Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Apie Centrą

Spausdinti

Kas mes esame

Koliažas intervencinė kardiologija Kardiologijos ir angiologijos centras yra pažangus, atviras naujovėms, aukštos specializacijos centras, turintis didelę klinikinę patirtį. Centre taikomi visi šiuolaikiniai širdies ir kraujagyslių ligų tyrimo bei gydymo metodai. Vykdydamas savo funkcijas, centras glaudžiai bendradarbiauja su Širdies ir krūtinės chirurgijos centru. Kardiologijos ir angiologijos centre dirbantis medicinos personalas yra vienas geriausių Lietuvoje, keliantis tiek savo kvalifikacijai, tiek ir medicininių paslaugų kokybei itin didelius reikalavimus.

Kuo esame ypatingi

Kardiologijos ir angiologijos centre taikomos šiuolaikinės intervencinės/minimaliai invazinės procedūros:

 • Pirmą kartą pasaulyje 2013 m. pritaikytas minimaliai invazinis mitralinio vožtuvo nesandarumo gydymo būdas, implantuojant dirbtines chordas be dirbtinės kraujo apytakos.
 • Pirmą kartą Lietuvoje atliktas perkateterinis aortos vožtuvo implantavimas (nuo 2009 m.) per šlaunies arteriją bei per širdies viršūnę, perkateterinė trombektomija plaučių arterijos trombinės embolijos atveju, perkateterinis plaučių arterijos vožtuvo implantavimas per šlaunies veną, perkateterinė mitralinio vožtuvo balioninė valvuloplastika, perkateterinis mitralinio vožtuvo paravalvulinių fistulių uždarymas (nuo 2013 m.) per širdies viršūnę, nusileidžiančios aortos stentavimo procedūra.
 • Nuo 2011 m. pradėtos taikyti naujovės intensyvios kardiologijos srityje - terapinė hipotermija bei, bendradarbiaujant su Širdies ir krūtinės chirurgijos centru, ekstrakorporinė membraninė oksigenacija (EKMO).
 • Kardiologijos ir angiologijos centre pirmą kartą Lietuvoje pradėti taikyti intrakoronariniai ir intrakardiniai ultragarsiniai tyrimai, 2010 m. įkurtas pirmasis šalyje pilnai funkcionuojantis šiuolaikinis Plautinės hipertenzijos koordinacinis centras.
 • Kardiologijos ir angiologijos centre atliekamos naujausios elektrofiziologinės procedūros: primą kartą Lietuvoje pradėta taikyti radiodažninė kateterinė abliacija; perkateterinis plaučių venų izoliavimas, taikant radiodažninę abliaciją (pasitelkiant elektromagnetinę trimatę kartografavimo sistemą) ir kriobalioninius kateterius, prieširdžių virpėjimo chirurginį gydymą - “labirinto” operaciją su dirbtine kraujo apytaka ar minimaliai invazines prieširdžių virpėjimo chirurginio gydymo operacijas be dirbtinės kraujo apytakos.
 • Centre taikomas šiuolaikinis kompleksinis širdies nepakankamumo gydymas - nuo medikamentinio iki širdį resinchronizuojančio gydymo, o, bendradarbiaujant su Širdies ir krūtinės chirurgijos centru, pacientai ruošiami širdies transplantacijai bei gydomi po jos. Kardiologijos ir angiologijos centras pirmauja Lietuvoje pagal kasmet implantuojamų prietaisų (elektrokardiostimuliatorių ir kardioverterių - defibriliatorių) skaičių. Kardiologijos ir angiologijos centras yra vienintelis centras Lietuvoje, kuriame naujagimiams ir mažiems vaikams implantuojami elektrokardiostimuliatoriai.      
Ką siūlome pacientams                                      Intensyvios kardiologijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus kolektyvas

Kardiologijos ir angiologijos centre dirba kompetentingi specialistai, kurie greta kasdienio klinikinio darbo dalyvauja tarptautiniuose medicininiuose ir biomedicininiuose tyrimuose, moksliniuose eksperimentiniuose tyrimuose, tarptautiniuose registruose bei mokslinėse - praktinėse konferencijose Lietuvoje bei už jos ribų.

Centre taikomi inovatyviausi širdies ir kraujagyslių tyrimo bei gydymo metodai, dirba labai kvalifikuota specialistų komanda.

Kardiologijos ir angiologijos centrą sudaro:                                                                                                                                                                          
 • - Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius (24 lovos, per metus skyriuje gydoma apie 4000 pacientų);
 • - I ir II kardiologijos skyriai (56 lovos, gydomi įvairiomis lėtinėmis ir ūminėmis širdies ligomis sergantys pacientai); 
 • - Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos skyrius (jame atliekamos intervencinės vainikinių arterijų bei elektrofiziologinės procedūros, skyriui priklauso intervencinės kardiologijos stacionarinis poskyris (32 lovos));
 • - Širdies ir kraujagyslių neinvazinės ir ultragarsinės diagnostikos skyrius (jame atliekami elektrokardiografijos, perkrūtininės ir perstemplinės echokardiografijos tyrimai, elektrokardiografiniai krūvio mėginiai (veloergometrija, bėgtakis), ultragarsiniai krūvio mėginiai (farmakologiniai bei fizinio krūvio mėginiai), kontrastinė echokardiografija, kardiopulmoninis krūvio mėginys, vaizdiniai krūvio tyrimai, kompleksinis kraujagyslių endotelio funkcijos vertinimas, neinvazinis periferinių kraujagyslių tyrimas);
 • - Ambulatorinės kardiologijos skyrius (konsultuojami ir tiriami pacientai, sergantys visomis tiek įgimtomis, tiek ir įgytomis širdies ir kraujagyslių ligomis, per metus konsultuojama apie 65000 vaikų bei suaugusiųjų);
 • - Kardiologijos reabilitacijos skyrius (32 lovos). 
Ambulatorinėje grandyje taip pat atliekamos tokios procedūros kaip stempliniai elektrofiziologiniai tyrimai, implantuotų elektrokardiostimuliatorių bei kardioverterių - defibriliatorių apklausa, elektrokardiogramos ir arterinio kraujo spaudimo paros monitoravimo tyrimai. Kardiologijos ir angiologijos centras siūlo puikią pacientų priežiūrą ir slaugą, pacientui jautrią aplinką. 

Ką siūlome medikų bendruomenei

Kardiologijos ir angiologijos centre vyksta Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokymas bei gydytojų kvalifikacijos tobulinimas lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Centras yra podiplominių studijų bazė, kur nuolat vyksta rezidentūros ir doktorantūros studijos. Čia organizuojamos tarptautinės konferencijos aktualiomis temomis, kuriose dalyvauja aukštos kvalifikacijos Lietuvos ir užsienio šalių lektoriai. Centras siūlo galimybę įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos bei gydymo įgūdžių.

Centro istorija

        Kardiologijos ir angiologijos centras įkurtas 2002 m. ir yra Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos (vedėjas prof. habil. dr. A. Laucevičius) padalinys.

         Klinikos, o vėliau centro istorijos pradžia - 1977 m., įsteigus Kardiologijos katedrą (vedėjas – prof. J. Rugienius), kurią suformavo Hospitalinės terapijos katedros personalas (vedėjas – prof. L. Laucevičius). Čia dėstė šios katedros profesoriai ir docentai: L. Laucevičius, Ch. Kibarskis, J. Rugienius, I. Stupelis, P. Erelis, S. Sutkienė, A. Vidugiris, V. Žvironaitė ir kiti. Kardiologijos katedroje pagrindinė mokslinio darbo kryptis buvo elektrofiziologiniai laidžiosios sistemos tyrimai eksperimente ir klinikoje. Už naujų intrakardinių tyrimų metodikų sukū­rimą ir įdiegimą į kardiologijos prak­tiką 1976 m. prof. J. Rugieniui buvo paskirta valstybinė premija ir nusipelniusio gy­dytojo vardas. Hiso pluošto poten­cialus pirmieji Sovietų Sąjungoje ir Lie­tuvoje užregistravo J. Rugienius, S. Korablikovas, R. Chajet, A. Laucevičius, o šių tyrimų rezultatus apibendri­no kand. disertacijose A. Laucevičius (1978) ir B. Abraitienė (1980). Naują si­nusinio mazgo ir prieširdžių potencialų tiesioginę registravimo metodiką (eks­perimente ir klinikoje) aprašė J. Rugie­nius, A. Laucevičius, Z. Montvila, o R. Steponėnienė tai apibendrino kand. disertacijoje (1979). Širdies laidžiosios sistemos tyrimai intrakardinės ir neinvazinės diferencijuotai sustiprintos EKG metodikų duomenys apibendrinti kandidatinėse disertacijose - A. Kibarskis (1981), B. Petrauskienė (1986), A. Rudys (1986), L. Grigonienė (1987) ir V. Žvironaitė daktaro disertacijoje (1988).

1990 m., sujungus universiteto ir ligoninės padalinius, įsteigta Kardiologijos klinika, kurią sudarė Kardiologijos katedros bendradarbiai ir prof. A. Laucevičiaus vadovaujamas mokslinis kolektyvas – A. Aidietis, S. Aidietienė, V. Grabauskienė, G. Marinskis, J. Misiūra ir kt. Mokslinio darbo kryptys buvo ultragarsinių tyrimų ir širdies aritmijų diagnostikos ir gydymo aspektai. Vyr. moksl. bendr. A. Laucevičius 1981 m. pirmas Lietuvoje įdiegė į klinikinę praktiką naujausias echokardiografinio tyrimo metodikas ir apibendrino 1987 m. daktaro disertaci­joje “Diagnostinės kardiostimuliacijos ir echokardiografinės kompiuterinės analizės informatyvumas, atrenkant ligonius kardiochirurginiam gydymui“.


2002 m. Kardiologijos klinika reorganizuota į Širdies ir kraujagyslių ligų kliniką, o Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose (buv. Santariškių klinikose) įkurtas Kardiologijos ir angiologijos centras, kuriam vadovavo prof. A. Laucevičius, nuo 2009 m. centro vadovu tapo prof. A. Aidietis.


1997 metais, vadovaujant prof. A. Laucevičiui ir prof. Ž. Petrulionienei, buvo įkurtas Prevencinės kardiologijos poskyris – pirmas tokio pobūdžio padalinys Baltijos šalyse ir vienas pirmųjų Rytų Europoje. Įkūrus Kardiologijos ir angiologijos centrą, šis poskyris drauge su kitais kardiologinio profilio skyriais tapo centro dalimi. Šiuo metu poskyriui vadovauja med. m. dr. Jolita Badarienė. Nuo pat įsikūrimo čia buvo vykdoma pacientų, sirgusių miokardo infarktu, nestabilia krūtinės angina ir patyrusių vainikinių arterijų revaskuliarizacijos procedūras, priežiūra. Šiame poskyryje konsultuojami ir gydomi pacientai, turintys retas šeimines dislipidemijas.


Europos kardiologų draugijos iniciatyva šiame centre 2006–2007 metais buvo atliktas sergančiųjų koronarine širdies liga gyvensenos, rizikos veiksnių ir kardioprotekcinių vaistų vartojimo retrospektyvusis tyrimas EUROASPIRE III (angl. European Action on Secondary and Primary prevention by Intervention to Reduce Events), kuriuo siekta išsiaiškinti vykdomo širdies ir kraujagyslių ligų gydymo bei prevencijos efektyvumą, sveikatos apsaugos politikos racionalumą. Lietuva buvo viena iš 22 Europos Sąjungos šalių, kuriose buvo atliekamas šis tyrimas.

Nuo 2005 metų Pirminės prevencijos kabinete konsultuojami pacientai pagal asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupės, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programą. Programos tikslas – sumažinti sergamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, išaiškinti ankstyvas aterosklerozės formas labai didelės rizikos pacientams, sergantiems metaboliniu sindromu ar cukriniu diabetu. Valstybinė ligonių kasa įvertino šią programą kaip vieną efektyviausių, vykdomų Lietuvoje.


Mūsų centro Širdies aritmijų ir rentgeno chirurgijos skyriuje atliekamos sudėtingiausios širdies ritmo sutrikimų gydymo perkateterinės procedūros, tai vienintelis centras Lietuvoje, kuriame naujagimiams ir mažiems vaikams implantuojami elektrokardiostimuliatoriai.

Širdies ritmo sutrikimų kateterinio gydymo (abliacijos) procedūros pradėtos 1991 metais, praėjus nedaug laiko po pirmųjų publikacijų pasirodymo pasaulyje. 1991 metais atliktos pirmos Lietuvoje atrioventrikulinio mazgo tachikardijos ir papildomo laidumo tako (Kento pluošto) kateterinės abliacijos procedūros naudojant radiodažninę energiją, taip pat pirmoji prieširdžių virpėjimo kateterinės abliacijos procedūra (1999 metais), kriobalioninė plaučių venų izoliavimo procedūra (2008 metais). Bendradarbiaujant su širdies chirurgais pradėta taikyti modifikuota radiodažninė labirinto procedūra širdies operacijų metu. Nuo 2009 m. pradėtos minimaliai invazinės prieširdžių virpėjimo abliacijos procedūros, šioje srityje klinika pirmauja Baltijos šalyse.


Skyriuje sukaupta didžiausia šalyje vainikinių arterijų perkateterinių intervencinių procedūrų patirtis. Atliekamos tarpprieširdinės pertvaros defekto uždarymo procedūros, apatinės tuščiosios venos prieštrombolitinių filtrų implantavimai. Čia pirmąkart šalyje atliktos nusileidžiančios aortos stentavimo ir širdies vožtuvų balioninės plastikos procedūros. Taip pat Lietuvoje pradėti intrakoronariniai ir intrakardiniai ultragarsiniai tyrimai.

Širdies nepakankamumui gydyti, taikoma širdies resinchronizavimo terapija. Pirmasis biventrikulinis elektrokardiostimuliatorius Lietuvoje implantuotas mūsų klinikoje 2002 metais, o biventrikulinis defibriliatorius – 2008 metais.


Centre svečiavosi ir skaitė paskaitas pasauli­nio garso profesoriai. Ypač didelis indėlis Kardiologijos ir angiologijos centro darbui ir mokslui – šviesios atminties JAV med. daktaro Rimgaudo Nemicko. Jo pastangų dėka daugelis Lietuvos gydytojų ir mokslininkų gilino žinias JAV. Lankydamasis Lietuvoje prof. R. Nemickas ne tik konsultavo medikus, skaitė paskaitas, vedė seminarus, bet buvo atvežęs mokslinių knygų, med. instrumentų. Už nuopelnus Lietuvai 1998 m. dr. R. Nemickas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.


Visi Centro kardiologai yra Lietuvos Kardiologų draugijos, Europos kardiologų draugijos nariai ir tobulina savo žinias draugijų kongresuose, dalyvauja telemedicinos satelitinėse konferencijose, stažuojasi aukšto lygio užsienio šalių klinikose. Svarbiausi mokslo tyriamųjų darbų rezultatai publikuojami Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose referuojamuose ISI ir PubMed duomenų bazėse.

 

Atnaujinta 2017-12-11
Straipsnis parodytas: 63741 kartų(kartus)
 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį lankantis Santa.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – tai nedidelės informacijos rinkmenos, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės. Surinkta informacija iš slapukų mums padeda efektyviau nustatyti naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų kaskart pasirinkti lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kad interneto svetainė veiktų, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet sutikus su slapukų politika, naršyti jums bus paprasčiau. Išsamesnė informacija suteikiama AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus jau esančius jūsų kompiuteryje slapukus, o dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti ar kitais nei pirmiau aprašytais tikslais. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk