Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Papildoma informacija

Spausdinti

Pasiekimai

Hematologijos bei onkologijos diagnostikos ir gydymo chronologija
• 1996 m. didelių dozių chemoterapija hematologinėms ligoms gydyti;
• 1998 m. kraujo ligų diagnostika tėkmės citometrija;
• 1999 m. pirmoji alogeninė gimininga suaugusių kaulų čiulpų transplantacija;
• 2000 m. pirmoji autologinė kaulų čiulpų transplantacija;
• 2002 m. pirmoji imunoterapija donorinių limfocitų infuzija;
• 2003 m. pirmoji haploidentinė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija;
• 2004 m. pirmoji alogeninė negiminingo donoro suaugusių kaulų čiulpų transplantacija Lietuvoje;
• 2007 m. pirmoji ekstrakorporinė fotoforezė;
• 2007 m. pirmoji taikinių terapija;
• 2007 m. genomikos metodų taikymas kraujo bei onkologinių ligų diagnostikoje;
• 2010 m. pirmoji teigiama kraujodaros kamieninių ląstelių selekcija;
• 2011 m. – pirmoji citotoksinių priešvirusinių limfocitų selekcija ir transfuzija. HOTC teikiamos paslaugos;
 2016 m.  –  VUL SK tapo Oncofertility Consortium nariais ir Oncofertility Global partneriais.

Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras (HOTC) teikia plataus spektro ambulatorines ir stacionarines paslaugas. VUL SK Konsultacijų poliklinikoje pacientams teikiamos hematologo, onkologo, genetiko, krešėjimo sutrikimų konsultacijos.

 Investiciniai projektai

Finansavimo šaltinis Projektas
Būsena
Valstybės investicijų programa Kaulų čiulpų įdiegimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose Įvykdytas
Valstybės investicijų programa Kaulų čiulpų transplantacijų plėtros projektas Įvykdytas
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Onkohematologinių biožymenų ir individualaus gydymo akademiniai klinikiniai tyrimai Įvykdytas
Europos sąjungos struktūriniai fondai Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose Vykdomas

1 pav. HOTC konsultacijų poliklinikoje suteiktų konsultacijų skaičius.

1 pav. HOTC konsultacijų poliklinikoje suteiktų konsultacijų skaičius.

2 pav. HOTC stacionare suteiktų paslaugų skaičius. Peržiūrėti padidintą grafiko vaizdą

2 pav. HOTC stacionare suteiktų paslaugų skaičius.

Lietuvoje ir pasaulyje vis didesnį vaidmenį hematologinių ir kai kurių onkologinių susirgimų gydyme vaidina kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija (KKLT). Pirmoji KKLT Lietuvoje buvo atlikta 1999 metais. Pagal atliekamų kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijų skaičių skyrius yra vienas iš didžiausių Europoje bei didžiausias Baltijos šalyse. Pastaraisiais metais vidutiniškai atliekama apie 120–140 autologinių ar alogeninių KKLT. Viso per skyriaus gyvavimo metus atlikta 1959 kaulų čiulpų transplantacijos (1999-2017 m).

Europos kaulų čiulpų transplantacijų asociacijos 2011 metų metinė ataskaita.


3 pav. HOTC atliktų kraujodaros kamieninių transplantacijų bendras skaičius.

3 pav. HOTC atliktų kraujodaros kamieninių transplantacijų bendras skaičius.

4 pav. HOTC atliktų autologinių kraujodaros kamieninių transplantacijų skaičius.

4 pav. HOTC atliktų autologinių kraujodaros kamieninių transplantacijų skaičius.

5 pav. HOTC atliktų alogeninių kraujodaros kamieninių transplantacijų skaičius.

5 pav. HOTC atliktų alogeninių kraujodaros kamieninių transplantacijų skaičius.

Kraujo centras (KC) taip pat yra sparčiai augantis HOTC skyrius. Nuo įkūrimo iki 2012 metų KC surenkamų donacijų skaičius išaugo apie 10 kartų,  daugiau nei 15 000 donacijų per metus. Čia gaminami kraujo komponentai specialių poreikių pacientams (onkologiniams, hematologiniams, imunosupresuotiesiems).

Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registro veikla: 2013 metai.

6 pav. HOTC pagamintų kraujo komponentų skaičius.

6 pav. HOTC pagamintų kraujo komponentų skaičius.

Mokslinė veikla


HOTC prioritetine kryptimi laiko biomedicininių tyrimų vystymą, kuriais skatinamos medicinos inovacijos, o pacientai gauna naujausiomis technologijomis grįstą gydymą. HOTC organizuoja ir vysto epidemiologinius, diagnostinius tyrimus.

HOTC bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis.

 

Organizacija 
Įstojimo metai
HOTC statusas
Nuoroda
Pavadinimas
NMSG
Nordic Myeloma Study Group
 2015
Narys/Tyrimų centas
Hemato Oncology Foundation for Adults in Netherlands
2014
Tyrimų centras
European Organisation for Research and Treatment of Cancer
 2012
Narys/Tyrimų centas
 Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology
 2010
 Tyrimų centras
 European Leukemia Net
 2010
 Narys
 European Group for Blood and Marrow Transplantation
 2003
 Narys

 HOTC iniciatyva yra sukurta Hematologijos stebėsenos sistema (HESS). Tai informacinė sistema, kurios pagalba yra kaupiami duomenys apie naujai diagnozuotus kraujo vėžio atvejus. Taip pat ši sistema leidžia sekti ligos gydymo eigą bei efektyvumą. HESS pagalba sukaupti duomenys yra analizuojami, o iš gautų rezultatų yra daromos išvados apie kraujo vėžio epidemiologiją bei taikomo gydymo efektyvumą, tendencijas.

Centro gydytojai nuolat dalyvauja tarptautinėse konferencijose, kuriose domisi pasaulio medicinos naujienomis, pristato HOTC diagnostikos galimybes bei gydymo rezultatus. Taip pat centras aktyviai dalyvauja Lietuvos hematologų draugijos (LHD) veikloje, organizuoja konferencijas, į kurias yra kviečiami Lietuvos ir užsienio specialistai.

HOTC biomedicininiai tyrimai

Tyrimo objektas

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo pobūdis

Bioetikos komiteto pritarimo data, Nr. / EudraCT Nr.

Užsakovas

Hematologija

Paroksizminė naktinė hemoglobinurija (PNH)

CAPSTONE: III fazės patvirtinamojo įvertinimo protokolas: trijų dalių, dviejų atšakų, atsitiktinės atrankos, atviras rVA576 saugumo ir veiksmingumo įvertinimo tyrimas pacientams, sergantiems paroksizmine naktine hemoglobinurija (PNH).

Intervencinis

2018-03 05 Nr. P-18-18

EudraCT Nr.2017-003847-39

Pharm-Olam International
Lėtinė limfocitinė leukemija, Hodžkino limfoma, ne Hodžkino limfoma (aukšto ir žemo piktybiškumo)

 

IV fazės tarptautinis tyrimas, skirtas patikrinti EORTC Gyvenimo kokybės klausimynų modulių, taikomų  Hodžkino limfoma (EORTC QLQ-HL27), aukšto piktybiškumo ne Hodžkino limfoma (EORTC QLQ-NHL-HG29), žemo  piktybiškumo ne Hodžkino limfoma (EORTC QLQ-NHL-LG20) ar lėtine limfocitine leukemija (EORTC QLQ-CLL17) Neintervencinis 2018-01-09, Nr. 158200-18-950-486

 

EORTC
Dauginė mieloma 3 fazės, atsitiktinių imčių, atvirasis, daugiacentris tyrimas isatuksimabo (SAR650984) derinio su bortezomibu (Velcade®), lenalidomidu (Revlimid®) ir deksametazonu klinikinei naudai įvertinti, lyginant su bortezomibu, lenalidomidu ir deksametazonu, skiriant pacientams, kuriems naujai diagnozuota dauginė mieloma ir netinka persodinimas Intervencinis

2017-10-20

Nr. P-17-49/2

EudraCT Nr.2017-002238-21

Sanofi

Ūmine mieloleukemija ir didelės rizikos mielodisplazijos sindromas

HO135: Atsitiktinės atrankos II fazės daugiacentris tyrimas įvertinti ibrutinibo kartu su 10 dienų gydymu decitabinu skyrimo toleravimą bei efektyvumą ≥ 66 metų pacientams su KOMORBIDIŠKUMU (HCT-CI ≥ 3), kurie serga ūmine mieloleukemija (ŪML) ir didelės rizikos mielodisplazijos sindromu (MDS) (IPSS-R > 4,5)

Intervencinis

2017-05-22,

Nr. PP-114

 

EudraCT Nr.

2015-002855-85

 

HOVON

Didelės rizikos ūmine leukemija

TK008: Atsitiktinių imčių, III fazės haploidentinės HCT (hematopoetinių

ląstelių transplantacija) su HSV-TK donoro limfocitų grąžinimo strategija arba be jos tyrimas, atliekamas su pacientais, kurie serga didelės rizikos ūmine leukemija

Intervencinis

2016-12-22,

Nr. P-16-72

 

EudraCT Nr.

2009-012973-37

MolMed S.p.A.

T ląstelių ūmine limfoblastine leukemija (T-ŪLL) arba T ląstelių limfoblastine limfoma (T-LBL)

II fazės tyrimas prieš CD38 nukreipto monokloninio antikūno isatuksimabo saugumui ir veiksmingumui įvertinti, skiriant intravenine (IV) infuzija, sergantiesiems recidyvavusia arba refrakterine T ląstelių ūmine limfoblastine leukemija (T-ŪLL) arba T ląstelių limfoblastine limfoma (T-LBL)

Intervencinis

2016-10-24,

Nr. P-16-62

EudraCT Nr.:

2016-002739-14

 

Sanofi-aventis

 

Dauginė mieloma

II fazės klinikinis tyrimas - indukcinis gydymas karfilzomibu, ciklofosfamidu ir deksametazonu bei didelių dozių chemoterapija su  kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija ir po to taikoma randomizacija tarp palaikomojo gydymo karfilzomibu-deksametazonu arba stebėjimo, pacientams, kuriems mielominė liga atsinaujino po prieš tai taikytos didelių dozių chemoterapijos su kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija.

Intervencinis

2016-03-21,

Nr. P-16-15

 

EudraCT Nr. 2013003789-15

Nordic Myeloma Study Group

Transplantato prieš šeimininką liga

Transplantato prieš šeimininką ligos klinikinės eigos bei medicininės priežiūros tyrimas. Nr.: TPSL-LTU-2015

Retrospektyvinis-prospektyvinis, stebėsena

2015-11-03; Nr. 158200-15-814-326

Hematologijos ir onkologijos tyrėjų asociacija LTU

Lėtinė limfocitinė leukemija

Atsitiktinės atrankos, daugiacentris, atviras, trijų grupių, trečios fazės tyrimas, skirtas obinutuzumabo ir chlorambucilio deriniui, ACP-196 ir obinutuzumabo deriniui bei ACP-196 monoterapijai ištirti, skiriant tiriamiesiems , sergantiems anksčiau negydyta lėtine limfocitine leukemija

Intervencinis

2015-06-25, Nr. P-15-43/1

 

EudraCT Nr.: 2014-005582-73

Acerta Pharma B. V.

Paroksizminė naktinė hemoglobinurija (PNH)

 

Atviras koncepcijos patvirtinimo tyrimas prieš C5 veikiančio monokloninio antikūno LFG316 veiksmingumui, saugumui ir farmakokinetikai įvertinti, skiriant pacientams, kuriems yra paroksizminė naktinė hemoglobinurija (PNH).

Intervencinis

2015-06-25, Nr. P15-39

 

EudraCT Nr.: 2014-005338-74

 

Novartis Pharma Services AG

Ūminė mieloleukemija

EORTC-1301-LG: 10 dienų gydymas decitabinu, palyginus su įprasta chemoterapija („3+7“), vėliau atliekant alotransplantavimą ŪML sergantiems pacientams, ≥ 60 metų amžiaus: EORTC leukemijos grupės, CELG, GIMEMA ir vokiečių MDS grupės atsitiktinių imčių III fazės tyrimas.

Intervencinis

2014-12-19,
Nr. P-14-69

 

EudraCT Nr.: 2014-001486-27

 EORTC

Ūminė mieloleukemija

Randomizuotas 18-65 metų amžiaus pacientų, sergančių negydyta ūmine mieloleukemija (ŪML) ar didelės rizikos mielodisplazijos sindromu (MDS) (IPSS-R rizikos vertė > 4,5), pridėtinės gydymo lenalidomidu vertės, su įvadine dozės nustatymo faze, kombinuojant jį su standartine remisijos indukcijos chemoterapija ir gydymu po remisijos, tyrimas.

 

Intervencinis

2014-07-23, Nr. P-14-42

 

EudraCT Nr.: 2013-002843-26

HOVON

Trombinė mikroangiopatija

 

II fazės, nekontroliuojamas, dviejų pakopų dozės didinimo kohortinis tyrimas, skirtas įvertinti OMS721 saugumą, farmakokinetiką, farmakodinamiką, imunogeniškumą ir klinikinį efektyvumą suaugusiesiems, sergantiems trombinėmis mikroangiopatijomis.

Intervencinis

2014-07-17, Nr. P-14-36/2

 

EudraCT Nr.: 2014-001032-11

Omeros Corporation

Lėtine limfocitinė leukemija

 

Daugiacentris, atviras, vienos šakos, III B fazės, tarptautinis tyrimas, skirtas obinutuzumabo, vartojamo vieno arba kartu su chemoterapija, saugumui įvertinti tiriamiesiems asmenims, sergantiems anksčiau negydyta arba recidyvavusia ar atsparia lėtine limfocitine leukemija.

Intervencinis

2014-05-21, Nr. PP-102

 

EudraCT Nr.: 2013-000087-29

UAB „Roche“ Lietuva

Hemofilija A

 

3b fazės tęstinis PEGiliuoto rekombinantinio VIII faktoriaus (PEG-rFVIII; BAX 855) saugumo ir veiksmingumo tyrimas, skiriant kraujavimo profilaktikai anksčiau gydytiems pacientams, sergantiems sunkia hemofilija A.

Intervencinis

2013-10-21, Nr.P-13-77/1

 

EudraCT Nr.: 2013-001359-11

 

Baxter Innovations GmbH

Daugine mieloma

 

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, daugiacentris tyrimas, skirtas denosumabui palyginti su zoledronine rūgštimi (Zometa®), gydant naujai diagnozuota daugybine mieloma sergančių tiriamųjų kaulų ligas.

Intervencinis

2013-09-06, Nr. P-13-65/2

 

EudraCT Nr.: 2010-020454-34

Amgen Aktiebolag

Dauginė mieloma

Kaulų čiulpų piktybinių plazminių ląstelių klono adhezinio imunofenotipo bei genetinių aberacijų sąsajos su cirkuliuojančiomis plazminėmis ląstelėmis. Nr.: PLAG-LTU-2012

Prospektyvinis, neintervencinis

2013-02-12, Nr. 158200-13-587-177

 

Hematologijos ir onkologijos tyrėjų asociacija LTU

Pirminė mielofibrozė

Populiacinė Lietuvos pirmine mielofibroze sergančiųjų pacientų klinikinė ir genetinė analizė. Nr.: PMF-LTU-01 

Stebėsena

2012-11-29, Nr. 158200-12-545-156

Hematologijos ir onkologijos tyrėjų asociacija LTU

Ūminė limfoleukemija

NOPHO-ALL 2008 gydymo protokolas jaunų suaugusiųjų (18-45 metų amžiaus) ūmiai limfoblastinei leukemijai gydyti.

Intervencinis

2011-05-24, Nr. P-11-43

 

EudraCT Nr.: 2011-000908-18

Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology

Onkologija

Minkštųjų audinių sarkoma

II fazės daugiacentris tyrimas, skirtas palyginti geriamojo angiogenezės inhibitoriaus nintedanibo ir į veną leidžiamo citotoksinio vaisto ifosfamido veiksmingumą gydant pažengusia metastazine minkštųjų audinių sarkoma sergančius pacientus, atsinaujinusia po neoperabiliai ligai gydyti skirtos pirmos eilės sistemine chemoterapija ne oksazafosporino pagrindu („ANITA“)

Intervencinis

2017-08-29,

Nr. P-17-42

 

EudraCT Nr.:

2016-002093-12

EORTC

Skrandžio/ gastroezofaginės jungties adenokarcinoma

Atsitiktinių imčių, aktyviai kontroliuojamas, dalinai aklas, biologinių žymenų atrankos, III fazės klinikinis tyrimas, skiriant pembrolizumabą kaip monoterapiją ir derinyje kartu su cisplatina+5-fluorouracilu, kaip pirmo pasirinkimo terapija pacientams su pažengusia skrandžio arba gastroezofaginės jungties adenokarcinoma, lyginant su placebo+cisplatinos+5-fluorouracilo deriniu.

Intervencinis

2015-07-22, Nr. P-15-47/3

 

EudraCT Nr.: 2015-000972-88

Merck Sharp & Dohme

 

 

Prostatos vėžys

Randomizuotas dvigubai aklas, daugiacentris, paralelinių gruių , III fazės tyrimas, skirtas įvertinti DCVAC / PCa veiksmingumą ir saugumą lyginant su placebu vyrams, sergantiems metastazavusiu  kastracijai atspariu prostatos vėžiu, kuriems galima skirti gydymą pirmos eilės chemoterapija

Intervencinis

2015-04-24

P-15-20/2

 

EudraCT Nr.:

2012-002814-38 / IND 015255

Sotio a.s.

Kiaušidžių vėžys

II fazės, atviras, vienos šakos, daugiacentris klinikinis tyrimas, pembrolizumabo monoterapijos efektyvumui ir saugumui įvertinti, skiriant pacientėms, sergančioms pažengusiu, pasikartojančiu kiaušidžių vėžiu (KEYNOTE-100)

Intervencinis

2016-01-27

Nr. P-16-7/2

EudraCT Nr.:

2015-003338-29

Merck Sharp & Dohme

kasos latakų adenokarcinoma

3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, placebu kontroliuojamas daugiacentris tyrimas, skirtas palyginti gydymą pegiliuota rekombinantine žmogaus hialuronidaze (PEGPH20), skiriama kartu su nab-paklitakseliu ir gemcitabinu, su gydymu placebu, skiriamu kartu su nab-paklitakseliu ir gemcitabinu, tiriamiesiems asmenims, sergantiems anksčiau negydyta IV stadijos kasos latakų adenokarcinoma, intensyviai kaupiančia hialurono rūgštį

Intervencinis

2016-03-18

Nr. P-16-14/3

 

EudraCT Nr.:

2015-004068-13

Halozyme Therapeutics


 Biomedicininių tyrimų vykdymas glaudžiai susijęs su centre vykdomais nacionaliniais bei tarptautiniais projektais. HOTC projektai:

Finansavimo šaltinis Projektas Būsena
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
LT0040 “Onkohematologinių biožymenų ir individualaus gydymo akademiniai klinikiniai tyrimai“ Įvykdytas
LT0112 „Nacionalinė vaikų paveldimo vėžio tyrimų programa“ Įvykdytas
Lietuvos mokslo taryba LIG-19/2010 „Molekuliniai žymenys krūties ir kiaušidžių vėžio prevencijai, ankstyvai diagnostikai bei gydymui“. Įvykdytas
„Kryptinga naujoji sekoskaita krūties, kiaušidžių ir storosios žarnos genetinei predispozicijai“. Vykdoma 


Publikacijos:

 1. Winston D.J., ... , Trociukas I., et al., Inactivated varicella zoster vaccine in autologous haemopoietic stem-cell transplant recipients: an international, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet, May - Jun (2018). Publikacijos santrauka
 2. McLornan D.P., ... , Griskevicius L., et al., Outcome of patients with Myelofibrosis relapsing after allogeneic stem cell transplant: a retrospective study by the Chronic Malignancies Working Party of EBMT. British Journal of Haematology, May (2018). Publikacijos santrauka
 3. Valatkaite-Rakstiene B., Cekauskiene R., Griskevicius L., Jakubauskas A. Two novel HLA-C alleles, HLA-C*02:02:34 and HLA-C*03:369, were identified in the same individual. International Journal of Immunogenetics, May (2018). Publikacijos santrauka
 4. Vaisvilas M., Buseckaite S., Mickeviciute O., Cekauskiene R., Griskevicius L., Peceliunas V.  High-dose methylprednisolone for the treatment of sinusoidal obstruction syndrome in adults. Bone Marrow Transplantation, Jan 29 (2018). Publikacijos santrauka
 5. Bukauskas A., Griskevicius L., Peceliunas V. Lessons Learned from early experiences with vedolizumab for steroid-refractory acute graft- versus-host disease with gastrointestinal involvement. Biol Blood Marrow Transplant, Sep (2017). Publikacijos santrauka
 6. Giles F.J., ... , Griskevicius L., et. al., Impact of age on efficacy and toxicity of nilotinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase: ENEST1st subanalysis. J Cancer Res Clin Oncol. Aug (2017)  Publikacijos santrauka
 7. Beisa A., ..., Griskevicius L., et. al., The utility of the Bethesda category and its association with BRAF mutation in the prediction of papillary thyroid cancer stage. Langenbecks Arch Surg, Mar (2017)  Publikacijos santrauka
 8. Toft N., ... , Griskevicius L.,  et al., Results of NOPHO ALL2008 treatment for patients 1-45 years with acute lymphoblastic leukemia. Leukemia, Aug 18 (2017). Publikacijos santrauka
 9. Dirse V., Norvilas R., Gineikiene E., Matuzevičienė R., Griskevicius L., Preiksaitiene E., ETV6 and NOTCH1 germline variants in adult acute leukemia. Leukemia & Lymphoma,  Aug 4 (2017). Publikacijos santrauka
 10. Stegmayr B, ... , Griskevicius A., Audzijoniene J., et al., Distribution of indications and procedures within the framework of centers participating in the WAA apheresis registry. Transfusion and Apheresis Science, Feb, 56(1):71-74 (2017). Publikacijos santrauka
 11. Valatkaite-Rakstiene B. ,  Cekauskiene R., Griskevicius L., Jakubauskas  A., Identification of a novel HLA-B*13 allele, HLA-B*13:99, by sequence-based typing in German bone marrow donor. HLA, Feb 5 (2017). Publikacijos santrauka
 12. Beisa A., Kvietkauskas M., Beisa V., Stoskus M., Ostaneviciute E., Jasiunas E., Griskevicius L., Strupas K., The utility of the Bethesda category and its association with BRAF mutation in the prediction of papillary thyroid cancer stage. Langenbecks Arch Surg, Feb 03 (2017). Publikacijos santrauka
 13. Hoffmann V.S., ... , Griskevicius L., et al., Treatment and outcome of 2904 CML patients from the EUTOS population-based registry. Leukemia, Aug 29 ( 2016). Publikacijos santrauka
 14. Jewell R.C, Kipps T.J., Dürig J., Griskevicius L., Stilgenbauer S., Smolej L., Mayer J., Hess G., Hernandez-Ilizaliturri F.J., Padmanabhan-Iyer S., Fang L., Goldstein N., Gorczyca M., Gupta I., Lisby S., Wierda W.G.; Hx-CD20-407 Study Investigators. Associations of ofatumumab exposure and treatment outcomes in patients with untreated CLL receiving chemoimmunotherapy. Leukemia & Lymphoma, Jul 7:1-9 (2016). Publikacijos santrauka.
 15. Brand B., Gruppo R., Wynn T.T., Griskevicius L., Lopez Fernandez M.F., Chapman M., Dvorak T., Pavlova B.G., Abbuehl B.E. Efficacy and safety of pegylated full-length recombinant factor VIII with extended half-life for perioperative haemostasis in haemophilia A patients. Haemophilia, Jul 22(4):e251-8 (2016). Publikacijos santrauka.
 16. Rimsevicius L., Bagarauskyte R., Griskevicius A., Audzijoniene J., Griskevicius L., Miglinas M. Successful adsorption of anti-A/B antibodies with multiple personal use columns in AB0 incompatible kidney recipients: A single centre experience. Journal of Clinical Apheresis, Jun 22 (2016). Publikacijos santrauka.
 17. Stoskus M, Eidukaite A, Griskevicius L. Defining the significance of IGF2BP1 overexpression in t(12;21)(p13;q22)-positive leukemia REH cells. Leukemia Research, Aug, 47:16-21 (2016). Publikacijos santrauka.
 18. Dirse V., Gineikiene E., Zvirblis T., Bertasiute R., Paulssonc K., Griskevicius L. Single nucleotide polymorphism array analysis of clonal evolution in younger adult acute lymphoblastic leukemia. Leukemia & Lymphoma, Mar 21:1-4 (2016). Publikacijos santrauka.
 19. Beinortas T., Tavoriene I., Zvirblis T., Gerbutavicius R., Jurgutis M., Griskevicius L. Chronic myeloid leukemia icidence, survival and accesibility of tyrosine kinase inhibitors: a report from population-based Lithuanian haematological disease registry 2000-2013. BMC Cancer, 16(1):198 (2016). Publikacijos santrauka.
 20. Beiša A, Beiša V, Stoškus M, Ostanevičiūtė E, Griškevičius L, Strupas K., The value of the repeated examination of BRAF V600E mutation status in diagnostics of papillary thyroid cancer. Endokrynologia Polska, 67 (1): 35–40. (2016). Publikacijos santrauka.
 21. Stoskus M, Vaitkeviciene G, Eidukaite A, Griskevicius L., ETV6/RUNX1 transcript is a target of RNA-binding protein IGF2BP1 in t(12;21)(p13;q22)-positive acute lymphoblastic leukemia. Blood Cells , Molecules and Diseases, 57:30-34. (2016). Publikacijos santrauka.
 22. Mörtzell Henriksson M, ...., Griskevicius A. et al. Adverse events in apheresis: An update of the WAA registry data. Transfusion and Apheresis Science. (2016). Publikacijos santrauka.
 23. Hochhaus A, ... , Griskevicius L. et al. Frontline nilotinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase: results from the European ENEST1st study. Leukemia. Jan; 30(1):57-64. (2016). Publikacijos santrauka.
 24. Dirse V., Bertasiute A, Gineikiene E, Zvirblis T, Dambrauskiene R, Gerbutavicius R, Juozaityte E, Malciute L, Paulsson K, Griskevicius L. : A population-based single nucleotide polymorphism array analysis of genomic aberrations in younger adult acute lymphoblastic leukemia patients. Genes Chromosomes Cancer. May; 54(5):326-33. (2015). Publikacijos santrauka.
 25. Blanco I, ... , Janavicius R et al., Assessing Associations between the AURKA-HMMR-TPX2-TUBG1 Functional Module and Breast Cancer Risk in BRCA1/2 Mutation Carriers. PLoS One. Apr 1; 10(4):e0120020 (2015). Publikacijos santrauka.
 26. Peterlongo P, , ... , Janavicius R et al., Candidate genetic modifiers for breast and ovarian cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Jan; 24(1):308-16 (2015). Publikacijos santrauka.
 27. Giedraitienė N., ..., Griškevičius L. et al. Therapeutic Plasma Exchange in Multiple Sclerosis Patients with Abolished Interferon-beta Bioavailability. Med Sci Monit. 21:1512-9 (2015). Publikacijos santrauka.
 28. Maliukevičiūtė, I., ..., Griškevičius, A. et al. AB0 nesuderinamumas neturi įtakos ankstyvam inkstų transplanto funkcionavimui po gyvų donorų organų transplantacijos. Medicinos teorija ir praktika, 21:231-234 (2015).
 29. Toft, N., ..., Griskevicius, L. et al. Toxicity profile and treatment delays in NOPHO ALL2008 - comparing adults and children with Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia. Eur J Haematol, (2015). Publikacijos santrauka.
 30. Rebbeck, T.R., ..., Janavicius, R. et al. Association of type and location of BRCA1 and BRCA2 mutations with risk of breast and ovarian cancer. JAMA, 313:1347-61 (2015). Publikacijos santrauka.
 31. Hoffman, V.S., ..., Griskevicius, L. et al. The EUTOS population-based registry: incidence and clinical characteristics of 2904 CML patients in 20 European Countries. Leukemia, 29:1336–1343 (2015). Publikacijos santrauka.
 32. Kuchenbaecker, K.B., ..., Janavicius, R. et al. Identification of six new susceptibility loci for invasive epithelial ovarian cancer. Nature Genetics, 47:164-171 (2015).Publikacijos santrauka.
 33. White, H., ..., Gineikiene, E. et al. A certified plasmid reference material for the standardisation of BCR–ABL1 mRNA quantification by real-time quantitative PCR. Leukemia, 29:369-376 (2015). Publikacijos santrauka.
 34. Buser L., Bihl M., Rufle A., Mickys U., Tavoriene I., Griskevicius L., Tzankov A. Unique Composite Hematolymphoid Tumor Consisting of a Pro-T Lymphoblastic Lymphoma and an Indeterminate Dendritic Cell Tumor: Evidence for Divergent Common Progenitor Cell Differentiation. Pathobiology, 81:199-205 (2014). Publikacijos santrauka.
 35. Janavičius R, Rudaitis V, Mickys U, Elsakov P, Griškevičius L., Comprehensive BRCA1 and BRCA2 mutational profile in Lithuania. Cancer Genet. May; 207(5):195-205 (2014). Publikacijos santrauka.
 36. Osorio A , ... , Janavicius R et al. DNA glycosylases involved in base excision repair may be associated with cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. PLoS Genet. Apr 3; 10(4):e1004256 (2014). Publikacijos santrauka.
 37. Dymerska D , ... , Janavicius R et al. Lynch syndrome mutations shared by the Baltic States and Poland. Clin Genet. Aug; 86(2):190-3 (2014).
 38. Dirse V., Burnyte B., Gineikiene E., Griskevicius L. and Utkus A. 2014 A novel de novo 2.5 Mb microdeletion of 7q22.1 harbours candidate gene for neurobehavioural disorders and mental retardation. Journal of Genetics, 93 (2014).
 39. Rascon, L. Rageliene, S. Stankeviciene, D. Palionis, A.E. Tamosiunas, N. Valeviciene, T. Zvirblis, An assessment of iron overload in children treated for cancer and nonmalignant hematologic disorders. Eur J Pediatr (2014). Publikacijos santrauka.
 40. Rudaitis V, Zvirblis T, Kanopiene D, Janulynaite D, Griskevicius L, Janavicius R. BRCA1/2 mutation status is an independent factor of improved survival for advanced (stage III-IV) ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer, 24(8):1395-400 (2014). Publikacijos santrauka.
 41. Samalavicius R., Serpytis M., Ringaitiene D., Grazulyte D., Bertasiute R., Rimkus B., Matulionyte R., Ambrazaitiene R., Sipylaite J., Kacergius T., Griskevicius L. Successful use of extracorporeal membrane oxygenation in a human immunodeficiency virus infected patient with severe acute respiratory distress sindrome. AIDS Research and Therapy, 11(37):1-6 (2014). Publikacijos santrauka.
 42. G. Vaitkevičienė, R. Matuzevičienė, M. Stoškus, T. Zvirblis, L. Ragelienė, K. Schmiegelow, Cure rates of childhood acute lymphoblastic leukemia in Lithuania and the benefit of joining international treatment protocol. Medicina, 50(1):28-36 (2014). Publikacijos santrauka.
 43. Guitard J, Degulys A, Buot G, Aline-Fardin A, Dannaoui E, Rio B, Marie JP, Lapusan S, Hennequin C, Acremonium sclerotigenum-Acremonium egyptiacum: a multi-resistant fungal pathogen complicating the course of aplastic anaemia. Clinical Microbiology and Infection, 20(1):O30-O32 (2014). Publikacijos santrauka.
 44. Frandsen T L, Heyman M, Abrahamsson J, Vettenranta K, Asberg A, Vaitkeviciene G, Pruunsild K, Toft N, Birgens H, Hallbook H, Quist-Paulsen P, Griskevicius L, Helt L, Vilsbol Hansen B, Schmiegelow Kjeld, Complying with the European Clinical Trials directive while surviving the administrative pressure – An alternative approach to toxicity registration in a cancer trial. European Journal of Cancer, 50: 251-259 (2014). Publikacijos santrauka.
 45. Jakubauskas A, Valatkaite B, Griskevicius L, Identification of a novel HLA-B allele, B*56:43, by sequence-based typing in Lithuania bone marrow donor. Tissue Antigens, 83: 52-64 (2014).
 46. Stegmayr B, Ptak J, Nillson T, Berlin G, Mirea V, Axelsson C G, Griskevicius A, Centoni P, Liumbruno G, Audzijoniene J, Mokvist K, Lassen E, Knutson F, Norda R, Mortzell M, Prophet H, Ramlow W, Blaha M, Witt V, Efvergren M, Tomaz J, Newman E, Eloot S, Dhondt A, Lalic K, Sikole A, Derfler K, Hrdlickova R, Tomsova H, Gasova Z, Bhuiyan-Ludvikova Z, Ramsauer B, Vrielink H, Panorama of adverse events during cytapheresis. Transfusion and apheresis science, 48: 155-156 (2013).
 47. Couch FJ, , Janavicius R et al. Genome-wide association study in BRCA1 mutation carriers identifies novel loci associated with breast and ovarian cancer risk. PLoS Genet.; 9(3):e1003212. (2013). Publikacijos santrauka.
 48. Griskevicius A, Audzijoniene J, Griskevicius L, Petrulioniene Z, Laucevicius A, The lipoproteins selections aphereses with LDL Lipopak 400. Transfusion and Apheresis Science, 48: 183 (2013).
 49. Jakubauskas A, Valatkaite B, Griskevicius L, Two novel HLA class II alleles, DRB1*11:31 and DQB1*05:01:05, identified by sequence-based typing. Tissue antigens, 82: 293-300 (2013).
 50. Vaitkeviciene G, Heyman M, Jonsson OG, Lausen B, Harila-Saari A, Stenmarker M, Taskinen M, Zvirblis T, Asberg A, Groth-Pedersen L, Rageliene L, Schmiegelow K, Early morbidity and mortality in childhood acute lymphoblastic leukemija with very high white blood cell count. Leukemia, 1-4 (2013).
 51. Janavicius R, Rudaitis V, Feng B J, Ozolina S, Griskevicius L, Galdgar D, Tihomirova L, Haplotype analysis and ancient origin of the BRCA1 c.41035delA Baltic founder mutation. European Journal of Medical Genetics, 56(3): 125-130 (2013). Publikacijos santrauka.
 52. Toft N, Birgens H, Abrahamsson J, Bernell P, Griskevicius L, Hallböök H, Heyman M, Holm MS, Hulegårdh E, Klausen TW, Marquart HV, Jónsson OG, Nielsen OJ, Quist-Paulsen P, Taskinen M, Vaitkeviciene G, Vettenranta K, Asberg A, Schmiegelow K,Risk group assignment differs for children and adults 1-45 yr with acute lymphoblastic leukemia treated by the NOPHO ALL-2008 protocol. European Journal of Haematology, 90(5): 404-412 (2013). Publikacijos santrauka.
 53. Gineikiene E, Seinin D, Brasiuniene B, Brazaitis A, Griskevicius L, Jakubauskas A, Clear cell sarcoma expressing a novel chimerical transcript EWSR1 exon 7/ATF1 exon 6. Virchows Archiv, 461(3): 339-343 (2012). Publikacijos santrauka.
 54. Cortes JE, Kim DW, Kantarjian HM, Brümmendorf TH, Dyagil I, Griskevicius L, Malhotra H, Powell C, Gogat K, Countouriotis AM, Gambacorti-Passerini C, Bosutinib Versus Imatinib in Newly Diagnosed Chronic-Phase Chronic Myeloid Leukemia: Results From the BELA Trial, J Clin Oncol (2012). Publikacijos santrauka.
 55. A.L. Petzer, D. Fong, T. Lion, I. Dyagil, Z. Masliak, A. Bogdanovic, L. Griskevicius, S. Lejniece, S. Goranov, L. Gercheva, A. Stojanovic, D. Peytchev, N. Tzvetkov, R. Griniute, A. Stanchev, T. Grubinger, M. Kwakkelstein, P. Schuld, G. Gastl, D. Wolf, High dose imatinib induction followed by standard dose maintenance in pre-treated chronic phase chronic myeloid leukemia patients - final analysis of a randomised multicentre phase III trial. Haematologica, 97: 1562-1569 (2012). Publikacijos santrauka.
 56. Couch FJ, ..., Janavicius R et al., Common variants at the 19p13.1 and ZNF365 loci are associated with ER subtypes of breast cancer and ovarian cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev., 21(4):645-57 2012. Publikacijos santrauka.
 57. Ramus SJ, ..., Janaviciu R et al., Chenevix-Trench G; Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2. Ovarian cancer susceptibility alleles and risk of ovarian cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Hum Mutat., 33(4):690-702 (2012). Publikacijos santrauka.
 58. V. Peceliunas, A. Janiulioniene, R. Matuzeviciene, T. Zvirblis, L. Griskevicius, Circulating plasma cells predict the outcome of relapsed or refractory multiple myeloma. Leuk. Lymphoma, 53:641–647 (2012). Publikacijos santrauka.
 59. Ding YC,..., Janavicius R et al. A nonsynonymous polymorphism in IRS1 modifies risk of developing breast and ovarian cancers in BRCA1 and ovarian cancer in BRCA2 mutation carriers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Aug; 21(8):1362-70 (2012). Publikacijos santrauka.
 60. Janavicius R, Elsakov P. Novel germline MSH2 mutation in lynch syndrome patient surviving multiple cancers. Hered Cancer Clin Pract., 10(1):1 (2012). Publikacijos santrauka.
 61. Mavaddat N, ..., Janaviciu R et al., Pathology of breast and ovarian cancers among BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: results from the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2 (CIMBA). Cancer Epidemiol Biomarkers Prev., 21(1):134-47 (2012). Publikacijos santrauka.
 62. Antoniou AC, ..., Janavicius R et al., Common alleles at 6q25.1 and 1p11.2 are associated with breast cancer risk for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Hum Mol Genet. 15, 20(16):3304-21 (2011). Publikacijos santrauka.
 63. Martrat G,..., Janavicius R et al. Exploring the link between MORF4L1 and risk of breast cancer. Breast Cancer Res. Apr 5; 13(2):R40. (2011). Publikacijos santrauka.
 64. Ramus SJ,..., Janavicius R et al. Genetic variation at 9p22.2 and ovarian cancer risk for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. Jan 19; 103(2):105-16. (2011). Publikacijos santrauka.
 65. Mulligan AM, ..., Janavicius R et al., Common breast cancer susceptibility alleles are associated with tumour subtypes in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: results from the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2. Breast Cancer Res., 13(6):R110 (2011). Publikacijos santrauka.
 66. W.G. Wierda, T.J. Kipps, J. Durig, L. Griskevicius, S. Stilgenbauer, J. Mayer, L. Smolej, G. Hess, R. Griniute, F.J. Hernandez-Ilizaliturri, S. Padmanabhan, M. Gorczyca, C.N. Chang, G. Chan, I. Gupta, T.G. Nielsen, C.A. Russell, Chemoimmunotherapy with O-FC in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood, 117:6450–6458 (2011). Publikacijos santrauka.
 67. M. Stoskus, E. Gineikiene, V. Valceckiene, B. Valatkaite, R. Pileckyte, L. Griskevicius, Identification of characteristic IGF2BP expression patterns in distinct B-ALL entities. Blood Cells Mol. Dis., 46:321–326 (2011). Publikacijos santrauka.
 68. R. Pileckyte, M. Jurgutis, V. Valceckiene, M. Stoskus, E. Gineikiene, J. Sejoniene, A. Degulys, T. Zvirblis, L. Griskevicius, Dose-dense high-dose methylprednisolone and rituximab in the treatment of relapsed or refractory high-risk chronic lymphocytic leukemia. Leuk. Lymphoma, 52:1055–1065 (2011). Publikacijos santrauka.
 69. V. Peceliunas, A. Janiulioniene, R. Matuzeviciene, L. Griskevicius, Six color flow cytometry detects plasma cells expressing aberrant immunophenotype in bone marrow of healthy donors. Cytometry B Clin. Cytom., 80B(5):318–323 (2011). Publikacijos santrauka.
 70. V. Peceliunas, A. Janiulioniene, R. Matuzeviciene, L. Griskevicius, Flow cytometric detection of immunophenotypically normal plasma cells in multiple myeloma patients provides clinically important information. Laboratorinė medicina, 13(2):59-64 (2011).
 71. R. Janavicius, K. Andrekute, U. Mickys, V. Rudaitis, B. Brasiuniene, L. Griskevicius, Apparently "BRCA-related" breast and ovarian cancer patient with germline TP53 mutation. Breast J., 17:409–415 (2011). Publikacijos santrauka.
 72. A. Jakubauskas, R. Vilkeviciene, D. Juskevicius, L. Griskevicius, Identification of a novel HLA-B allele, B*56:31, by sequence-based typing in a Lithuanian individual. Tissue Antigens, 77:262–263 (2011). Publikacijos santrauka.
 73. A. Jakubauskas, V. Valceckiene, K. Andrekute, D. Seinin, A. Kanopka, L. Griskevicius, Discovery of two novel EWSR1/ATF1 transcripts in four chimerical transcripts-expressing clear cell sarcoma and their quantitative evaluation. Exp. Mol. Pathol., 90:194–200 (2011). Publikacijos santrauka.
 74. A. Jakubauskas, D. Juskevicius, L. Griskevicius, C*07:185, a novel HLA-C*07 allele identified by sequence-based typing. Tissue Antigens, 78:155–156 (2011).
 75. A. Jakubauskas, L. Griskevicius, Sequence-based typing showed a novel HLA-DQB1*05 allele, DQB1*05:01:03. Tissue Antigens, 77:157–158 (2011).
 76. V. Valceckiene, R. Kontenyte, A. Jakubauskas, L. Griskevicius, Selection of reference genes for quantitative polymerase chain reaction studies in purified B cells from B cell chronic lymphocytic leukaemia patients. Br. J. Haematol., 151:232–238 (2010). Publikacijos santrauka.
 77. A.L. Petzer, D. Wolf, D. Fong, T. Lion, I. Dyagil, Z. Masliak, A. Bogdanovic, L. Griskevicius, S. Lejniece, S. Goranov, L. Gercheva, A. Stojanovic, D. Peytchev, N. Tzvetkov, R. Griniute, R. Oucheva, H. Ulmer, M. Kwakkelstein, F. Rancati, G. Gastl, High-dose imatinib improves cytogenetic and molecular remissions in patients with pretreated Philadelphia-positive, BCR-ABL-positive chronic phase chronic myeloid leukemia: first results from the randomized CELSG phase III CML 11 "ISTAHIT" study. Haematologica, 95:908–913 (2010). Publikacijos santrauka.
 78. M. Janeliūnienė, R. Matuzevičienė, L. Griškevičius, Z.A. Kučinskienė. Monitoring of T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia by Flow Cytometry. Central Europeen Journal of Medicine, 5(6):651-658 (2010). Publikacijos santrauka.
 79. Janavičius R. Founder BRCA1/2 mutations in the Europe: implications for hereditary breast-ovarian cancer prevention and control. EPMA Journal. Sep; 1(3):397-412 (2010). Publikacijos santrauka.
 80. R. Janavicius, D. Matiukaite, A. Jakubauskas, L. Griskevicius, Microsatellite instability detection by high-resolution melting analysis. Clin. Chem., 56:1750–1757 (2010). Publikacijos santrauka.
 81. A. Jakubauskas, L. Griskevicius, Haplotype-specific sequencing reveals a novel HLA-A*03 allele, A*030114. Tissue Antigens, 76:71–75 (2010).
 82. A. Jakubauskas, L. Griskevicius, KRas and BRaf mutational status analysis from formalin-fixed, paraffin-embedded tissues using multiplex polymerase chain reaction-based assay. Arch. Pathol. Lab. Med., 134:620–624 (2010). Publikacijos santrauka.
 83. R. Janavicius, R. Adomaitis, F. Jankevicius, L. Griskevicius, Extremely low risk of pheochromocytomas in complete VHL gene deletion cases. Hum. Mutat., 30:1365–1366; author reply 7 (2009). Publikacijos santrauka.
 84. L. Griskevicius, R. Stulpinas, I. Vengalyte, S. Saulyte-Trakymiene, U. Mickys, D. Pranys, J. Kurtinaitis, M. Jurgutis, Favorable outcome with chemo-immunotherapy in Burkitt lymphoma and leukemia. Leuk. Res., 33:587–588 (2009). Publikacijos santrauka.
 85. E. Gineikiene, M. Stoskus, L. Griskevicius, Single nucleotide polymorphism-based system improves the applicability of quantitative PCR for chimerism monitoring. J. Mol. Diagn., 11:66–74 (2009). Publikacijos santrauka.
 86. Janavicius R, Pepalyte I, Kucinskas V. Novel and common BRCA1 mutations in familial breast/ovarian cancer patients from Lithuania. Breast Cancer Res Treat. Sep; 117(2):467-9. (2009).
 87. E. Gineikiene, M. Stoskus, L. Griskevicius, Recent advances in quantitative chimerism analysis. Expert Rev. Mol. Diagn., 9:817–832 (2009). Publikacijos santrauka.
 88. A. Engert, L. Griskevicius, Y. Zyuzgin, H. Lubenau, A. del Giglio, XM02, the first granulocyte colony-stimulating factor biosimilar, is safe and effective in reducing the duration of severe neutropenia and incidence of febrile neutropenia in patients with non-Hodgkin lymphoma receiving chemotherapy. Leuk. Lymphoma, 50:374–379 (2009). Publikacijos santrauka.
 89. M. Balciunas, L. Bagdonaite, R. Samalavicius, L. Griskevicius, A. Vuylsteke, Pre-operative high sensitive C-reactive protein predicts cardiovascular events after coronary artery bypass grafting surgery: a prospective observational study. Ann. Card. Anaesth., 12:127–132 (2009). Publikacijos santrauka.
 90. M. Balciunas, L. Bagdonaite, R. Samalavicius, L. Griskevicius, Evaluation of the impact of coronary artery bypass grafting surgery on soluble markers of endothelial activation, vascular and intercellular adhesion molecules. Seminars in Cardiovascular medicine, 15(1):4 (2009).
 91. J. Korsakas, K. Andrekute-Aleksiejiene, A. Bukauskas, B. Brasiuniene, F. Jankevicius, L. Griskevicius, Sequential high-dose chemotherapy with hematopoietic stem-cell support in poor risk, relapsed or refractory germ-cell tumor patient treatment: Lithuanian experience. European Urology Supplements, 8(8):600-601 (2009).
 92. Jakubauskas A, Kriukiene E, Trinkunaite L, Sapranauskas R, Jurenaite-Urbanaviciene S, Lubys A. Bioinformatic and partial functional analysis of pEspA and pEspB, two plasmids from Exiguobacterium arabatum sp. nov. RFL1109. Plasmid, 61:52-64 (2009). Publikacijos santrauka.
 93. N.R. Valevičienė, E. Sadauskienė, Z. Petrulionienė, M. Matačiūnas, D. Zakaraitė, A. Tamošiūnas, L. Griškevičius, S. Glaveckaitė, A. Laucevičius, Diagnosis, treatment and subsequent remission of a rare tumor – primary cardiac lymphoma. Seminars in Cardiovascular Medicine, 14(5):1-6 (2008).
 94. R. Kviliute, A. Paskevicius, J. Gulbinovic, R. Stulpinas, L. Griskevicius, Nonfatal Trichoderma citrinoviride pneumonia in an acute myeloid leukemia patient. Ann. Hematol., 87:501–502 (2008).
 95. Jakubauskas A, Sasnauskas G, Giedriene J, Janulaitis A. Domain organization and functional analysis of Type IIS restriction endonuclease Eco31I. Biochemistry, 47:8546-8556 (2008). Publikacijos santrauka.
 96. M. Balciunas, L. Bagdonaite, A. Baublys, L. Griskevicius L, Impact of perioperative endothelial function on cardiovascular complications after on pump coronary artery bypass grafting surgery. Laboratorine medicina, 9(4):180-185 (2007).
 97. J. Priluckiene, I. Kriukelyte, M. Jurgutis, I. Trociukas, [Chronic graft-versus-host disease presenting as nephrotic syndrome after allogenic hematopoietic stem cell transplantation]. Medicina (Kaunas) 43 Suppl 1:148–152 (2007). Publikacijos santrauka.
 98. U. Dumpis, J. Gulbinovic, J. Struwe, A. Lagergren, L. Griskevicius, U. Bergman, Differences in antibiotic prescribing in three university hospitals in the Baltic region revealed by a simple protocol for quality assessment of therapeutic indications. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther., 45:568–576 (2007). Publikacijos santrauka.
 99. Jakubauskas A, Giedriene J, Bujnicki JM, Janulaitis A. Identification of a single HNH active site in Type IIS restriction endonuclease Eco31I. Journal of Molecular Biology, 370:157-169 (2007). Publikacijos santrauka.
 100. H. Xie, L. Griskevicius, L. Stahle, Z. Hassan, U. Yasar, A. Rane, U. Broberg, E. Kimby, M. Hassan, Pharmacogenetics of cyclophosphamide in patients with hematological malignancies. Eur. J. Pharm. Sci., 27:54–61 (2006). Publikacijos santrauka.
 101. F. Sjoo, Z. Hassan, M. Abedi-Valugerdi, L. Griskevicius, C. Nilsson, M. Remberger, J. Aschan, H. Concha, U. Gaughan, M. Hassan, Myeloablative and immunosuppressive properties of treosulfan in mice. Exp. Hematol., 34:115–121 (2006). Publikacijos santrauka.
 102. Tamulaitiene G, Jakubauskas A, Urbanke C, Huber R, Grazulis S, Siksnys V. The crystal structure of the rare-cutting restriction enzyme SdaI reveals unexpected domain architecture. Structure, 14: 1389-1400 (2006). Publikacijos santrauka.
 103. Azarinskas A, Maneliene Z, Jakubauskas A. Hin4II, a novel prototype restriction endonuclease from Haemophilus influenzae RFL4: discovery, cloning and expression in Escherichia coli. Journal of Biotechnology, 123: 288-296 (2006). Publikacijos santrauka.
 104. Eidukevicius R, Characiejus D, Janavicius R, Kazlauskaite N, Pasukoniene V, Mauricas M, Den Otter W.: A method to estimate cell cycle time and growth fraction using bromodeoxyuridine-flow cytometry data from a single sample. BMC Cancer. Sep 22; 5:122 (2005). Publikacijos santrauka.
 105. Tiemann B, Depping R, Gineikiene E, Kaliniene L, Nivinskas R, Rüger W. ModA and ModB, two ADP-ribosyltransferases encoded by bacteriophage T4: catalytic properties and mutation analysis. J Bacteriol. 2004 Nov; 186(21):7262-72. Publikacijos santrauka.
 106. H.J. Xie, U. Yasar, S. Lundgren, L. Griskevicius, Y. Terelius, M. Hassan, A. Rane, Role of polymorphic human CYP2B6 in cyclophosphamide bioactivation. Pharmacogenomics J., 3:53–61 (2003). Publikacijos santrauka.
 107. H.J. Xie, U. Broberg, L. Griskevicius, S. Lundgren, S. Carlens, L. Meurling, C. Paul, A. Rane, M. Hassan, Alteration of pharmacokinetics of cyclophosphamide and suppression of the cytochrome p450 genes by ciprofloxacin. Bone Marrow Transplant., 31:197–203 (2003). Publikacijos santrauka.
 108. L. Griskevicius, U. Yasar, M. Sandberg, M. Hidestrand, E. Eliasson, G. Tybring, M. Hassan, M.L. Dahl, Bioactivation of cyclophosphamide: the role of polymorphic CYP2C enzymes. Eur. J. Clin. Pharmacol., 59:103–109 (2003). Publikacijos santrauka.
 109. L. Griskevicius, L. Meurling, M. Hassan, Simple method based on fluorescent detection for the determination of 4-hydroxycyclophosphamide in plasma. Ther. Drug Monit., 24:405–409 (2002). Publikacijos santrauka.
 110. Bitinaite J, Mitkaite G, Dauksaite V, Jakubauskas A, Timinskas A, Vaisvila R, Lubys A, Janulaitis A. Evolutionary relationship of Alw26I, Eco31I and Esp3I, restriction endonucleases that recognise overlapping sequences. Molecular Genetics and Genomics, 267:664-672 (2002). Publikacijos santrauka.
 111. L. Griskevicius, J. Gulbinovic, I. Trociukas, et al., Neprognozuojama ciclofosfomido ir 4-hidroksiciclofosfomido farmokokinetika vartojant įprastinę ciclofosfomido dozę. Laboratorinė medicina, 4:21-28 (2001).
 112. Sommer N, Salniene V, Gineikiene E, Nivinskas R, Rüger W. T4 early promoter strength probed in vivo with unribosylated and ADP-ribosylated Escherichia coli RNA polymerase: a mutation analysis. Microbiology. 2000 Oct; 146(Pt 10):2643-53. Publikacijos santrauka.
 113. J. Dadonienė, I. Trociukas, V. Gražienė, Z. Mackevičius, Idiopathic Hypereosinophilic Syndrome on the Border with Churg-Sraus Vasculitis. ISSN 1292-0138. Acta medicina Lithuanica, 6(2):135-137 (1999).
 114. Nivinskas R, Malys N, Klausa V, Vaiskunaite R, Gineikiene E. Post-transcriptional control of bacteriophage T4 gene 25 expression: mRNA secondary structure that enhances translational initiation. J Mol Biol. 1999 May 7; 288(3):291-304. Publikacijos santrauka.
 115. I. Gircontaitė, M. Leckienė, I. Trociuk, V. Giedraitis, M. Mauricas, A rapid ELISA test for detection of human paraproteins. Eur J Clin Chem Clin Biochem, 34:349-353 (1996). Publikacijos santrauka.
 116. J. Balsys, V.A. Bumelis, I. Gircontaitė, M. Leckienė, M. Mauricas, I. Trociuk, Total and monoclonal immunoglobulin detection and qantification in human sera by enzyme-liked immunosorbent assay., ISSN 1392 – 0146. Biology, N3, 65 – 72 (1994).

Tarptautinėse konferencijose skaityti pranešimai:

 1. Bukauskas A., Stoskus M., Valceckiene V., Rucinskaite G., Mickeviciute O., Slobinas A., Jucaitiene R., Slepikiene I, Peceliunas V., Trociukas I., Griskevicius L., Mesenchymal stromal cells in patients with steroid-refractory III-IV grade acute graft versus host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation or donor lymphocyte infusion. EBMT Conference, Lisbon, Portugal (2018)
 2. Bukauskas A., Stoskus M., Valceckiene V., Griskevicius L., Small scale production of clinical grade MSCS for a single center setting. EBMT Conference, Lisbon, Portugal (2018)
 3. Rucinskaite G., Cekauskiene R., Mickeviciute O., Trociukas I., Griskevicius L., Peceliunas V. EBMT risk score impact on mortality rate for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.EBMT Conference, Lisbon, Portugal (2018)
 4. Jakubauskas A., Cekauskiene R. Griskevicius L. Impact of anti-HLA antibodies on early complications and outcome after unrelated donor haematopoietics stem cell transplantation (HSCT). EBMT Conference, Lisbon, Portugal (2018)
 5. Cekauskiene R., Maciutaite E., Lizaitis M., Simutiene L., Trociukas I., Griskevicius L. CMV seropositive donor selection for CMV seropositive stem cell transplant recipients reduces CMV reactivation frequency and duration. EBMT Conference,  Marseille, France (2017).
 6. Rucinskaite G., Cekauskiene R., Mickeviciute O., Trociukas I., Griskevicius L., Peceliunas V. Hematopoetic stem cell transplantation Comorbidity Index in transplant recipients and impact of pulmonary and cardiac function values on it’s score. EBMT Conference,  Marseille, France (2017).
 7. Vicent Claramunta A., Paskevicius A. , Svediene J. , Gudeliunaite E., Kiveryte S., Petrauskaite R., Griskevicius L., Zolumskis A., Naujalis E. Thermal Desorption Methodology for Volatile Organic Compounds (VOCs) Identification: Possible Application in Invasive Fungal Infections. Summer school for Metrology: Metrology for Quality of Life. Italy (2016).
 8. Bukauskas A, Valceckiene V., Stoskus M, Jureviciute V, Bertasiute R, Peceliunas V., Slobinas A., Trociukas I., Griskevičius L. Mesenchymal stromal cells in patients with steroid-refractory III-IV grade Acute Graft versus Host Disease after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation or Donor Lymphocyte Infusion. EBMT Conference, Valencia (2016)
 9. Valceckiene V., Stoskus M., Bukauskas A, Griskevicius L. Towards a more economical large-scale production of clinical grade MSCs. EBMT Conference, Valencia (2016)
 10. Cekauskiene R., B. Valatkaite B., Griskevicius L., Jakubauskas A. Relevance of anti-HLA antibodies in unrelated donor allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transpl 2016; EBMT Conference, Valencia (2016)
 11. R. Cekauskiene. Extracorporeal photopheresis in GvHD treatment, Vilnius University BMT dpt. Experience. 9th Baltic Conference of hematology, April 24-26, Vilnius (2014)
 12. R. Cekauskiene. Lithuanian Bone Marrow Donor Registry - 10 years of experience. 9th Baltic Conference of hematology, April 24-26, Vilnius (2014)
 13. A Beiša, V Beiša, E Ostanevičiūtė, M Stoškus, D Juškevičius, D Petroška, L Griškevičius, K Strupas, BRAF V600E-opportunity to decrease the amount of thyroid surgery. Langenbeck‘s Archive of Surgery. 5th ESES Workshop-Surgery of Thyroid Cancer, vol. 398, p. 759-788 (2013).
 14. V. Peceliunas, BM and PB plasma cell subpopulation analysis by multicolor flow cytometry. Nordic Stem Cell treatment, Scientific Meeting. November 26th, Oslo (2012).
 15. L. Kryzauskaite, L. Deberdt, L. Rouse, R. Goodrich, Mirasol® PRT Treated Platelet Products in Autologous Stem Cell Transplant Patients. Transfusion, 51, Suppl. s3, pp. 37A–38A (2011). 
 16. R. Pileckyte, High Dose Methylprednisolone (HDMP) and Rituximab (RTX) are Effective in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) with High Genetic Risk. Abstract book of 7th Baltic Conference of Hematology, may 20-22, p. 19 (2010)
 17. M. Stoskus, Expression Analysis of IMP Family Isoforms in Acute and Chronic Leukemia Reveals a Unique Profile of ETV6/RUNX1 Entity and Highlights Potential IMO Profiling Utility in Other B Lineage Neoplasms. Abstract book of 7th Baltic Conference of Hematology, may 20-22, p. 20 (2010)

Tarptautinėse konferencijose publikuoti pranešimai:

 1. Dapkeviciute A., Griskevicius L., Sapoka V., Martynova E., Peceliunas V.  Time from symptom onset to diagnosis and treatment among hematological malignancies: disease, patient and health system related influencing factors. Abstract book of 23nd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden, June 14-17 (2018).
 2. Utke Rank C.,  …, Griskevicius L., et al., Thromboembolism in ALL Patients 1-45 Years Treated According to the NOPHO-ALL 2008 Abstract book of  59th ASH annual meeting, Atlanta, December 9-12 (2017)
 3. Dirse V., Drachneris J., Mickys U., Stoskus M., Griskevicius L. Genomic prifiling of BCL2 and MYC double expressior diffuse large B cell lymphoma.  Abstract book of 22nd Congress of the European Hematology Association, Madrid, June 22-25 (2017).
 4. Norvilas R., Dirse V., Gineikiene E., Mickeviciute O., Pakstyte S., Stoskus M., Griskevicius L. Association analysis of cytogenetic and genetic and genetic alterations in primary myelofibrosis. Abstract book of 22nd Congress of the European Hematology Association, Madrid, June 22-25 (2017).
 5. Beisa A, Kvietkauskas M, Beisa V, Stoskus M, Ostaneviciute E, Griskevičius L, Strupas K. The utility of the Bethesda category and its association with BRAF mutation in the prediction of papillary thyroid cancer stage. Poster presentation at 7th Symposium of European society of endocrine surgery (ESES). Oxford, UK (2017)
 6. Pileckyte R., Klimiene I., Valceckiene V., Sejoniene J., Viselgaite L., Zvirblis T., Griskevicius L. Rituximab in addition to methylprednisolone in pretreated elderly or unfit patients with B chronic lymphocytic leukemia. Poster Presentation at the XVI International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukaemia, September 7-9, Sydney (2015)
 7. Pileckyte R., Klimiene I., Valceckiene V., Sejoniene J., Viselgaite L., Zvirblis T., Griskevicius L. Rituximab in addition to methylprednisolone in pretreated elderly or unfit patients with B chronic lymphocytic leukemia. Poster Presentation at the XVI International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukaemia, September 7-9, Sydney (2015)
 8. Brand, B., ..., Griskevicius, L. et al. Perioperative Efficacy of an Extended Half-Life, Pegylated, Full-Length, Recombinant Factor VIII (BAX 855) in Individual Procedures. Abstract of 57th ASH Annual Meeting and Exposition, December 5-8, Orlando, Florida (2015).
 9. Atkinson, V., ..., Tulyte, S. et al. Safety and Effectiveness Analysis of V600 BRAF-Mutated Metastatic Melanoma Patients From the Dabrafenib Plus Trametinib Named Patient Program – DESCRIBE II Study. Poster Presentation at the 18th ECC – 40th ESMO European Cancer Congress, Vienna, Austria, 25-29 September (2015).
 10. Brand, B., ..., Griskevicius, L. et al. Initial results of a clinical trial evaluating a full-lenght pegylated recombinant factor VIII with extended half-life for the perioperative control of hemostasis in hemophilia A. Abstract of Congress of the International Society on Thrombosis and Hemostasis, Toronto, June 20-25, (2015). 
 11. Ivaskevicius, V., Goldmann, G., Kryzauskaite, L., Rutkauskiene, G., Horneff, S., Marquardt, N., Pavlova, A., Oldenburg, J. Congenital FXI Deficiency: A Report of Nine Families From Germany And Lithuania. Abstract of Congress of the International Society on Thrombosis and Hemostasis, Toronto, June 20-25, (2015).
 12. Hellman, A., ..., Griskevicius, L. et al. : Efficacy and Safety of Frontline Nilotinib in 1089 European Patients With CML-CP: ENEST1st Final Analysis. Abstract of European Hematology Association 20th Congress, Vienna, June 11-14, (2015).
 13. Beisa, L., ..., Griskevicius, L. et al. The potential utility of BRAF V600E status follow-up in FNA of thyroid nodules. Hyperparathyroidism due multiple glanda disease: an evidence-based perspective, Varna, Bulgaria, May 28-30, (2015).
 14. Cekauskiene, R., Extracorporeal Photopheresis and Rituximab for the Treatment of Steroid Refractory Graft versus Host Disease. EBMT Conference, Milan (2014)
 15. M Stoskus, A Eidukaite, L Griskevicius, ETV6/RUNX1 transcript is a potential target of RNA-binding protein IGF2BP1. Abstract book of 18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, June 13-16, p. 6 (2013).
 16. V Dirse, T Zvirblis, L Griskevicius, SNP array analysis of adult ALL: a population based study of lithuanian patients. Abstract book of 18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, June 13-16, p. 7 (2013).
 17. R Pileckyte, T Zvirblis, V Ivanauskaite, I Klimiene, L Griskevicius, Chronic lymphocytic leukemia (CLL): epidemiology, comorbidities and treatment preference in daily clinical practice. Abstract book of 18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, June 13-16, p. 546 (2013).
 18. V Peceliunas, A Bertasiute, T Zvirblis, L Griskevicius, Second autologous transplantation for patients with relapsed multiple myeloma. Abstract book of 18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, June 13-16, p. 608 (2013).
 19. R Stulpinas, J Drachneris, A Simbelyte, L Griskevicius, U Mickys, Fulicullar lymphoma in situ: serious of 8 cases. Abstract book of 18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, June 13-16, p. 647 (2013).
 20. Cekauskiene. Mononuclear cell collection for Extracorporeal photopheresis in Graft versus host disease patients: a comparison of Cobe Spectra and Spectra Optia devices. EBMT Conference, July 7-10, London (2013)
 21. G. Barosi, M. B. Agarwal, S. Zweegman, W. Willenbacher, S. Pakstyte, R. Raymakers, N. Cantoni, A. Modi, M. Khan, J. R. Perez, H. Hasselbalch, J. P. V. Viveros, C. Linardi, H.Gisslinger, A. H. D. Gabriel, F. Palandri, D. Lavie, C. Harrison: An individual patient supply program for ruxolitinib for the treatment of patiens with primary myelofibrosis, post-polycythemia vera myelofibrosis, or post-essential thrombocythemia myelofibrosis. 54th ASH Annual Meeting and Exposition, December 8-11, Atlanta, Georgia (2012).
 22. A Hochhaus, G Rosti, P Le Coutre, G Ossenkoppele, L Griskevicius, D Réa, A Hellmann, T Masszi, J Steegmann, FX Mahon, K Porkka, N Cross, M Müller, C Piccolo, P Schuld, A Pellegrino, F Giles, ENEST1ST: Nilotinib in patients with newly diagnosed chrnic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP): a Eauropean and EUTOS clinical initiative for standardization of molecular response. Abstract book of 17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, June 14-17, p. 74 (2012).
 23. T Zvirblis, V Ivanauskaite, I Tavoriene, R Gerbutavicius, E Juozaityte, L Malciute, M Jurgutis, J Daubariene, D Ramanauskiene, L Rageliene, L Griskevicius, Increasing relative survival in chronic myeloid leukemija (CML): a population-based study in Lithuania. Abstract book of 17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, June 14-17, p. 312-313 (2012).
 24. R Pileckyte, V Valceckiene, T Zvirblis, L Griskevicius, Dose dense high dose methylprednisolone (HDMP) and rituximab (RTX) are effective in relapsed chronic lymphocytic leukemia (CLL) with 17p deletion (17p del)/TP53 mutation. Abstract book of 17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, June 525-526, p. 74 (2012).
 25. Miglinas, Marius, Ašakienė, Eglė, Vareikienė, Loreta, Aleknienė, Dalia, Supranavičienė, Lilija, Rimševičius, Laurynas, Želvys, Arūnas, Griškevičius, Antanas, Griškevičius, Laimonas, The first AB0-incompatible kidney transplantation in Lithuania and Baltic States. Abstract book of 10th Baltic Nephrology Conference, Tartu, September 20-22, p. 55 (2012).
 26. Janavičius, Ramūnas, Rudaitis, Vilius, Griškevičius, Laimonas, Comprehensive BRCA1 and BRCA2 mutational profile in Lithuania. European journal of human genetics : European human genetics conference, Nurnberg, June 23-26, p. 161 (2012).
 27. Daunoravičius, Dainius, Jakubauskas, Artūras, Griškevičius, Laimonas, Čibiras, Sigitas Vladas, Žurauskas, Edvardas, Maneikienė, Vytė Valerija, Čelutkienė, Jelena, Ručinskas, Kęstutis, Jasulaitis, Algimantas, Grabauskienė, Virginija, Inflammatory cardiomyopathy: aetiopathogenetic markers for diagnosis of disease subentities and for aetiology directed treatment. Abstract book of Heart Failure Congress, Belgrade, May 19-22 (2012).
 28. D. Palionis, A. Tamosiunas, J. Rascon, L. Rageliene, S. Stankeviciene, T. Zvirblis, Assessment of Trsnfusion Related Cardiac and Liver Iron Overload in Child Patients with MRI T2* Technique: Single Center Initial Experience, ELN Frontier Meeting 2012, Istanbul, Turkey, November 9-11, p. 33 (2012).
 29. R. Cekauskiene. Lithuanian Bone Marrow Donor Registry: experience of 2004-2011. Practical Aspects of Donor-Recipient Matching, HSCT Conference, December 17-18, Wroclaw (2012)
 30. R. Cekauskiene, L. Kryzauskaite, A. Griskevicius, K. Sinkevic, R. Matuzeviciene, T. Zvirblis, I. Trociukas, L. Griskevicius, Extracorporeal photopheresis (ECP) and rituximab (RTX) for the treatment of steroid refractory graft versus host disease (SR-GVHD). Abstract book of 16th Congress of the European Hematology Association, London, June 9–12, p. 179 (2011).
 31. V. Peceliunas, A. Janiulioniene, R. Matuzeviciene, T. Zvirblis, L. Griskevicius, Circulating plasma cells (CPCS) predict the outcome of relapsed or refractory multiple myeloma (RR MM). Abstract book of 16th Congress of the European Hematology Association, London, June 9–12, p. 369–370 (2011).
 32. T. Zvirblis, I. Vengalyte, R. Pileckyte, D. Pranys, M. Jurgutis, L. Griskevicius, Population based analysis of chemo-immunotherapy in adult Burkitt lymphoma and leukaemia (BLL). Abstract book of 16th Congress of the European Hematology Association, London, June 9–12, p. 399–400 (2011).
 33. J.Hasford, A. Almeida, M. Baccarani, A. Bogdanovic, R. Clark, A. Colita, P. Costeas, E. Demeckova, I. Dyagil, H. Everaus, L. Griskevicius, J. Guilhot, R. Hehlmann, A. Hellmann, V. Hoffmann, K. Indrak, P. Koskenvesa, B. Labar, S. Lejniece, D. Lindoerfer, G. Ossenkoppele, P. Panagiotidis, G. Rosti, B. Simonsson, J. Steegmann, J. Thaler, A. Turkina, D. Zackova, A. Zaritskey, I. Zupan, The European Population-based CML Registry Objectives and First Results. Abstract book of 16th Congress of the European Hematology Association, London, June 9–12, p. 399–400 (2011).
 34. R. Pileckyte, R. Matuzeviciene, A. Janiulioniene, M. Jurgutis, T. Zvirblis, L Griskevicius, T regulatory cells (TREG) in relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia (CLL) treated with high dose methylprednisolone (HDMP) and rituximab. Abstract book of 16th Congress of the European Hematology Association, London, June 9–12, p. 279 (2011).
 35. M. Stoskus, E. Gineikiene, V. Valceckiene, B. Valatkaite, R. Pileckyte, L. Griskevicius, Identification of characteristic IGF2BP expression patterns in B-lineage neoplasms. Abstract book of 16th Congress of the European Hematology Association, London, June 9–12, p. 311 (2011).
 36. A. Macioniene, S. Kiveryte, Z. Kucinskiene, J. Gulbinovic, L. Griskevicius, A. Jakubauskas. Real-time PCR typing of CTX-M and SHV family genes of extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae clinical isolates from Vilnius University Hospital Santariskiu Clinics, Lithuania. 21st ECCMID – 27th ICC, Milan (2011).
 37. R.Cekauskiene. Combined Extracorporeal Photopheresis (ECP) and Rituximab (Rtx) for the Treatment of Steroid Refractory Graft versus Host Disease (SR-GvHD) after Allogeneic Stem Cell Transplantation (alloSCT). ISFA Conference, September 14-17, Vienna (2011)
 38. E. Gineikiene, M. Stoskus, L. Griskevicius, SNP-based system improves the applicability of qPCR for chimerism monitoring. Eur. J. Human Genetics: European Human Genetic Conference 2009, May. 17, Suppl. 2, p. 285 (2009).
 39. R. Cekauskiene, Lithuanian National Bone Marrow Donor Registry (LBMDR) – 6 years of experience. Abstract book of 7th Baltic Conference of Hematology, may 20-22, p. 35 (2010).
 40. A. Degulys, R. Pileckyte, E. Gineikiene, V. Valceckiene, M. Stoskus, R. Dambrauskiene, U. Mickys, L. Griskevicius, Bilineage involvement of the fusion gene in a patient with FIP1L1-PDGFRA positive chronic eosinophilic leukemia and T-cell lymphoblastic lymphoma: a case report. Abstract book of 7th Baltic Conference of Hematology, may 20-22, p. 37 (2010).
 41. A. Degulys, R. Pileckyte, E. Gineikiene, V. Valceckiene, M. Stoskus, R. Dambrauskiene, U. Mickys, L. Griskevicius, Bilineage involvement of the fusion gene in a patient with FIP1L1-PDGFRA positive chronic eosinophilic leukemia and T-cell lymphoblastic lymphoma: a case report. Abstract book of 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, June 10–13, p. 601 (2010).
 42. R. Pileckyte, N. Gailiute, L. Malciute, A. Drungiene, L. Griskevicius, Repeated administration of low dose monoclonal antiCD20 antibody rituximab (Rtx) in refractory acquired hemophilia A (AHA): a case report.
 43. R . Pileckyte, I. Vengalyte, L. Griskevicius, Rare infections in primary Hodgkin‘s disease.
 44. I. Vengalyte, R. Pileckyte, L. Griskevicius, Aspergillus Galactomannan antigen in the bronchoalveolar lavage fluid for the diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis in hematological patients. Abstract book of 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, June 10–13, p. 364 (2010).
 45. V. Peceliunas, A. Janiulioniene, R. Matuzeviciene, L. Griskevicius, Circulating plasma cells (CPC) predict the outcome of relapsed or refractory multiple myeloma (RR MM). Abstract book of 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, June 10–13, p. 396 (2010).
 46. R. Pileckyte, M. Jurgutis, V. Valceckiene, M. Stoskus, E. Gineikiene, J. Sejoniene, A. Degulys, A. Jakubauskas, L. Griskevicius, Dose dense high dose methylprednisolone (HDMP) and rituximab (RTX) are effective in relapsed or refractory high risk chronic lymphocytic leukemia (CLL). Abstract book of 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, June 10–13, p. 325 (2010).
 47. A. Petzer, D. Wolf, D. Fong, T. Lion, I. Dyagil, Z. Masliak, A. Bogdanovic, L. Griskevicius, S. Lejniece, S. Goranov, L. Gercheva, A. Stojanovic, D. Peytchev, N. Tzvetkov, R. Griniute, R. Oucheva, T. Grubinger, M. Kwakkelstein, F. Rancati, G. Gastl, High dose imatinib induction (800 mg/day, 6 months) induces significantly higher cytogenetic and molecular responses in pre-treated chronic phase CML – Phase III CELSG 'ISTAHIT' trial – First results. Abstract book of 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, June 10–13, p. 53 (2010).
 48. G. Wierda, T. Kipps, J. Dürig, L. Griskevicius, S. Stilgenbauer, J. Mayer, L. Smolej, G. Hess, R. Griniute, F. Hernandez-Ilizaliturri, S. Padmanabhan, M. Gorczyca, I. Gupta, T. Nielsen, C. Russell, Chemoimmunotherapy with ofatumumab, fludarabine and cyclophosphamide in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia: A phase II international trial. Abstract book of 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, June 10–13, pp. 320–321 (2010).
 49. A. Bukauskas, J. Korskas, K. Andrekute-Aleksiejiene, B. Brasiuniene, I. Trociukas, F. Jankevicius, L. Griskevicius, Sequential high-dose chemotherapy with hematopoietic stem-cell tumor patient treatment: Lithuanian experience. EAU 3rd Norh Eastern European Meeting (NEEM), September 11-12, p. 92 (2009).
 50. L. Griskevicius, A. Slobinas, I. Trociukas, J. Balsys, Early experience with high dose Cytarabine (HD AraC) in the treatment of Acute Leukemia at Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos. Second Baltic States Haematologists Congress, Riga, June 7-9, p. 19 (2000).

Pedagoginė veikla

Dėstomi dalykai:
Klinikinės onkologijos pagrindai  ir vėžio biologija medicinos studentams.
Klinikinė hematologija medicinos studentams.
Hematologijos rezidentūra. Podiplominės studijos.
Hematologija ir transfuziologija. Gydytojų tobulinimosi kursai.

Galerija

 

Atnaujinta 2019-03-29
Straipsnis parodytas: 20560 kartų(kartus)
 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį lankantis Santa.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – tai nedidelės informacijos rinkmenos, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės. Surinkta informacija iš slapukų mums padeda efektyviau nustatyti naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų kaskart pasirinkti lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kad interneto svetainė veiktų, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet sutikus su slapukų politika, naršyti jums bus paprasčiau. Išsamesnė informacija suteikiama AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus jau esančius jūsų kompiuteryje slapukus, o dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti ar kitais nei pirmiau aprašytais tikslais. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk