Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Papildoma informacija

Spausdinti

Pasiekimai

Vidaus ligų skyriuje ir trumpalaikio sekimo poskyryje vidutiniškai per metus gydoma apie1650 pacientų. Konsultacinėje poliklinikoje vidutiniškai priimama 2500- 2900 pacientų. Per metus  konsultuojama virš 200 VIP pacientų (mokama paslauga). Kituose ligoninės skyriuose organizuojamuose konsiliumuose ir konsultacijose aktyviai dalyvauja ne tik centro vadovas, bet ir visi skyriaus gydytojai ( per metus virš 100 konsiliumų ir virš 100 konsultacijų).

Mokslinė veikla

Per pastaruosius 5 metus skyriaus darbuotojai, kartu su bendraautoriais, atspausdino 22 straipsnius, 7 mokymo knygas ir 1 metodines rekomendacijas.
1. Daubaras G., Adomaitienė V., Kasiulevičius V., Šapoka V., Valius L.Depresijos diagnostikos ir gydymo metodika/rekomendacijos šeimos gydytojui(projektas)..Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas.ISSN 1392-3218, 2007, t.11, nr.4, p.241-244 ( Index Copernicus).
2. V. Šapoka. Azoto oksidas ir jo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms. yGydymo menas, nr.5(140), 2007, p.45-47.
3. V. Šapoka, S.Rutkauskas, L.Vaitkevičiūtė.Žurnalo “Internistas”praktinis vadovas. 2007, Vilnius, 548p.
4. V.Urbanavičius, A. Klimašauskienė, V. Šapoka. Diabetinės neuropatijos klinika, diagnostika ir gydymas. Vilnius, 2007, 20p.
5. Įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos pirminės sveikatos priežiūros gydytojams.”Alerginio rinito, bronchų astmos ir lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diagnostikos ir gydymo vadovas”, Vilnius 2007, 59p.
6. .A.Abraitienė, V. Urbanavičius,L. Urbanavičienė, E.Balčiūtė, L. Kaminskytė, R.Laukienė, A. Klimašauskienė, J.Bacevičienė, M.Aukštikalnienė,M.Miglinas, R.Juškienė, D.Kriaučiūnienė,Ž.Visockienė, E.Gavelinė, S.Grigonis, V.Dunauskas, V.Šapoka, V.Kasiulevičius. Cukrinis diabetas, mokomoji knyga, VU leidykla 2008, 249p.
7. S.Paulauskienė, V.Šapoka, R.Gurevičius.Vaikų, kuriems pirmą kartą  diagnozuojama arterinė hipertenzija, fizinės būklės tyrimas. Visuomenės sveikata.ISSN 1392-2696, nr. 1(40),p.50-58,  2008 (Index Copernicus).
8. J.Kairys, E.Žėbienė, V.Šapoka, I.Zokas. Satisfaction with organizational aspects of health care provision among Lithuanian physicians. Central European Journal of Public Health, ISSN 1210-7778, No.1/vol. 16, March 2008, p.29-33.
9. V.Dzenkeviciute, J.Ryliskite, Z.Petrulioniene, A.Laucevicius, V.Sapoka.Association of multiple inflammatory markers with carotid intimamedia thickness and atherosclerotic paques.abstracts in 29th World Congress of Internal Medicine Buenos Aires 2008, p.13-14.
10. E.Žėbienė, I.Švab, V.Šapoka, J.Kairys, M.Dotsenko, S.Radič, M.Miholič.Agreement in patient-physician communication in primary care: A study from Central and Eastern Europe. Patient Education and Counseling 73 (2008) 246-250.
11.  D.Jatužis, V.Kasiulevičius, V.Šapoka, V.Budrys. Ūminiai išeminiai galvos smegenų kraujotakos sutrikimai. Nuorodos šeimos gydytojams. Metodinė mokymo priemonė,2008,  ISBN 978-9955-31-026-6, p.35.
12. S.Uleckienė, J.Didžiapetrienė, L.:L.Griciūtė, J.Urbelienė, V.Kasiulevičius, V.Šapoka.Dažniausių vėžio lokalizacijų rizikos veiksniai. Medicina(Kaunas) 2008;44(12), p.989-995.
13.  B.Aleknavičienė, E.Aleknavičius, D.Characiejus, J.Didžiapetrienė, L.L.Griciūtė, V.Kasiulevičius, N.Kazlauskaitė, S.Letautienė, V.Ostapenko, G.Smailytė, V.Šapoka, J.Tamošauskienė, S.Uleckienė, K.P.Valuckas, E.Vaičiulienė.Onkologija šeimos gydytojui. I dalis. Onkologijos pagrindai. 2008, Vilnius,p.233 (vadovėlis).
14. V.Šapoka (vyr.redaktorius) Žurnalo Internistas praktinis vadovas, ISSN:1822-699X, 2008,p.577.
148.L.Vencevičienė, A.Venalis, V.Šapoka, I.Butrimienė. Kaulų mineralinis tankis sergantiesiems uždegiminėmis spondiloartropatijomis.Medicinos teorija ir praktika, 2008, Nr.3, p.275-282 (IndexCopernicus)
15. V.Šapoka. Hemostazės ir koaguliacijos sutrikimai.(vadovėlis)Šeimos medicina, 2009, p.231-241.
16.J.Čeponis, E.Gavelienė, V.Kasiulevičius, G.Kazanavičius, D.T.Lašienė, A.Maleckas, M.Miglinas, A.Norkus, A.Pangonis, V.Šapoka, R.Šlapikas, R.Šulcaitė, L.Valius, R.Žaliūnas. Nutukimas. (mokomoji knyga) 2009, p.45.
17. A.Marcijonienė, V.Šapoka, R.Matuzevičienė, A.Janiulionienė. Funkcinio trombocitų aktyvumo ypatumai sergant migrena. Sveikatos mokslai Nr.5, 2010, p.3555-3562 (Index Copernicus).
18. A.Marcijonienė, V.Šapoka, L.Ryliškytė. Migrena ir endotelio funkcijos pokyčiai.Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas 2010, tomas XIV, Nr.6, p.435-438 (Index Copernicus).
19. Virginijus Šapoka, Vytautas Kasiulevičius. Skerspjūvio tyrimai ir jų statistinė analizė.Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. 2010, tomas XIV, Nr.5, 350-354 psl.(index Copernicus).
20.. A.Urbanavičiūtė, V.Šapoka, V.Urbanavičius. Cukriniu diabetu sergančių pacientų mirtingumo rodikliai Lietuvije. Gerontologija 2010, 11 (2): 103-110 (Index Copernicus).
21. V.Dženkevičiūtė, V.Šapoka, Ž.Petrulionienė. Arterijų struktūriniai ir funkciniai kitimai didelės širdies ir kraujagyslių ligų rizikos asmenims, turintiems ir neturintiems metabolinį sindromą. Gerontologija, 2010, t.11, Nr.2, p.84-94.
22. J.Stepanovič, V.Alekna, V.Šapoka, M.Tamulaitienė. Globos įstaigose gyvenančių senų žmonių mitybos ypatumai. Gerontologija, 2010, t.11, Nr.1, p.32-36.
23. S.Uleckienė, J.Didžiapetrienė, G.Smailytė, R.Lukoševičienė, A.Ulys, V.Šapoka.Inkstų ląstelių vėžys: epidemiologinė situacija, rizikos veiksniai ir biologija. Medicinos teorija ir praktika, 2010, 16 tomas, nr.2, p.158-165(index Copernicus).
24.S.Paulauskienė, J.Tutkuvienė, V.Šapoka. Jaunų žmonių hipertenzija – ar tai pavojinga? Visuomenės sveikta,  2011 Nr.1(52)p.58-64 (Index Copernicus).
25 S.Paulauskienė, A.Barkus, V.Šapoka.Jaunuolių vyrų turinčių padidėjusį kraujospūdį kūno sudėjimo ypatumai. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2011 t.15, Nr.4, p.252 – 260 (Index Copernicus).
26. L.Vencevičienė, V.Šapoka, V.Kasiulevičius, G.Denapienė, I.Butrimienė.Ligos aktyvumo įtaka kaulų mineralų tankio pokyčiams sergantiesiems spondiloartropatijomis. Medicinos teorija ir praktika, 2011-T.17(Nr.1), 4-14p.(index Copernicus).
27. S.Paulauskienė, J.Tutkuvienė, V.Šapoka.Naujų kardiovaskulinės rizikos veiksnių paieškos: kritinių augimo periodų reikšmė hipertenzijos vystimuisi.(priimtas spaudai š.m kovo mėn. Žurnale Medicinos teorija ir praktika, 2011- T.17(Nr.1),122-131p. (Index Copernicus).
28. V.Šapoka, V.Kasiulevičius. Skausmo diagnostikos ir gydymo ypatumai ambulatorinėje praktikoje (mokomoji knyga), 2011, p.87.
29. A.Naudžiūnas, R.Nadišauskienė, D.Venskutonis, V.Šapoka. Veninės trombembolijos gydymas ir profilaktika. Lietuvos gydytojo žurnalas 2011,Nr.1, p.9-17.
30. V.Andrejevaitė, E.Jančauskaitė, V.Šapoka, D.Karčiauskaitė.Cigarečių rūkymo poveikis aterotrombozės rizikai: biožymenų apžvalga, Laboratorinė medicina, 2011, t.13, Nr.3(51), p.157-163.

Pedagoginė veikla

Skyriaus bazėje vyksta intensyvi pedagoginė veikla: vykdomi MF medicinos specialybės 6-o kurso studentų vidaus ligų diferencinės diagnostikos ciklo praktikiniai ir teoriniai užsiėmimai, vidaus ligų pradmenų mokomi busimieji MF odontologai. Skyrius yra pagrindinė vidaus ligų gydytojų rezidentūros bazė, o taip pat gydytojų kvalifikacijos kėlimo bei internistų stažavimosi vieta. Per metus vidutiniškai stažuojasi 5 - 8 , o kvalifikaciją tobulina apie 100 gydytojų. Dar didesni įvairių specialybių gydytojų skaičiai (apie 300) tobulinami nuotoliniuose kursuose pasinaudojant Europos Bendrijos struktūrines lėšas, skirtas Lietuvos gydytojų profesinei kvalifikacijai atnaujinti. Pagrindinės gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursų temos: vidaus ligų sindromų diferencinės diagnostikos ir gydymo naujovės, trombozės ir kraujavimo sindromų diagnostikos ir gydymo ypatumai, neaiškios kilmės karščiavimo sindromas, metabolinio sindromo ypatumai ir kt.
VUL Santaros klinikų Centro filialo II vidaus ligų diagnostikos skyrius  yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokymo bazė, kurioje šiuo metu mokosi 2 ir 3 kurso visuomenės sveikatos studentai, praktiką atlieka rezidentai. Studentus kuruoja medicinos mokslų daktarė Lina Zabulienė.

Galerija

Atnaujinta 2017-05-24
Straipsnis parodytas: 11877 kartų(kartus)
 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį lankantis Santa.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – tai nedidelės informacijos rinkmenos, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės. Surinkta informacija iš slapukų mums padeda efektyviau nustatyti naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų kaskart pasirinkti lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kad interneto svetainė veiktų, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet sutikus su slapukų politika, naršyti jums bus paprasčiau. Išsamesnė informacija suteikiama AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus jau esančius jūsų kompiuteryje slapukus, o dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti ar kitais nei pirmiau aprašytais tikslais. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk