Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Koplyčia

Spausdinti

Centriniame ligoninės pastate kardinolo Audrio Juozo Bačkio ir kitų dvasininkų, o taip pat ligoninės administracijos pastangomis įrengta Dievo gailestingumo koplyčia. Joje pasimelsti, ieškoti dvasinės atgaivos ir prašyti malonių iš Gailestingojo Dievo gali ne tik ligoninės pacientai, bet ir gydytojai, darbuotojai, svečiai.

Čia kasdien, nuo pirmadienio iki penktadienio, 16.30 val. ir šeštadieniais bei sekmadieniais 11.00 val. aukojamos šv. Mišios, o prieš jas kunigas klauso išpažinčių. Sekmadieniais po šv. Mišių kunigas kapelionas visą dieną lanko negalinčius iš lovos atsikelti ligonius: klauso išpažinčių, teikia komuniją, ligonių sakramentą, bendrauja su žmonėmis. Kitu laiku ligoniai lankomi iš anksto susitarus.

Kasmet vasario 11 d. ligoninėje yra minima Ligonių diena, per kurią Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas  aukoja šv. Mišias ir lanko ligonius.

Asmeniškai susitarus su kunigu, koplyčioje aukojamos šv. Mišios už gyvuosius, prašoma Dievo palaimos, sveikatos ir malonės sau, giminėms, artimiesiems, meldžiamasi už gyvus ir mirusius bendradarbius ar geradarius.

Dievo palaimos gydytojams, medicinos personalui... visiems.

Kapelionas - kun. Rimgaudas Šiūlys, tel. 8 643 23834.

Atnaujinta 2017-05-17
Straipsnis parodytas: 21377 kartų(kartus)