Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Centro darbuotojai

Spausdinti

Centro vadovas 

Prof. (HP) dr. Algirdas Utkus. Gydytojas genetikas. Nuo 2012 m. vadovauja VUL SK Medicininės genetikos centrui. Nuo 2012 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedros vedėjas. 1990 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete baigė pediatrijos studijų programą, o gydytojo genetiko profesinę kvalifikaciją įgijo Podiplominių studijų medicinos institute (Maskva, Rusija). Gydytoju genetiku dirba nuo 1990 metų. Konsultuoja pacientus su įvairia paveldima ir įgimta patologija, domisi retomis, paveldimomis nervų ir raumenų sistemų ligomis, teratogeniniais, chromosominiais sindromais. Profesinę kvalifikaciją tobulino JAV, Prancūzijos, Rusijos mokslo ir sveikatos priežiūros centruose. Dėsto Vilniaus universiteto Medicinos ir Gamtos mokslų fakultetų studentams. 2001 m. apsigynė biomedicinos mokslų daktaro laipsnį, 2009 m. atliko habilitacijos procedūrą. Klinikinių interesų sritys: sindromologija, genetinis   konsultavimas, cistinės fibrozės genetinė diagnostika; Hantingtono ligos genetinė diagnostika; galimas teratogenų poveikis vaisiui. Lietuvos žmogaus genetikos draugijos pirmininkas, Europos žmogaus genetikos draugijos narys. 

Koordinatoriai 

Dr. Rūta Kaladytė Lokominienė. Gydytoja neurologė. 2000 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete (VU MF) baigė terapijos rezidentūrą ir įgijo vidaus ligų gydytojo kvalifikaciją. 2002 m. VU MF baigė neurologijos rezidentūrą ir įgijo neurologo kvalifikaciją. Nuo 2002 m. dirba VU Neurologijos ir neurochirurgijos klinikoje, VUL Santaros klinikų Neurologijos centre, šiuo metu - Parkinsono ligos ir judėjimo sutrikimų kabinete. Tobulinosi Austrijoje, Salzburg-Cornell medicinos seminaruose, Europos neurologų akademijoje, Cochrane duomenų bazės įrodymais pagrįstos neurologijos ir pasaulinės judėjimo sutrikimų asociacijos kongresuose ir seminaruose, nuolat dalyvauja Pasaulio neurologų federacijos tęstinio mokymosi programoje. 2014 m. apgynė Biomedicinos mokslų srities Medicinos krypties daktaro disertaciją "Ankstyva Parkinsono liga sergančiųjų pažinimo funkcijos remiantis kompiuterizuotais testais, jų ryšys su biologiniais žymenimis ir klinikiniais nekognityviniais simptomais“. Klinikinių interesų sritys: Parkinsono liga, Hantingtono liga, distonijos, tremorai ir kiti judėjimo bei atminties sutrikimai, neurologinė patologija nėštumo metu, neuroradiologija, retos neurologinės ligos. Gydytoja yra Europos neurologų akademijos (ENA), Pasaulio neurologų asociacijos, Tarptautinės Parkinsono ligos ir judėjimo sutrikimų draugijos, Lietuvos neurologų asociacijos tarybos, Lietuvos insulto asociacijos narė, nuo 2015 m. Vilniaus krašto neurologų draugijos pirmininkė.   Nuo 2007 m. atstovauja Lietuvai ENA judėjimo sutrikimų komitete. Dirba Hantingtono ligos centro koordinatore nuo centro įkūrimo 2015 m. Nuo 2016 m. dalyvauja Nacionalinio retų (genetinių) ligų referencijos centro padalinio - Lizosominių kaupimo ligų kompetencijos centro darbe. 

Neringa Tutlienė.  2001 m. įgijo neurologo specialybę. Nuo 2011 m. dirba VUL Santaros klinikų Nervų ligų skyriuje ir Konsultacijų poliklinikos specializuotame Parkinsono ligos ir judėjimo sutrikimų kabinete. Tobulinosi Pasaulio ir Europos neurologų federacijų kongresuose, Tarptautinės Parkinsono ligos ir judėjimo sutrikimų asociacijos kongresuose ir seminaruose, dalyvavo judėjimo sutrikimų ekspertų seminaruose Maltoje, Valensijoje. Tarptautinės Parkinsono ligos ir judėjimo sutrikimų asociacijos narė. Domėjimosi sritys – Hantingtono liga, Parkinsono liga ir kiti judėjimo sutrikimai. Galvos smegenų ir kaklo kraujagyslių ultragarsiniai tyrimai. 

Jevgenija Guk. 2015 metais įgijo neurologo specialybę. Nuo 2015 m. dirba VUL Santaros klinikų Neurologijos centre. Domėjimosi sritys - Parkinsono liga, kiti neurodegeneraciniai ir judėjimo sutrikimai. 

Dr. Aušra Matulevičienė. Gydytoja genetikė. 1997 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete baigė bendrąją vaikų ligų rezidentūrą ir įgijo gydytojo pediatro kvalifikaciją. 2001 m. VU MF baigė genetikos rezidentūrą ir įgijo gydytojos genetikės kvalifikaciją. Nuo 2001 m. dirba VšĮ VUL Santaros klinikų Medicininės genetikos centre gydytoja genetike ir konsultuota pacientus su įvairia paveldima ir įgimta patologija, domisi retomis ligomis, dismorfologija, įgimtomis kraujagyslių malformacijomis, paveldimomis neurodegeneracinėmis ligomis bei judėjimo sutrikimais. Profesinę kvalifikaciją tobulino Londono St. George's ligoninės Medicininės genetikos katedroje, Hanoverio aukštosios medicinos mokyklos Neurochirurgijos klinikoje bei dismorfologijos konferencijoje Strasbūre. 2013 m. apgynė Biomedicinos mokslų srities Medicinos krypties daktaro disertaciją "Genominių veiksnių įtaka įgimtų veido nesuaugimų fenotipinei įvairovei". Klinikinių interesų sritys: veido nesuaugimų genetinė diagnostika, įgimtos hipotirozės diagnostika, dismorfologija, genetinis konsultavimas, Hantingtono ligos bei judėjimo sutrikimų genetinė diagnostika. Gydytoja yra Europos žmogaus genetikos draugijos, Lietuvos žmogaus genetikos draugijos, Lietuvos gydytojų sąjungos narė, nuo 2006 m. atstovauja Lietuvai Retųjų vaistinių preparatų komitete (Europos vaistų agentūra, Londonas).  

Dr. Aušra Morkūnienė. Medicinos genetikė. MGC molekulinės genetikos ir citogenetikos  laboratorijoje dirbo 2003-2007 metais ir nuo 2012 metų. 2007 metų  rugsėjo mėn. apgynė Biomedicinos mokslų srities Biologijos krypties  daktaro disertaciją "Kai kurių genų kandidatų alelinių variantų, susijusių su nesindrominių lūpos ir (ar) gomurio nesuaugimų  patogeneze, identifikavimas". Lietuvos žmogaus genetikos draugijos, Europos   žmogaus genetikos draugijos narė. VU Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros lektorė. 

Dr. Sigita Lesinskienė. Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė. VU Medicinos fakulteto docentė, dirba Psichiatrijos klinikos Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centre. 2000 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją apie autizmo spektro sutrikimus. Baigė psichodimaminės psichoterapijos, hipnozės ir psichosomatikos, šeimos psichoterapijos, kognityvinės elgesio terapijos, dailės terapijos ir kt. mokymo kursus. Domisi vaikų emocijų, nuotaikų, elgesio, dėmesio koncentravimo, raidos sutrikimais, epidemiologija. Yra eilės mokslinių straipsnių bei mokomųjų knygų autorė. Tarptautinės vaikų ir paauglių psichiatrijos bei gretutinių specialybių asociacijos (IACAPAP) viceprezidentė, Lietuvos psichiatrų asociacijos (LPA) viceprezidentė, dvi kadencijas buvusi Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugijos (LVPPD) prezidentė. SAM specialistė konsultantė vaikų ir paauglių psichiatrijai.

Dr. Rūta Praninskienė. Gydytoja vaikų neurologė. 1995 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete baigė pediatrijos studijų programą. 1997 m. – bendrąją vaikų ligų rezidentūrą, įgijo pediatro kvalifikaciją. 1997-1998 m. dirbo gydytoja vaikų neurologijos rezidente Ciuricho universiteto vaikų ligonineje Šveicarijoje. 1999 m. baigė vaikų neurologijos rezidentūrą, įgijo vaikų neurologo kvalifikaciją. 1999-2003 m. dirbo gydytoja vaikų neurologe Vaiko raidos centre ir atliko kompiuterinės elektroencefalografijos tyrimo analizę. 1999-2008 m. dirbo gydytoja vaikų neurologe Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės Neurologijos skyriuje ir kompiuterinės elektroencefalografijos kabinete. Nuo 2008 m. dirba Vaikų ligoninės Vaikų neurologijos skyriaus vedėja.

2002 m. gavo sertifikatą kompiuterinės elektroencefalografijos tyrimui atlikti ir įvertinti, 2004 m. – botulino toksino įnjekcijoms atlikti. 2004 m. stažavosi Berno universiteto ligoninės Miego sutrikimų ir epilepsijos laboratorijoje (Inselspital, Šveicarija). 2012 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją tema „Epilepsija sergančių vaikų miego sutrikimai ir melatonino sekrecijos bei ekskrecijos ypatumai“.

Profesinio domėjimosi sritis: vaikų epilepsija, miego sutrikimai, judesių sutrikimai (distonija, ataksija, choreja ir kt.), nervų-raumenų ligos, neurodegeneracinės ligos.

Edgaras Dlugauskas. Gydytojas psichiatras, VUL SK psichiatrijos skyriaus vedėjas.  VUL Santaros klinikų psichiatras konsultantas. Vilniaus universiteto psichiatrijos klinikos asistentas, doktorantas ir rezidentų vadovas. Tobulinosi Austrijoje, Salzburg-Cornell medicinos seminaruose, Europos psichiatrų asociacijos  (EPA) ir Europos neuropsichofarmakologijos (ECNP) kongresuose. Mokslinio domėjimosi sritys: farmakogenetika. Lietuvos psichiatrų asociacijos, Lietuvos psichoanalizės draugijos  narys. 

Valerija Norkūnienė. Medicinos psichologė. 2002 m. baigė Vilniaus  universitetą klinikinės psichologijos specialybę. Nuo 2004 m. konsultuoja Medicininės genetikos centro pacientus su genetine patologija, vertina jų intelektinius gebėjimus, teikia konsultacijas nėščiosioms, šeimoms, auginančioms vaikus su genetine patologija, asmenims, kurie   kreipiasi dėl ikisimptominės diagnozės ir po jos, taip pat sergančiųjų artimiesiems dėl emocinių, elgesio psichologinių sunkumų. Šiuo metu VU kelia kvalifikaciją kaip vaikų ir paauglių psichodinaminės krypties psichoterapeutė. 

Sigita Kudakauskienė. Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro, Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus logoterapeutė. 1988 m. baigė Šiaulių pedagoginį universitetą. Iki 1994 m. dirbo surdopedagoge Ikimokykliniuose kurčiųjų vaikų namuose. Nuo 1994 m. iki 2004 m. dirbo logopede įvairiose ugdymo bei mokymo įstaigose su vaikais. Nuo 2004m. pradėjo dirbti logoterapeute M. Marcinkevičiaus ligoninėje, o nuo 2006 m. – Respublikinėje Vilniaus Universitetinėje Ligoninėje. 2014 m. pradėjo dirbti VUL  Santariškių Klinikų Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centre. Kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose, dalinosi savo darbo patirtimi. 

Prof. (HP) dr. Alvydas Juocevičius. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedros vedėjas. VUL SK Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro vadovas. Baigęs medicinos studijas Tartu universitete, papildomai įgijo fizinės medicinos ir reabilitacijos bei sporto medicinos gydytojo specializacijas.  1980-1989 m. Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimo instituto Reabilitacijos skyriuje   studijavo aspirantūroje, dirbo mokslo bendradarbiu, 1986 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1990 m. Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis specialistas reabilitacijos klausimams, šiuolaikiškos reabilitacijos sistemos kūrimo Lietuvoje vienas iš pradininkų. 1991 m. išrinktas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Reabilitacijos ir fizioterapijos centro vadovu. Yra 3 išradimų, per 200 spausdintų darbų autorius, poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių reabilitacijos paslaugas, reabilitacijos specialistų studijų programų bei rengimo standartų, medicinos normų, vadovėlių  bendraautorius. Turi  ES gydytojų specialistų sąjungos išduotas Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo bei Sporto medicinos gydytojo ir šių sričių dėstytojo licencijas (2009, 2010 m.). Išrinktas Europos fizinės ir reabilitacijos medicinos mokslinės draugijos valdybos nariu (2009 m.), Europos Fizinės ir reabilitacijos medicinos Tarybos prezidentu (2014 m.), Baltijos ir Šiaurės jūrų šalių fizinės ir reabilitacijos medicinos draugijos viceprezidentu (2015 m.). Įvertinus pasiekimus fizinės ir reabilitacijos medicinos mokslo, šios krypties specialistų rengimo ir paslaugų plėtros Europoje ir Lietuvoje srityse,  2011 m. išrinktas  Europos reabilitacijos medicinos akademijos nariu. Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų komisijų narys, kelių mokslinių žurnalų redkolegijų narys. Europos Fizinės ir reabilitacijos medicinos kongresų (2012, 2014, 2016, 2018 m.) mokslinių komitetų narys. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra (2009, 2015 m.) pakartotinai akredituota ES Fizinės ir reabilitacijos medicinos Tarybos ekspertų, kaip atitinkanti Europos reikalavimus, mokslo, mokymo ir praktikos padalinys. 

Aušra Budėjienė. Socialinio darbo magistrė (VDU), supervizorė – profesinių santykių konsultantė (Munsterio akademija (Vokietija), VDU). Keturiolika metų dirbo socialinių programų ir projekrų koordinatore Lietuvos Caritas organizacijoje. Septynerius metus dėstė VDU Socialinio darbo katedroje. Nuo 2012m. dirba socialinė darbuotoja VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centre I stacionarinės reabilitacijos skyriuje bei dėsto Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedroje. 

Milda Sokolovienė. Baigė socialinį darbą Utenos Medicinos kolegijoje 1999 m. VUL Santaros klinikose Fizinės medicinos ir reabilitacijos centre nuo 1998 m. dirba socialine darbuotoja. 2014 m. baigė išsiginamuosius kursus M.Romerio universitete. 

Ieva Michailovienė. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja. Nuo 2008m. dirba VULSK Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro II Stacionarinės reabilitacijos skyriuje. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo kvalifikacija VU įgyta 2006m. Išlaikė ES gydytojų specialistų sąjungos Fizinės ir reabilitacijos medicinos kvalifikacinį egzaminą 2007m. 

Gabrielė Mickutė. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja. Nuo 2017m. dirba VUL SK Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro IV Stacionarinės reabilitacijos skyriuje. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo kvalifikacija VU įgyta 2017m. 2016m. įgijo ES gydytojų specialistų sąjungos Fizinės ir reabilitacijos medicinos sekcijos Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licenciją (UEMS PRM). 2015m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais tobulinosi Belgijoje Liège universitetinėje ligoninėje neurologinės ir judėjimo ir atramos sistemų pažeidimų stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos skyriuose. 2015 metų birželio-rugpjūčio mėnesiais, bendradarbiaujant su neurologais, vykdė tyrimą – Lindihopo šokių įtaka pacientų, sergančių Parkinsono liga, judėjimo funkcijai ir gyvenimo kokybei. Domėjimosi sritys: kardiologinė reabilitacija, šokių terapija ir jos taikymas neurologinėje reabilitacijoje. 

Odeta Rašimaitė. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja. 2013 m. baigė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakultetą, įgijo medicinos gydytojos kvalifikaciją. 2012-2013 m. atliko internatūrą VšĮ Kėdainių ligoninėje. 2016 m. baigė Fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentūrą Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Nuo 2016 m. Vaikų ligoninėje dirba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja. 2015 m. įgijo ES gydytojų specialistų sąjungos Fizinės ir reabilitacijos medicinos sekcijos Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licenciją (UEMS PRM). Kvalifikaciją kėlė įvairiuose vietiniuose bei tarptautiniuose profesinio tobulinimosi kursuose bei seminaruose: 2015, 2016 m. „Euro-mediterranean PRM school“ Sirakūzuose (Italija), 2015 m. OMI AAF Zalzburgo Weil Cornel seminare Vilniuje, 2016 m. 20-ajame Europos fizinės medicinos ir reabilitacijos kongrese Estorilyje (Portugalija). 

Justė Parnarauskienė. Hepatologijos, gastroenterologijos ir dietologijos centro Hepatologijos ir gastroenterologijos skyriaus gydytoja rezidentė dietologė. 2008 metais baigė medicinos studijas Vilniaus universitete, atliko metų internatūros studijas. Nuo 2015 m. dėsto Vilniaus kolegijoje Sveikatos priežiūros fakultete. Nuo 2015 m. dirba VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninėje medicinos gydytoja (dietologe).

Atnaujinta 2017-09-20
Straipsnis parodytas: 16894 kartų(kartus)
 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį lankantis Santa.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – tai nedidelės informacijos rinkmenos, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės. Surinkta informacija iš slapukų mums padeda efektyviau nustatyti naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų kaskart pasirinkti lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kad interneto svetainė veiktų, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet sutikus su slapukų politika, naršyti jums bus paprasčiau. Išsamesnė informacija suteikiama AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus jau esančius jūsų kompiuteryje slapukus, o dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti ar kitais nei pirmiau aprašytais tikslais. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk