalavičius R, Misiūrienė I, Paulauskienė K, Budrys V, Ivaškevičius J. Incidence and risk factors for early postoperative cognitive decline after coronary artery bypass grafting Medicina (Kaunas). 2010;46(7):460-410.

3. Kett DH, Azoulay E, Echeverria PM, Vincent JL; Extended Prevalence of Infection in ICU Study (EPIC II) Group of Investigators. Candida bloodstream infections in intensive care units: analysis of the extended prevalence of infection in intensive care unit study. Crit Care Med. 2011 Apr;39(4):665-70.

4. Norkienė I., Samalavičius R., Ivaškevičius J., Budrys V., Paulauskiene K. Asymptomatic carotid artery stenosis and cognitive outcomes after coronary artery bypass grafting. ScandCardiovasc J. 2011 Jun;45(3):169-73. Epub 2011 Mar 15..

5. Karolis Urbonas, Robertas Samalavičius Intubation through an I-gel supraglottic device in cardiac surgery patients with difficult airway, Lithuanian Surgery, 2011, 9 (1–2), p. 41–44

6. Ringaitienė Donata. Malnutrition is associated with worse outcome in patients receiving left ventricular assist device. 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911.

7. Donadello K, Scolletta S, Taccone FS, Covajes C, Santonocito C, Cortes DO, Grazulyte D, Gottin L, Vincent JL. Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor as a prognostic biomarker in critically ill patients. J Crit Care. 2014 Feb;29(1):144-9. doi: 10.1016/j.jcrc.2013.08.005. Epub 2013 Oct 9.

8. Norkienė Ieva, Andriūnaitė Donata, Kuzminskaitė Vilma, Šipylaitė Jūratė. Incidence and risk factors of early delirium after cardiac surgery. BioMed research international. New York, Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2314-6133. 2013, vol. 2013.

9. Samalavičius Narimantas Evaldas, Ringaitienė Donata, Urbonas Karolis, Misiūrienė Irina, Norkūnas Gediminas, Valaika Arūnas, Kalinauskas Gintaras. Mortality prediction following CABG surgery: comparison of EuroSCORE vs general risk scoring systems. Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2013, vol. 20, nr. 1.

10. Urbonas Karolis, Misiūrienė Irina, Norkienė Ieva, Gražulytė Daiva, Donata Andriūnaitė, Anužis Jonas, Akucevičiūtė Eglė, Samalavičius Robertas. Milrinono ir intraaortinės baliolinės kontrapulsacijos įtaka didelės rizikos miokardo revaskuliarizavimo operacijų rezultatams. Lietuvos chirurgija. Vilnius, Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2.

11. Samalavicius R., Serpytis M., Ringaitiene D., Grazulyte D., Bertasiute R., Rimkus B., Matulionyte R., Ambrazaitiene R., Sipylaite J., Griskevicius L. "Successful Use of Extracorporeal Membrane Oxygenation in a Human Immunodeficiency Virus Infected Patient with Severe Acute Respiratory Distress Syndrome." AIDS Research and Therapy. 2014, 11:37 doi:10.1186/1742-6405-11-37.

12. Ringaitiene D., Norkiene I., Zvirblis T., Sipylaite J., Irnius A., Ivaskevicius J. "Impact of malnutrition on postoperative delirium development after on pump coronary artery bypass grafting"."Journal of Cardiothoracic Surgery" (MS ID : 5863557941471023)

 

Vaikų anesteziologijos – reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius

Skyriaus gydytojų straipsnių sąrašas:

1. Baliulis G, Lipnevicius A, Sudikiene R, Lebetkevicius V, Versockas K, Lankutis K, Nogiene G, Zilinskas V, Sirvydis V, Haw PM, Tarutis V. Sustainable Knowledge Transfer in Pediatric Cardiac Surgery: a Team Approach to Shared Learning. World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery 2011; 2:225.

2. Liekienė Daina, Sudikienė Rita, Lankutis Kęstutis, Versockas Kęstutis, Jurgelienė Žydrė, Bliūdžiūtė Asta, Jakutis Virginijus, Nogienė Giedrė, Tarutis Virgilijus. 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. 2012. p. 81.


III reanimacijos – intensyvios terapijos skyrius

Skyriaus gydytojų straipsnių sąrašas:

1. Paskonis M, Masalaite L, Buivydiene A, Sokolovas V, Jurgaitis J, Jurevicius S, Mikalauskas S, Gutauskas M, Spuras J, Sarkaite R, Samuilis A, Rutkauskaite D, Misionis N, Dukstaite A, Serpytis M, Kekstas G, Rainiene T, Barakauskiene A, Valantinas J, Strupas K. Orthotopic liver transplantation: the first experience and results of the Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos. Ann Transplant. 2010 Mar 19;15(1):14-24. Review.

2. Audrius Šileikis, Virgilijus Beiša, Augustas Beiša, Arturas Samuilis, Mindaugas Šerpytis, Kęstutis Strupas. Minimally invasive retroperitoneal necrosectomy in management of acute necrotizing pancreatitis. Videosurgery Miniinv (e-pub, ahead of print) DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2011.30943

3. Fatal case of ectopic enterobiasis: Enterobius vermicularis in the kidneys. Serpytis M, Seinin D. Scand J Urol Nephrol. 2012 Feb;46(1):70-2. PMID: 21879805.

4. Šerpytis Mindaugas, Karosas Vytautas, Tamošauskas Rokas, Dementavičienė Jūratė, Strupas Kęstutis, Šileikis Audriu, Šipylaitė Jūratė. Hypertriglyceridemia-induced Acute Pancreatitis in Pregnancy. Journal of the Pancreas. Genova, ES Burioni Ricerche Bibliografiche. ISSN 1590-8577. 2012, Vol. 13, no. 6.

5. Šerpytis Mindaugas, Kontrimavičiūtė Eglė, Šipylaitė Jūratė, Ivaškevičius Juozas. Pilvo organų ligomis sergančių ligonių, gydomų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, mirštamumo ligoninėje rizikos veiksniai. Medicinos teorija ir praktika. Vilnius, Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 2.

6. Ščupakova Nadežda, Mockutė Lina, Šerpytis Mindaugas, Šipylaitė Jūratė. Sunkaus sepsio ir sepsinio šoko diagnostika ir pradinio gydymo principai. Medicinos teorija ir praktika. Vilnius, Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.

7. Šileikis Audrius, Beiša Virgilijus, Beiša Augustinas, Samuilis Artūras, Šerpytis Mindaugas, Strupas Kęstutis. Minimally invasive retroperitoneal necrosectomy in management of acute necrotizing pancreatitis. Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznan, Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. 2013, Vol. 8, no. 1.

8. Šerpytis Mindaugas, Šabliauskas Jurij, Ščupakova Nadežda, Šipylaitė Jūratė, Strupas Kęstutis. Intraabdominalinė hipertenzija ir pilvo suspaudimo sindromas: diagnostika, įtaka organų veiklai ir gydymas.

9. Samalavičius Robertas, Šerpytis Mindaugas, Ščupakova Nadežda, Šabliauskas Jurij, Šileikis Audrius, Šipylaitė Jūratė, Strupas Kęstutis,. Risk factors for acute renal impairment in patients with severe acute pancreatitis. Critical care. London, BioMed Central Ltd. ISSN 1364-8535. 2014, vol. 18, suppl. 1: 34th international symposium on intensive care and emergency medicine..

10. Samalavičius Robertas, Šerpytis Mindaugas, Donata Andriūnaitė, Gražulytė Daiva, Bertašiūtė Rūta, Rimkus Bernardas, Matulionytė Raimonda, Ambrazaitienė Rūta, Šipylaitė Jūratė, Kačergius Tomas, Griškevičius Laimonas. Successful use of extracorporeal membrane oxygenation in a human immunodeficiency virus infected patient with severe acute respiratory distress syndrome. AIDS research and therapy. London, BioMed Central Ltd. ISSN 1742-6405. 2014, no 11.

Atnaujinta 2015-12-10
Straipsnis parodytas: 8115 kartų(kartus)