Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Papildoma informacija

Spausdinti

 Pasiekimai

2008 m. atliktoji pirma Baltijos šalyse inksto ir kasos komplekso transplantacija.
2009 m. pradėtas naudoti ultragarsas įvedant hemodializės kateterius.
2009 m. atliktas pirmas Lietuvoje antinksčių venos mėginys ligoniui su adenoma.
2010 m. atlikta pirmoji Baltijos šalyse inksto transplantacija iš gyvo nesuderinamos kraujo grupės donoro.
2010-2011 m. pradėtas modernus transplantuoto inksto atmetimo reakcijų gydymas plazmaferezių, imunosorbcijų procedūromis, intraveniniu imunoglobulinas.
2011 m. įkurtas peritoninės dializės kabinetas.
2011 m. surengta pirmoji Baltijos šalių dializės mokykla.

Mokslinė veikla

Visi gydytojai aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje: paskelbta nemažai mokslinių straipsnių medicininiuose žurnaluose, dalyvaujama tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose, simpoziumuose, skaitomi pranešimai, tobulinamasi kvalifikacijos kėlimo kursuose tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. 2005 metais įvyko jubiliejinė 35 metų inkstų transplantacijos sukakties proga surengta konferencija „Atokūs inkstų transplantacijos rezultatai Lietuvoje". 2007, 2008 ir 2014 m. didelės sėkmės ir dėmesio susilaukė konferencijos, organizuotos Pasaulinei inkstų dienai paminėti. Prof. Marius Miglinas yra Lietuvos hipertenzijos draugijos prezidentas, bei Vilniaus hipertenzijos draugijos prezidentas, Lietuvos Nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos viceprezidentas. Bendradarbiaujant su kolegomis kardiologais bei BPG, surengtos dvi Tarptautinės konferencijos – 2006 m. Šiaurės ir Baltijos šalių, o 2008 m. – Lietuvos hipertenzijos lygos konferencija. Pastaroji sutraukė net 800 dalyvių iš daugelio Europos šalių. 2011 m. surengta pirmoji Baltijos šalių Dializės mokykla. Nuo 2007 iki 2014 m. surengta eilė Lietuvos konferencijų arterinės hipertenzijos, kardiovaskulinių bei kardiometabolinių sutrikimų, nefrologijos bei inkstų transplantacijos temomis. 2014 m. balandžio mėnesį buvo minimas peritoninės dializės taikymo Lietuvoje dvidešimtmetis, konferencijos metu garbės raštais buvo apdovanoti daugiausiai šioje srityje nusipelnę gydytojai bei bendrosios praktikos slaugytojos. 2014m. atsinaujinus Lietuvos inkstų fondui pradėta organizuoti mokslines konferencijas.

Nefrologijos centro praktinio - mokslinio darbo kryptys:

• Inkstų transplantacija. Nuo 1970 metų centre atlikta per 1500 inkstų persodinimo operacijų. Sukaupta didžiausia šios srities patirtis tarp Baltijos šalių. Inksto transplantacijai atvyksta ligoniai iš Ukrainos, Rusijos ir kitų šalių. Centre atlikta apie 250 inksto persodinimų iš gyvų donorų. Po inksto persodinimo žmonės gyvena net iki 25 ir daugiau metų.• Kasos ir inksto transplantacija. Bendradarbiaujant su kolegomis chirurgais, urologais bei imunologais, centro nefrologai dalyvavo atliekant pirmąją kasos ir inkstų transplantacijos operaciją Lietuvoje 2008 m. birželio mėn.
• Bendroji nefrologija. Sukaupta didžiausia patirtis ir atliekama daugiausiai inkstų biopsijų Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Naudojamos naujausios glomerulonefritų ir kitų inkstų ligų (ypač sisteminės raudonosios vilkligės sukelto nefrito) gydymo schemos pagal biopsijos rezultatus.
• Pacientai su diabetine nefropatija – parenkamas inkstų ligą stabilizuojantis gydymas, taikant moderniausius gydymo metodus. Pacientai dispanserizuojami ir atidžiai sekami, jeigu reikia – ruošiami kasos ir inksto transplantacijai.
• Sukaupta labai vertinga patirtis nustatant inkstų amiloidozę, jos ryšį su kraujo ligomis (pirminė amiloidozė) arba uždegiminėmis ligomis (antrinė amiloidozė).
• Arterinė hipertenzija. Pasiūlytos originalios arterinės hipertenzijos gydymo schemos. Pirmą kartą Lietuvoje įdiegti išeminės inkstų ligos nauji gydymo metodai: inksto arterijų angioplastika, stentavimas, inksto autotransplantacija ir kt.

Užsienio ir Lietuvos mokslo žurnaluose išspausdinta daugiau nei 200 straipsniai, išleistas vadovėlis (Miglinas M., Juknevičius I., Laurinavičius A., Razukas V., Žekonis M. Inkstų ligos. –   Vilnius: Vaistų žinios, 2003. – 473 p.) bei monografija (Razukas V. Ūminis inkstų nepakankamumas. – Vilnius: Vaistų žinios, 2005. – 384 p.)

Stažuotės ir tarptautiniai ryšiai

Nefrologijos centro darbuotojai stažavosi ir palaiko ryšius su šiais universitetais:

 • Nagojos universitetu (Japonija) – ureminių toksinų tyrimas;
 • Vienos univeritetu (Austrija) – laukiančiųjų inksto ir kasos-inksto recipientų tyrimas ir monitoravimas iki operacijos;
 • Minesotos universitetu (JAV) – kasos ir inkstų transplantacija;
 • Malmės universitetu (Švedija) – inkstų transplantacija iš netapačios kraujo grupės donoro.

 

Nefrologijos centre vykdomos įvairios modulio darbo kryptys

 • Arterinės hipertenzijos ir inkstų išeminės ligos gydymo naujų algoritmų kūrimas.
 • Inkstų transplantacija iš gyvų ir mirusių donorų. Analizuojami inksto transplantacijos rezultatai praėjus 10, 15 ir 20 metų po transplantacijos.
 • Biologinių organizmų stebėjimas dializių metu.
 • Elektrolitų nustatymas dializatose biologiniu jutikliu.
 • Ūmininės sistemos senėjimo reikšmė transplantato išgyvenamumo.
 • Kraujagyslinių parametrų kitimas po inkstų transplantacijos.
 • Insktus pažeidžiantis retų ligų tyrimai.
 • Inkstų pažeidimo epidimialoginiai rodikliai.

Publikuotų mokslinių straipsnių sąrašas:

 1. M.Miglinas. Didžiausias iššūkis nefrologijai. Ekstra sveikata, 13-14 psl., 2007, kovas.
 2. M.Miglinas. Hipertenzinė nefropatija – vis dažnesnė diagnozė. Gydymo menas, Nr 03 (138), 40-43 psl., 2007.
 3. M.Miglinas, V.Razukas, Ž.Slavinskienė, L.Vareikienė, D.Aleknienė, I.Pliadienė, D.Skebienė, V.Šlepikienė. Hipertenzinė nefropatija – dažna diagnozė. Medicinos teorija ir praktika, 13 tomas, Nr.1, psl. 10-15, 2007, ISSN 1392-1312.
 4. M.Miglinas. O.Posmetnaja, A.E.Tamošiūnas. Inkstų arterijų anatominės variacijos, nustatytos kompiuterinės tomografijos (KT) angiografiniu tyrimu. Medicinos teorija ir praktika, 13 tomas, Nr.1, psl. 16-18, 2007, ISSN 1392-1312.
 5. Eglė Ašakienė, Dalia Aleknienė, Lilija Supranavičienė, Marius Miglinas. Ligonių, kuriems persodintas inkstas, citomegalovirusinės infekcijos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Medicina, 43 tomas, priedas 1, psl. 131-137, 2007, ISSN 1648-9233
 6. V.Razukas. Lėtinis inkstų nepakankamumas: prevencijos priemonės ir proceso progresavimo stabdymas. Gydymo menas, Nr 03 (138), 43-45 psl., 2007.
 7. V.Razukas, M.Miglinas. Nefrologija Vilniuje: nuo pirmos hemodializės iki šių dienų. Medicinos teorija ir praktika, 13 tomas, Nr.1, psl. 30-36, 2007, ISSN 1392-1312.
 8. L.Supranavičienė. M.Miglinas. Ūmus atmetimas po inkstų transplantacijos: atmetimo tipai, diagnostika ir gydymo galimybės. Medicinos teorija ir praktika, 13 tomas, Nr.1, psl. 19-27, 2007, ISSN 1392-1312.
 9. Marius Miglinas, Dalia Aleknienė. Hypertensive nephropathy – a frequent diagnosis in Lithuania. Hypertension and the Kidney. November 29- December 2, 2007, Vienna, Austria.
 10. M.Miglinas. Tiazidinių diuretikų reikšmė mažinant metaboliniu sindromu ir cukriniu diabetu sergančių pacientų riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Lietuvos GYDYTOJO žurnalas, Nr.3, psl. 108-109, 2008.
 11. M.Miglinas. Diabetinė neuropatija. Lietuvos GYDYTOJO žurnalas, Nr.4, psl. 46-51, 2008.
 12. W.Sinkiewicz, R.D.Glazer, M.Miglinas, H.Prak, M.Wernsing, J.Yen.  Efficacy and tolerability of amlodipine/valsartan combination therapy in hypertensive patients not adequately controlled on valsartan monotherapy. Current Medical Research Opinion. 2009 Feb;25(2):315-24 PMID: 19192976 (Pubmed, ISI).
 13. Miglinas, Marius, Misonis, Nerijus, Brazaitis, S., Laucevičius, Aleksandras. Atherosclerotic renal artery stenosis: clinical presentation and target organ damage in a tertiary referral center. Patient care and monitoring in cardiology : p. 33.Miglinas Marius, Anisko Sigita, Sergej, Rimševičius Laurynas, Skebienė Daiva, Šlepikienė Valerija, Aleknienė Dalia, Razukas Vytautas-Stepas. High uncidence of renovascular disease in a tertiary referral center in Lithuania. Journal of hypertension. 2009, vol. 27, suppl. 4 : 19th European meeting on hypertension, Milan, June 12-16, 2009 : abstract book..  ISSN 0263-6352 p. S226.
 14. Miglinas Marius, Baranauskas Arvydas, Rimševičius Laurynas. Primary hyperaldosteronism: hypertensive patients are underinvestigated. Cardiology. ISSN 0008-6312 2009, vol. 113, suppl. 1: abstracts and program of the XXII Nordic-Baltic Congress of Cardiology, Reykjavik, Iceland, June 3-5, 2009. p. 100-101.
 15. M. Miglinas, A. Laucyte. Clinical manifestations of nonsignificant renal artery stenosis. Journal of Hypertension Volume: 28   Supplement: A   Pages: E593-E594   Published: JUN 2010
 16. Miglinas M, Grubinskaite E, Beitnaraite S, Alekniene D, Laurinavicius A. The icidence of clinical forms of imunoglobulin A nephropathy retrospective analysis in 1998-2008 year. Theory and Practice in Medicine. 2010; 16 (3), 246–252
 17. M. Miglinas, L. Rimševičius, L. Griškevičius. The First ABO-Incompatible Kidney Transplantation in Lithuania and Baltic States. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2011, Vol. 15, no. 4 : ISFA Vienna 2011, 8th International Society for Apheresis Congress, 3rd Wiener Aphereseseminar; September 14–17, p. A22
 18. Miglinas M., Brazdžiūtė E.,Nesuderinamos kraujo grupės inksto transplantacija - pasiekimai ir iššūkiai. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 564-570
 19. Miglinas M., Rainienė T., Dainys B. Kidney transplantation in Lithuania: more than 40 years of experience. Theory and Practice in Medicine . 2012, vol. 18, no. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 592-596
 20. Miglinas M., Miglinė V., Nevulienė I., Druska, kraujo spaudimas ir sveikata. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 571-581
 21. Kubilūtė D., Rimševičius L., Ryliškytė L., Galiauskienė K, Gvozdovičiene I., Miglinas M., Suvartojamo druskos kiekio įtaka arterijų standumui. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 558-563.
 22. Miglinė V., Miglinas M., Fiziniai pratimai dializuojamiems ir sergantiems lėtiniu inkstų nepakankamumu pacientams. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 582-587
 23. Miglinas M., Kilaitė L., Lukaševič D., Rezistensiška gydymui hipertenzija: demografiniai duomenys, klinikinė charakteristika ir gydymo ypatumai. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 550-555
 24. Ašakienė E., Dubovskaja R., Miglinas M., Antikūnų sukeltas atmetimas pacientams po inkstų transplantacijos. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 597-604
 25. Saukaitytė E., Rimševičius L, Miglinas M., Odos pažeidimai po inksto transplantacijos (literatūros apžvalga). Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 522-528
 26. Vilčiauskaitė J., Rimševičius L., Naruševičiūtė I., Ožalinskaitė A., Miglinas M. Kontrastinės nefropatijos po skubios koronarografijos dažnis ir rizikos veiksniai. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 539-544 (Index Copernicus)
 27. Anisko S., Miglinas M., Inkstų amiloidozė, nepatikslintas tipas. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 610-613
 28. Rimševičius L., Tracevičiūtė J., Ryliškytė L., Badarienė J., Čypienė A., Kasiulevičius V., Miglinas M., Laucevičius A. Galutinių glikozilinimo produktų kaupimosi sąsajos su ankstyvu inkstų pažeidimu organizme ligonių, sergančių metaboliniu sindromu. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 588-591
 29. Strainys T., Beržanskytė S., Rimševičius L., Miglinas M. Kateterinio sepsio sukėlėjų ir rizikos veiksnių hemodializuotiems pacientams nustatymas ir įvertinimas. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 534-538 (Index Copernicus)
 30. Skebas K., Vrotniakaitė K., Jacevičiūtė R., Razukas V. S., Miglinas M. Ūminis inkstų nepakankamumas universitetinėje ligoninėje: rezultatai remiantis RIFLE kriterijais. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 571-581
 31. Laučytė-Cibulskienė A., Miglinas M., Diagnostikos iššūkiai: lėtinis nefritinis sindromas ir pancitopenija. Medicinos teorija ir praktika. 2012, t. 18, nr. 4.2. ISSN 1392-1312 p. 605-609
 32. H. H. Parving, B. M. Brenner, J. V. McMurray,D. de Zeeuw, S. Haffner, S. D. Solomon, N. Chaturvedi, F. Persson, A. S. Desai, M. Nicolaides, A. Richard, Z. Xiang, P. Brunel, M. Pfeffer, M. Miglinas. Cardiorenal end points in a trial of aliskiren for type 2 diabete The New England Journal of Medicine. ISSN 0028-4793 2012, vol. 367, no. 23. p. 2204-2213
 33. M. Miglinas, L. Supranaviciene, K. Mateikaite, K. Skebas, A. Kubiliene. Delayed Graft Function: Risk Factors and the Effects of Early Function and Graft Survival. In Transplantation proceedings (Vol. 45, No. 4, pp. 1363-1367). Elsevier (2013, May).
 34. M. Miglinas, A. Laurinavicius, D. Lukasevic. Proteinuria after Kidney Transplantation. J Nephrol Ther, 2013. 4(145), 2161-0959.

Pedagoginė veikla

Nefrologijos centre dirbantys pedagogai - profesorius Marius Miglinas ir lektorius Laurynas Rimševičius.

Nefrologijos centre nefrologijos kursą išklauso Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto medicinos specialybės studentai. Rengiami nefrologijos specialybės rezidentai. Centre nuolat dirba 6-8 rezidentai.

Tiek gydytojams nefrologams, tiek bendrosios praktikos gydytojams, norintiems plėsti žinias, siūloma nemažai probleminių ciklų iš nefrologijos srities. Kasmet vyksta gydytojų tobulinimosi ciklas „Aktualūs nefrologijos klausimai". Šiuose kursuose tobulinasi gydytojai iš visos Lietuvos.

Prof. M. Miglinas yra dažnai kviečiamas skaityti pranešimus visoje Lietuvoje, Baltijos šalyse ir kitose užsienio valstybėse.


Atnaujinta 2016-11-16
Straipsnis parodytas: 12848 kartų(kartus)
 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį lankantis Santa.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – tai nedidelės informacijos rinkmenos, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės. Surinkta informacija iš slapukų mums padeda efektyviau nustatyti naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų kaskart pasirinkti lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kad interneto svetainė veiktų, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet sutikus su slapukų politika, naršyti jums bus paprasčiau. Išsamesnė informacija suteikiama AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus jau esančius jūsų kompiuteryje slapukus, o dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti ar kitais nei pirmiau aprašytais tikslais. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk